Graad 10 Wiskunde - Nog Oefeninge.

Vierkant van 'n tweeterm - antwoorde.

1.
a² + 2ab + b²
2.
a² - 2ab + b²
3.
x² + 2xy + y²
4.
p² - 2pq + q²
5.
m² + 2mn + n²
6.
x² - 2xy + y²
7.
x² + 2x + 1
8.
x² + 4x + 4
9.
x² + 8x + 16
10.
x² - 4x + 4
11.
x² - x + 9
12.
x² - 10x + 25
13.
x² - 14x + 49
14.
x² + 16x + 64
15.
1 - 2x + x²
16.
9 - 6a + a²
17.
25 - 10b + b²
18.
4p² - 12pq + 9q²
19.
9x² - 12xy + 4y²
20.
16x² + 40xy + 25y²
21.
9a² + 30ab + 25b²
22.
a²b² + 2ab + 1
23.
x²y² - 6xyz + 9z²
24.
4m²n² - 12mnpq + 9p²q²
1
b
1
3c
9
25.
a² + a + ----
26.
b² - ----- + ----
27.
c² + ----- + -----
4
2
16
2
16
28.
m² - 0,2m + 0,01
29.
n² + 0,4n + 0,04
30.
p² - 0,5p + 0,0625
  
Na bo Oefening Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 11 Oefeninge - Graad 12 Tuisblad