Graad 10 - Nog Oefeninge.

Die som en verskil van twee derdemagte : antwoorde.

1.
a3 + b3
2.
a3 - b3
3.
c3 + d3
4.
m3 + n3
5.
p3 - q3
6.
x3 + y3
7.
a3 + 1
8.
b3 - 8
9.
c3 + 27
10.
f3 - 64
11.
m3 - 125
12.
n3 + 729
1
1
8
13.
x3 − ---
14.
y3 − ----
15.
a3 − ----
8
27
27
1
27
8
16.
b3 − ------
17.
d3 + -----
18.
c3 + ------
125
64
125
19.
m3 - 0,001
20.
n3 + 0,008
21.
n3 + 0,003375
22.
p3 + 0,216
23.
q3 - 0,027
24.
8p3 + 1
25.
27q3 + 8
26.
27a3 - 8
27.
125b3 + 64
  
Na bo Oefening Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 11 Oefeninge - Graad 12 Tuisblad