WISKUNDE
GRAAD 10
NOG OEFENINGE
  
Lengte en middelpunte van lyne : antwoorde.
  
MATHEMATICS
GRADE 10
MORE EXERCISES
  
Lengths and midpoints of lines : answers.
  

Antwoord / Answer 1  


       Die lengte van lyn AB word gegee deur d(AB) en
       die middelpunt deur M(AB).
  

       The length of line AB is represented by d(AB) and
       the midpoint by M(AB).
  

Antwoord / Answer  1.1

                           ____________________
    1.1  d(AB) = √((x2 − x1)2  + (y2 − y1)2)
                           __________________
                     = √((6 − 2)2 + (11 − 3)2)
                           __________
                     = √(4 )2 + (8)2)
                           __
  
                     = √80    = 8,94
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Vraag / Question 1.1


Antwoord / Answer  1.2

                           _____________________
           d(CD) = √((x2 − x1)2  + (y2 − y1)2)
                           __________________
                     = √((6 − 3)2  + (2 − 11)2)
                           _____
  
                     = √9 + 81
                          __
  
                     = √90    = 9,49
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Vraag / Question 1.2


Antwoord / Answer  1.3

                           ____________________
           d(AB) = √((x2 − x1)2  + (y2 − y1)2)
                           __________________
                     = √((−3 − (−8))2 + (3 − (−5))2)
                           __________
                     = √(5 )2 + (8)2)
                           __
  
                     = √89    = 9,43
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Vraag / Question 1.3


Antwoord / Answer  1.4

                           _____________________
           d(PQ) = √((xQ − xP)2  + (yQ − yP)2)
                           __________________
                     = √((−6 − (−10))2  + (−8 − (−2))2)
                           _____
  
                     = √16 + 36
                          __
  
                     = √52    = 7,21
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Vraag / Question 1.4


Antwoord / Answer  1.5

                           ____________________
           d(RS) = √((xS − xR)2  + (yS − yR)2)
                           __________________
                     = √((−1 − (−7))2 + (6 − (−2))2)
                           __________
                     = √(6 )2 + (8)2)
                           __
  
                     = √100    = 10
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Vraag / Question 1.5


Antwoord / Answer  1.6

                           _____________________
           d(AB) = √((xB − xA)2  + (yB − yA)2)
                           __________________
                     = √((3 − (−6))2  + (6 − (−2))2)
                           _____
  
                     = √81 + 64
                          __
  
                     = √145    = 12,04
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Vraag / Question 1.6


Antwoord / Answer 2  

    2.1  d(DE)  =  √80                 DE2  =  (√80)2
                   ((xE − xD)2  + (yE − yD)2)  =  (√80)2
           ((e − (−4))2  + (−19 − (−11))2)  =  (√80)2
                                 (e + 4)2 + (−8)2)  =  80
                        e2 + 8e +16  + 64 −80  =  0
                                                e2 + 8e  =  0
                                                e(e + 8)  =  0
                                           e  =  0   of / or   e  =  −8
  
  
    2.3  d(KL)  =  11,662                  KL2  =  11,6622
                         ((xL − xK)2  + (yL − yK)2)  =  11,6622
                             ((10 − k)2  + (−4 − 62)  =  11,6622
                                  (10 − k)2 + (−10)2)  =  136
                     100 − 20k + k2 + 100 −136  =  0
                                           k2 − 20k + 64  =  0
                                          (k − 4)(k − 16)  =  0
                                           k  =  4   of / or   k  =  16
  
  
    2.5  d(RS)  =  √18                  RS2  =  (√18)2
                    ((xs − xR)2  + (yS − yR)2)  =  (√18)2
                     ((−3 − (−6))2  + (5 − r)2)  =  (√18)2
                                        32 + (5 − r)2  =  18
                        9 + 25 − 10r + r2 − 18  =  0
                                      r2 − 10r + 16  =  0
                                       (r − 2)(r − 8)  =  0
                                           r  =  2   of / or   r  =  8
  
    2.2  d(FG)  =  √41                 FG2  =  (√41)2
                   ((xG − xF)2  + (yG − yF)2)  =  (√41)2
                           ((8 − 3)2  + (g − 8)2)  =  (√41)2
                                       52 + (g − 8)2  =  41
                       25 + g2 − 16g + 64 −41  =  0
                                       g2 − 16g + 48  =  0
                                      (g − 4)(g − 12)  =  0
                                           g  =  4   of / or   g  =  12
  
  
    2.4  d(PQ)  =  7,81                 PQ2  =  7,812
                    ((xQ − xP)2  + (yQ − yP)2)  =  7,812
                    ((−2 − (−7))2  + (−2 − p)2)  =  7,812
                                     52 + (−(p + 2))2  =  61
                            25 + p2 + 4p + 4 − 61  =  0
                                           p2 + 4p − 32  =  0
                                          (p − 4)(p + 8)  =  0
                                           p  =  4   of / or   p  =  −8
  
  
    2.6  d(AB)  =  √13                 AB2  =  (√13)2
                   ((xB − xA)2  + (yB − yA)2)  =  (√13)2
                        ((b − 8)2  + (8 − 10)2)  =  (√13)2
                                 (b − 8)2 + (−2)2  =  13
                       b2 − 16b + 64 + 4 −13  =  0
                                     b2 − 16b + 55 =  0
                                   (b − 5)(b − 11)  =  0
                                         b  =  5   of / or   b  =  11
  

Antwoord / Answer 3  

        Gebruik die formule om die middelpunt te bereken.
  
        Use the formula to determine the midpoint.
  

Antwoord / Answer 3.1  

         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
            −4  +  p                               −7  +  q 
          ──────    =  −1       ;        ──────    =  −2
                  2                                          2
  
  
            −4  +  p  =  2 × −1               −7  +  q  =  2 × −2
  
                       p  =  −2  +  4                       q  =  −4  +  7
  
                       p  =  2                                 q  =  3
  
Vraag / Question 3.1
  

Antwoord / Answer 3.2  

         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
            p  +  (−1)                               q  +  (−21) 
          ───────    =  −5       ;        ───────    =  −17
                 2                                             2
  
  
            p  −  1  =  2 × −5                   q  −  21  =  2 × −17
  
                    p  =  −10  +  1                          q  =  −34  +  21
  
                    p  =  −9                                    q  =  −13
  
Vraag / Question 3.2
  

Antwoord / Answer 3.3  

         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
             p  +  8                               q  +  14 
          ──────    =  5       ;        ──────    =  10
                 2                                        2
  
  
             p  +  8  =  2 × 5                 q  +  14  =  2 × 10
  
                     p  =  10  −  8                        q  =  20  −  14
  
                     p  =  2                                  q  =  6
  
Vraag / Question 3.3
  

Antwoord / Answer 3.4  

         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
             3  +  p                                      5  +  q 
          ───────    =  5,5       ;        ───────    =  7,5
                 2                                              2
  
  
              p  +  3  =  2 × 5,5                    q  +  5  =  2 × 7,5
  
                      p  =  11  −  3                            q  =  15  −  5
  
                      p  =  8                                       q  =  10
  
Vraag / Question 3.4
  

Antwoord / Answer 3.5  

         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
           −10  +  p                                 −8  +  q 
          ──────    =  −7,5       ;        ──────    =  −4,5
                   2                                            2
  
  
         p  −  10  =  2 × (−7,5)               q  −  8  =  2 × −4,5
  
                   p  =  −15  +  10                       q  =  −9  +  8
  
                   p  =  −5                                   q  =  −1
  
Vraag / Question 3.5

  

Antwoord / Answer 3.6  

         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
              p  + 3                                    q  +  5 
          ───────    =  −1       ;        ───────    =  1
                  2                                            2
  
  
             p  +  3  =  2 × (−1)                  q  +  5  =  2 × 1
  
                      p  =  −2  −  3                          q  =  2  −  5
  
                      p  =  −5                                  q  =  −3
  
Vraag / Question 3.6

  

Antwoord / Answer 3.7  

         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
              p  +  7                               8  +  q 
          ──────    =  2       ;        ──────    =  10
                  2                                       2
  
  
          p  +  7  =  2 × 2                   q  +  8  =  2 × 10
  
                  p  =  4  −  7                          q  =  20  −  8
  
                  p  =  −3                                q  =  12
  
Vraag / Question 3.7
  

Antwoord / Answer 3.8  

         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
            −7  +  p                                  q  +  (−4) 
          ───────    =  −1       ;        ───────    =  2
                   2                                          2
  
  
             p  −  7  =  2 × (−1)                  q  −  4  =  2 × 2
  
                      p  =  −2  +  7                          q  =  4  +  4
  
                      p  =  5                                     q  =  8
  
Vraag / Question 3.8
  

Antwoord / Answer 4  

        As die lyn AB sy eie lengte na C verleng word, is
  
        B die middelpunt van die lyn AC. Gebruik die
  
        formule om die endpunt te bereken.
  
        If the line AB is produced its own length to C,
  
        then B is the midpoint of the line AC. Use
  
        the formula to determine the other point.
  

Antwoord / Answer 4.1  

         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
            2  +  p                                 3  +  q 
          ──────    =  6       ;        ──────    =  8
                2                                         2
  
  
          p  +  2  =  2 × 6                  q  +  3  =  2 × 8
  
                  p  =  12  −  2                      q  =  16  −  3
  
                  p  =  10                              q  =  13
  
        C is die punt / is the point (10 ; 13)
  
  
Vraag / Question 4.1
  

Antwoord / Answer 4.2  

         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
            −8  +  p                                   12  +  q 
          ───────    =  −5       ;        ───────    =  7
                  2                                              2
  
  
             p  −  8  =  2 × −5                  q  +  12  =  2 × 7
  
                     p  =  −10  +  8                         q  =  14  −  12
  
                     p  =  −2                                   q  =  2
  
        F is die punt / is the point (−2 ; 2)
  
  
Vraag / Question 4.2
  

Antwoord / Answer 4.3  

         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
            6  +  p                                   9  +  q 
          ──────    =  −1       ;        ──────    =  1
                2                                           2
  
  
          p  +  6  =  2 × −1                  q  +  9  =  2 × 1
  
                  p  =  −2  −  6                          q  =  2  −  9
  
                  p  =  −8                                  q  =  −7
  
        M is die punt / is the point (−8 ; −7)
  
  
Vraag / Question 4.3
  

Antwoord / Answer 4.4  

         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
           −10  +  a                                 −2  +  b 
          ───────    =  −3       ;        ───────    =  −8
                   2                                            2
  
  
             p  −  8  =  2 × −5                  q  +  12  =  2 × 7
  
                     p  =  −10  +  8                         q  =  14  −  12
  
                     p  =  −2                                    q  =  2
  
               R is die punt / is the point (4 ; −14)
  
Vraag / Question 4.4