Graad 10 - Nog Oefeninge.

Die produk van 'n tweeterm met 'n drieterm : antwoorde.

1.
a 3 + 3a 2 b + 3ab 2 + b 3
2.
a 3 - 2a 2 b - 4ab 2 - b 3
3.
c 3 + c 2 d - 3cd 2 - d 3
4.
p 3 - 3p 2 q - 11pq 2 - 2q 3
5.
x 3 - 2x 2 y - 2xy 2 - y 3
6.
a 3 + 2a 2 b + 2ab 2 + b 3
7.
c 3 - 3c 2 d - cd 2 + 3d 3
8.
m 3 - 6m 2 n + 11mn 2 - 6n 3
9.
p 3 - 7pq 2 - 6q 3
10.
x 3 + 5xy 2 - 6y 3
11.
2a 3 + a 2 b + 2ab 2 - 5b 3
12.
3p 3 - p 2 q - 10pq 2 - 6q 3
13.
a 3 + 7a 2 + 3a - 14
14.
b 3 - 8b 2 + 23b - 40
15.
6c 3 + 11c 2 - 11c - 21
16.
m 3 - 2m 2 - 11m + 24
17.
2n 3 + 9n 2 - 14n + 24
18.
6p 3 - 7p 2 - 34p + 35
19.
6q 3 - 29q 2 + 44q - 21
20.
6x 3 + 7x 2 - 11x - 12
21.
5y 3 + y 2 - 3y - 27
22.
1 - 4a + a 2 + 2a 3
23.
12 - 11b - 13b 2 + 4p 3
24.
10 + 13p - 23p 2 + 4p 3
  
Na bo Oefening Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 11 Oefeninge - Graad 12 Tuisblad