WISKUNDE
GRAAD 10
NOG OEFENINGE
  
Gradiënte van lyne.
  
MATHEMATICS
GRADE 10
MORE EXERCISES
  
Gradients of lines.
  

Vraag / Question 1  

       Bepaal die gradiënt van die lyn wat die gegewe
       punte verbind.
  
    1.1  A(2 ; 3) en / and B(4 ; 7)
    1.3  K(−7 ; −17) en / and L(−4 ; −2)
    1.5  R(−7 ; −2) en / and S(−1 ; 6)
       Find the gradient of the line that joins the
       given points.
  
    1.2  C(1 ; 3) en / and D(6 ; 18)
    1.4  P(−5 ; −7) en / and Q(3 ; −23)
    1.6  A(−6 ; −8) en / and B(3 ; −13)

Vraag / Question 2  

       Bepaal die onbekende koördinate van die punte
       indien die gradiënt van die lyn gegee word :
  
    2.1  A(5 ; 4) ; B(b ; 10)  en / and  m(AB) = 2
  
    2.3  K(k ; 6) ; L(10 ; −4)  en / and  m(KL) = −1
  
    2.5  R(−8 ; r) ; S(2 ; −12)  en / and  m(RS) = −0,8
       Find the unknown coordinates of the points
       if the gadient of the line is given :
  
    2.2  C(3 ; 12) ; D(7 ; d)  en / and  m(CD) = −2
  
    2.4  P(−8 ; p) ; Q(−3 ; −4)  en / and  m(PQ) = 0,8
  
    2.6  A(−8 ; 10) ; B(b ; 3)  en / and  m(AB) = −0,5

Vraag / Question 3  

       Is die gegewe drie punte saamlynig?
  
    3.1  A(−3 ; 2) ; B(2 ; 12)  en / and  C(7 ; 22)
                                                        Ant. / Ans. 3.1
  
    3.3  G(−5 ; −7) ; H(−3 ; −3)  en / and  I(1 ; 5)
                                                        Ant. / Ans. 3.3
  
    3.5  P(−4 ; 7) ; Q(1 ; 2)  en / and  R(5 ; −5)
                                                        Ant. / Ans. 3.5
  
       Are the three given points collinear?
  
    3.2  D(−7 ; 8) ; E(−2 ; −2)  en / and  F(8 ; −22)
                                                        Ant. / Ans. 3.2
  
    3.4  K(−7 ; −9) ; L(−2 ; 6)  en / and  M(5 ; 8)
                                                        Ant. / Ans. 3.4
  
    3.6  A(1 ; 16) ; B(4 ; 10)  en / and  C(15 ; −12)
                                                        Ant. / Ans. 3.6
  

Vraag / Question 4  

       Skryf neer die gradiënt van die lyn wat
       (a) ewewydig en (b) loodreg is op die lyn
       wat deur die twee gegewe punte gevorm word :
  
    4.1  A(−6 ; 2)  en / and  B(−4 ; 6)
                                                        Ant. / Ans. 4.1
  
    4.3  E(−3 ; 6)  en / and  F(1 ; 20)
                                                        Ant. / Ans. 4.3
  
       Write down the gradient of the line which is
       (a) parallel and (b) perpendicular to the
       line formed by the two given points :
  
    4.2  C(−2 ; 8)  en / and  D(4 ; −10)
                                                        Ant. / Ans. 4.2
  
    4.4  G(3 ; 11)  en / and  H(9 ; 1)
                                                        Ant. / Ans. 4.4