WISKUNDE
GRAAD 10
NOG OEFENINGE
  
Vergelykings van lyne.
  
MATHEMATICS
GRADE 10
MORE EXERCISES
  
Equations of lines.
  
       Bepaal die vergelyking van die lyn wat die
       gegewe punte verbind.
  
    1.1  A(3 ; 2)  en / and   B(8 ; 12)                 Ant. / Ans. 1.1
  
    1.3  K(−8 ; −5)   en / and   L(−3 ; −1)          Ant. / Ans. 1.3
  
    1.5  R(−3 ; −12)   en / and   S(1 ; −7)          Ant. / Ans. 1.5
  
       Find the equation of the line that joins
       the given points.
  
    1.2  C(2 ; 7)   en / and   D(5 ; 9)                  Ant. / Ans. 1.2
  
    1.4  P(−6 ; 7)   en / and   Q(1 ; −3)             Ant. / Ans. 1.4
  
    1.6  A(−6 ; −8)   en / and   B(3 ; −4)           Ant. / Ans. 1.6
  

Vraag / Question 2  

    2.1  Bepaal die vergelyking van die lyn wat
           deu die punt A(4 ; 9) gaan met
           'n gradiënt van 3.                Ant. / Ans. 2.1
  
    2.2  Bepaal die vergelyking van die lyn wat
           deur die punt B(−4 ; 7) gaan en ewewydig
           is aan die lyn met vergelyking  y = −2x + 5.
                                                               Ant. / Ans. 2.2
  
    2.3  Bepaal die vergelyking van die lyn wat
           deur die punt C(−4 ; −5) gaan en
           ewewydig is aan die lyn met vergelyking  
           3x − 4y − 6 = 0.                         Ant. / Ans. 2.3
  
    2.4  Bepaal die vergelyking van die lyn wat
           deur punt D(3 ; −5) gaan en ewewydig
           is aan die lyn met vergelyking  
           2x + 3y − 9 = 0.                        Ant. / Ans. 2.4
  
    2.5  Bepaal die vergelyking van die lyn wat
           deur die punt E(4 ; 6) gaan en loodreg
           is op die lyn met vergelyking  y = 4x − 3.
                                                           Ant. / Ans. 2.5
  
    2.6  Bepaal die vergelyking van die lyn wat
           deur die punt F(−5 ; −8) gaan en loodreg
           is op die lyn met vergelyking
           3x + 2y − 9 = 0.                      Ant. / Ans. 2.6
  
    2.1  Find the equation of the line passing
           through point A(4 ; 9) having a
           gradient of 3.                       Ant. / Ans. 2.1
  
    2.2   Find the equation of the line passing
            through B(−4 ; 7) and parallel to the
            line with equation  y = −2x + 5
                                                     Ant. / Ans. 2.2
  
    2.3  Find the equation of the line passing
            through C(−4 ; −5) and parallel to
            the line with equation  3x − 4y − 6 = 0
                                                     Ant. / Ans. 2.3
  
    2.4  Find the equation of the line passing
            through D(3 ; −5) and parallel to the line
            with equation  2x + 3y − 9 = 0
                                                   Ant. / Ans. 2.4
  
    2.5  Find the equation of the line passing
           through E(4 ; 6) and perpendicular to
           the line with equation  y = 4x − 3.
                                                 Ant. / Ans. 2.5
  
    2.6  Find the equation of the line passing
           through F(−5 ; −8) and perpendicular
           to the line with equation  3x + 2y − 9 = 0.
                                                 Ant. / Ans. 2.6