Graad 10 - Nog Oefeninge.

Produk van twee tweeterme om 'n drieterm te vorm - antwoorde.

Leer, onthou en pas die volgende toe :
(a + b)(a + 2b) = a² + ab + 2ab + 2b² = a²   + 3ab   + 2b²
↓          ↓         ↓
eerste    middel   laaste
term       term     term
LET WEL   * Die eerste term is die produk van die eerste terme, d.i. a² = a x a
* Die middelste term is die algebraļese som van die produk van die buitenste / uiterste
terme [ a x 2b ] en die produk van die middelste / binneste terme [ a x b ],
d.i. 3ab = [2a x b] + [a x b] = 2ab + ab
* Die laaste term is die produk van die tweede terme, i.e. 2b² = b x 2b
(p + 2)(3p + 5) = (p x 3p) + ((p x 5) + (2 x 3p)) + (2 x 5)
= 3p² + 11p + 10
1.
x² + 3x + 2
2.
x² + 5x + 6
3.
x² + 9x + 20
4.
x² - 3x + 2
5.
x² - 5x + 6
6.
x² - 9x + 20
7.
a² + 7a + 6
8.
a² + 5a + 6
9.
a² - 7a + 6
10.
a² - 5a + 6
11.
x² - x - 2
12.
x² + x - 2
13.
a² + a - 6
14.
a² - a - 6
15.
b² + 2b - 15
16.
b² + b - 6
17.
c² + 3c - 10
18.
c² - 3c - 10
19.
p² + 4p - 21
20.
p² - 4p - 21
21.
q² - 7q + 10
22.
q² + 7q + 10
23.
q² + 3q - 10
24.
q² - 3q - 10
25.
x² - 8x + 15
26.
x² + 8x + 15
27.
x² + 2x - 15
28.
x² - 2x - 15
29.
y² + 2y - 8
30.
y² - 2y - 8
  
Na bo Oefening Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 11 Oefeninge - Graad 12 Tuisblad