WISKUNDE
GRAAD 10
NOG OEFENINGE
  
Vergelykings van lyne : antwoorde.
  
MATHEMATICS
GRADE 10
MORE EXERCISES
  
Equations of lines : answers.
  

Antwoord / Answer 1.1  

                            yB − yA
           m(AB) = ──────   
                            xB − xA
  
                            12 − 2
                      = ──────   
                            8 − 3
  
                            10
                      = ───       =  2
                             5
  
  
  
            Die vergelyking word gegee deur  /
  
            The equation is given by :
  
                               y − y1 = m(x − x1)            
  
             At A / By A :  y − 2 = 2(x − 3)
  
                                  y − 2 = 2x − 6
  
                                       y  = 2x − 6 + 8
  
                                       y  = 2x + 2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      
Vraag / Question 1.1


  

Antwoord / Answer 1.2  

                            yD − yC
          m(CD) = ──────   
                            xD − xC
  
                            9 − 7
                      = ──────   
                            5 − 2
  
                            2
                      = ───
                            3
  
  
  
            Die vergelyking word gegee deur  /
  
            The equation is given by :
  
                               y − y1 = m(x − x1)            
  
                                                 2
             By / At C :   y − 7 =  ─── (x − 2)
                                                 3
  
  
                                                 2              4
                                      y  =  ───x  −  ───  +  7
                                                 3              3
  
  
                                                 2             17
                                      y  =  ───x  +  ───
                                                 3              3
  
  
                OF / OR    2x − 3y + 17  =  0
  
      
Vraag / Question 1.2


  

Antwoord / Answer 1.3  

                            yL − yK
           m(KL) = ──────   
                            xL − xK
  
                            −1 − (−5)
                      = ────────   
                            −3 − (−8)
  
                             4
                      = ───
                             5
  
  
  
            Die vergelyking word gegee deur  /
  
            The equation is given by :
  
                               y − y1 = m(x − x1)            
  
                                                    4
             By / At K :  y − (−5) =  ─── (x − (−8))
                                                    5
  
  
                                                    4
                                    y + 5 =  ─── x + 8
                                                    5
  
  
  
                                                    4              7
                                         y  =  ─── x  +  ───
                                                    5              5
  
  
                OF / OR    4x − 5y + 7  =  0
  
      
Vraag / Question 1.3


  

Antwoord / Answer 1.4  

                            yQ − yP
          m(PQ) = ──────   
                            xQ − xP
  
                            −3 − 7
                      = ──────   
                            1 − (−6)
  
                          −10
                      = ───
                            7
  
  
  
            Die vergelyking word gegee deur  /
  
            The equation is given by :
  
                               y − y1 = m(x − x1)            
  
                                              −10
             By / At P :   y − 7 =  ─── (x − (−6))
                                                 7
  
  
                                               −10          60
                                      y  =  ───x  −  ───  +  7
                                                 7              7
  
  
                                               −10          11
                                      y  =  ───x  −  ───
                                                 7             7
  
  
                OF / OR    10x + 7y + 11  =  0
  
  
      
Vraag / Question 1.4


  

Antwoord / Answer 1.5  

                            yS − yR
           m(RS) = ──────   
                            xS − xR
  
                            −7 − (−12)
                      = ────────   
                            1 − (−3)
  
                             5
                      = ───
                             4
  
  
  
            Die vergelyking word gegee deur  /
  
            The equation is given by :
  
                               y − y1 = m(x − x1)            
  
                                                     5
             By / At R :  y − (−12) =  ─── (x − (−3))
                                                     4
  
  
                                                      5             15
                                    y + 12 =  ─── x  +  ───
                                                      4              4
  
  
  
                                                    5              33
                                         y  =  ─── x  −  ───
                                                    4              5
  
  
                OF / OR    5x − 4y − 33  =  0
  
      
Vraag / Question 1.5


  

Antwoord / Answer 1.6  

                            yB − yA
           m(AB) = ──────   
                            xB − xA
  
                            −4 − (−8)
                      = ──────   
                            3 − (−6)
  
                            4
                      = ───
                            9
  
  
  
            Die vergelyking word gegee deur  /
  
            The equation is given by :
  
                               y − y1 = m(x − x1)            
  
                                                    4
            By / At A :   y − (−8) =  ─── (x − (−6))
                                                    9
  
  
                                                   4              24
                                         y  =  ───x  −  ───  −  8
                                                   9               9
  
  
                                                    4            48
                                         y  =  ───x  −  ───
                                                    9             9
  
  
                OF / OR    4x − 9y − 48  =  0
  
      
Vraag / Question 1.6


  

Antwoord / Answer 2  


Antwoord / Answer 2.1  

            m = 3
  
            Die vergelyking word gegee deur  /
  
            The equation is given by :
  
                               y − y1 = m(x − x1)            
  
            By / At A :   y − 9 =  3(x − 4)
  
                                    y  =  3x − 12 + 9
  
  
                                    y  =  3x − 3
  
      
Vraag / Question 2.1


Antwoord / Answer 2.2  

            y = −2x + 5  en dus is  /  and therefore  m = −2
  
            Die vergelyking word gegee deur  /
  
            The equation is given by :
  
                             y − y1 = m(x − x1)            
  
            By / At B :   y − 7 =  −2(x − (−4))
  
                                    y  =  −2x − 8 + 7
  
                                    y  =  −2x − 1
  
  
      
Vraag / Question 2.2


Antwoord / Answer 2.3  

                                                         3              3
           3x − 4y − 6 = 0          y =  ───x  −  ───
                                                         4              2
  
  
            Die lyne is ewewydig   /  The lines are parallel 
  
                                                       3
                                           m = ──
                                                       4
  
  
            Die vergelyking word gegee deur  /
  
            The equation is given by :
  
                               y − y1 = m(x − x1)            
  
                                                   3
            By / At C :   y − (−5) =  ── (x − (−4))
                                                   4
  
  
                                                   3
                                         y  =  ── x  +  3 − 5
                                                   4
  
  
                                                   3
                                         y  =  ── x − 2
                                                   4
  
  
                OF / OR    3x − 4y − 8  =  0
  
  
      
Vraag / Question 2.3


  

Antwoord / Answer 2.4  

                                                             2
           2x + 3y − 9 = 0          y =  − ───x  +  3
                                                             3
  
  
            Die lyne is ewewydig   /  The lines are parallel 
  
                                                            2
                                            m =  − ──
                                                            3
  
  
            Die vergelyking word gegee deur  /
  
            The equation is given by :
  
                               y − y1 = m(x − x1)            
  
                                                      2
            By / At D :   y − (−5) =  − ── (x − 3)
                                                      3
  
  
                                                      2
                                         y  =  − ── x  +  2 − 5
                                                      3
  
  
                                                      2
                                         y  =  − ── x − 3
                                                      3
  
  
                OF / OR    2x + 3y + 9  =  0
  
  
      
Vraag / Question 2.4


  

Antwoord / Answer 2.5  

            y  = 4x − 3           m = 4
  
            Loodregte lyne  /  Perpendicular lines  :
  
                                               m × 4  = −1
  
                                                                         1
                                                    m   =  − ──
                                                                         4
  
  
            Die vergelyking word gegee deur  /
  
            The equation is given by :
  
                               y − y1 = m(x − x1)            
  
                                                 1
            By / At E :   y − 6 =  − ── (x − 4)
                                                 4
  
  
                                                      1
                                         y  =  − ── x  +  1 + 6
                                                      4
  
  
                                                      1
                                         y  =  − ── x + 7
                                                      4
  
  
                OF / OR    x + 4y − 7  =  0
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      
Vraag / Question 2.5


Antwoord / Answer 2.6  

                                                       3          9
           3x + 2y − 9  =  0     y =   − ── x − ──
                                                       2          2
  
                                                                         3
                                                        m  =  − ──
                                                                         2
  
  
            Loodregte lyne  /  Perpendicular lines  : 
  
  
                                                                  3
                                                m ×  − ──  = −1
                                                                  2
  
  
                                                                              2
                                                            m   =   ──
                                                                              3
  
  
            Die vergelyking word gegee deur  /
  
            The equation is given by :
  
                               y − y1 = m(x − x1)            
  
                                                  2
            By / At F :   y − (−8) =  ── (x − (−5))
                                                  3
  
  
                                                   2           10
                                         y  =  ── x  +  ── − 8
                                                   3            3
  
  
                                                   2         14
                                         y  =  ── x −  ──
                                                   3          3
  
  
                OF / OR    2x − 3y − 14  =  0
  
      
Vraag / Question 2.6