WISKUNDE
GRAAD 10
NOG OEFENINGE
  
Grafieke van eksponensiële funksies : antwoorde.
  
MATHEMATICS
GRADE 10
MORE EXERCISES
  
Graphs of exponential functions : answers.
  
   Die horisontale asimptoot : q = 0 en dus y = 0
  
   The horizontal asymptote : q = 0 and therefore y = 0
  
   a = 1 en dus is die grafiek bokant die horisontale
  
   asimptoot, y = 0
  
   a = 1 and therefore the graph is above the horizontal
  
   asymptote, y = 0
  
   3 > 1 en dus b > 1 sodat die grafiek stygend is.
  
   3 > 1 and thus b > 1 so that the graph is increasing.
  
   Y-afsnit : y = 30  = 1
  
                   Y-afsnit is (0 ; 1)
  
   Y-intercept : y = 30  = 1
  
                       Y-intercept is (0 ; 1)
  
            
  
  
  
  
  
  
   Die horisontale asimptoot : q = 0 en dus x = 0
  
   The horizontal asymptote : q = 0 and therefore x = 0
  
   a = 1 en dus is die grafiek bokant die horisontale
  
   asimptoot, y = 0
  
   a = 1 and therefore the graph is above the horizontal
  
   asymptote, y = 0
  
   ½ < 1 en dus 0 < b < 1 sodat die grafiek dalend is.
  
   ½ < 1 and thus 0 < b < 1 so that the graph
  
   is decreasing.
  
   Y-afsnit : y = 2−0  = 1
  
                   Y-afsnit is (0 ; 1)
  
   Y-intercept : y = 2−0  = 1
  
                       Y-intercept is (0 ; 1)
  
  
            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   Die horisontale asimptoot : q = 0 en dus x = 0
  
   The horizontal asymptote : q = 0 and therefore x = 0
  
   a = 1 en dus is die grafiek bokant die horisontale
  
   asimptoot, y = 0
  
   a = 1 and therefore the graph is above the horizontal
  
   asymptote, y = 0
  
    1
   — < 1 en dus 0 < b < 1 sodat die grafiek dalend is.
    5
  
    1
   — < 1 and thus 0 < b < 1 so that the graph
    5
  
   is decreasing.
  
                        ╭  1  ╮0
   Y-afsnit : y = │ — │   = 1
                        ╰  5  ╯
  
  
                   Y-afsnit is (0 ; 1)
  
                              ╭  1  ╮0
   Y-intercept : y = │ — │   = 1
                              ╰  5  ╯
  
  
                   Y-intercept is (0 ; 1)
  
  
            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   Die horisontale asimptoot : q = 1 en y = 1
  
   The horizontal asymptote : q = 1 and y = 1
  
   a = 1 en dus is die grafiek bokant die horisontale
  
   asimptoot, y = 1
  
   a = 1 and therefore the graph is above the horizontal
  
   asymptote, y = 1
  
   4 > 1 en dus b > 1 sodat die grafiek styg.
  
   4 > 1 and thus b > 1 so that the graph
  
   is increasing.
  
   Y-afsnit : y = 40  + 1  = 1 + 1  = 2
  
                   Y-afsnit is (0 ; 2)
  
   Y-intercept : y = 40  + 1  = 1 + 1  = 2
  
                   Y-intercept is (0 ; 2)
  
  
            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   Die horisontale asimptoot : q = −1 en y = −1
  
   The horizontal asymptote : q = −1 and y = −1
  
   a = 1 en dus is die grafiek bokant die horisontale
  
   asimptoot, y = −1
  
   a = 1 and therefore the graph is above the horizontal
  
   asymptote, y = −1
  
   5 > 1 en dus b > 1 sodat die grafiek styg.
  
   5 > 1 and thus b > 1 so that the graph
  
   is increasing.
  
   Y-afsnit : y = 50  − 1  = 1 − 1  = 0
  
                   Y-afsnit is (0 ; 0)
  
   Y-intercept : y = 50  − 1  = 1 − 1  = 0
  
                   Y-intercept is (0 ; 0)
  
  
            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   Die horisontale asimptoot : q = −2 en y = −2
  
   The horizontal asymptote : q = −2 and y = −2
  
   a = 1 en dus is die grafiek bokant die horisontale
  
   asimptoot, y = −2
  
   a = 1 and therefore the graph is above the horizontal
  
   asymptote, y = −2
  
   2 > 1 en dus b > 1 sodat die grafiek styg.
  
   2 > 1 and thus b > 1 so that the graph
  
   is increasing.
  
   Y-afsnit : y = 20  − 2  = 1 − 2  = −1
  
                   Y-afsnit is (0 ; −1)
  
   Y-intercept : y = 20  − 2  = 1 − 2  = −1
  
                   Y-intercept is (0 ; −1)
  
  
            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   Die horisontale asimptoot : q = 0 en y = 0
  
   The horizontal asymptote : q = 0 and y = 0
  
   a = 3 en dus is die grafiek bokant die horisontale
  
   asimptoot, y = 0
  
   a = 3 and therefore the graph is above the horizontal
  
   asymptote, y = 0
  
   3 > 1 en dus b > 1 sodat die grafiek styg.
  
   3 > 1 and thus b > 1 so that the graph
  
   is increasing.
  
   Y-afsnit : y = 3 × 20  = 3 × 1  = 3
  
                   Y-afsnit is (0 ; 3)
  
   Y-intercept : y = 3 × 20  = 3 × 1  = 3
  
                   Y-intercept is (0 ; 3)
  
  
            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   Die horisontale asimptoot : q = 0 en y = 0
  
   The horizontal asymptote : q = 0 and y = 0
  
   a = 5 en dus is die grafiek bokant die horisontale
  
   asimptoot, y = 0
  
   a = 5 and therefore the graph is above the horizontal
  
   asymptote, y = 0
  
   2-1 < 1 en dus 0 < b < 1 sodat die grafiek daal.
  
   2-1 < 1 and thus 0 < b < 1 so that the graph
  
   is decreasing.
  
   Y-afsnit : y = 5 × 20  = 5 × 1  = 5
  
                   Y-afsnit is (0 ; 5)
  
   Y-intercept : y = 5 × 20  = 5 × 1  = 5
  
                   Y-intercept is (0 ; 5)
  
  
            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   Die horisontale asimptoot : q = 0 en y = 0
  
   The horizontal asymptote : q = 0 and y = 0
  
   a = −1 en dus is die grafiek onderkant die horisontale
  
   asimptoot, y = 0
  
   a = −1 and therefore the graph is below the horizontal
  
   asymptote, y = 0
  
   3 > 1 en dus b > 1 sodat die grafiek styg.
  
   3 > 1 and thus b > 1 so that the graph
  
   is increasing.
  
   Y-afsnit : y = −1 × 30  = −1 × 1  = −1
  
                   Y-afsnit is (0 ; −1)
  
   Y-intercept : y = −1 × 30  = −1 × 1  = −1
  
                   Y-intercept is (0 ; −1)
  
  
            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   Die horisontale asimptoot : q = 0 en y = 0
  
   The horizontal asymptote : q = 0 and y = 0
  
   a = −3 en dus is die grafiek onderkant die horisontale
  
   asimptoot, y = 0
  
   a = −3 and therefore the graph is below the horizontal
  
   asymptote, y = 0
  
   4 > 1 en dus b > 1 sodat die grafiek styg.
  
   4 > 1 and thus b > 1 so that the graph
  
   is increasing.
  
   Y-afsnit : y = −3 × 40  = −3 × 1  = −3
  
                   Y-afsnit is (0 ; −3)
  
   Y-intercept : y = −3 × 40  = −3 × 1  = −3
  
                   Y-intercept is (0 ; −3)
  
  
            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   Die horisontale asimptoot : q = 1 en y = 1
  
   The horizontal asymptote : q = 1 and y = 1
  
   a = 2 en dus is die grafiek bokant die horisontale
  
   asimptoot, y = 1
  
   a = 2 and therefore the graph is above the horizontal
  
   asymptote, y = 1
  
   3 > 1 en dus b > 1 sodat die grafiek styg.
  
   3 > 1 and thus b > 1 so that the graph
  
   is increasing.
  
   Y-afsnit : y = 2 × 30 + 1  = 2 × 1 + 1  = 3
  
                   Y-afsnit is (0 ; 3)
  
   Y-intercept : y = 2 × 30 + 1  = 2 × 1 + 1  = 3
  
                   Y-intercept is (0 ; 3)
  
  
            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   Die horisontale asimptoot : q = −4 en y = −4
  
   The horizontal asymptote : q = −4 and y = −4
  
   a = 3 en dus is die grafiek bokant die horisontale
  
   asimptoot, y = −4
  
   a = 3 and therefore the graph is above the horizontal
  
   asymptote, y = −4
  
   2 > 1 en dus b > 1 sodat die grafiek styg.
  
   2 > 1 and thus b > 1 so that the graph
  
   is increasing.
  
   Y-afsnit : y = 3 × 20 − 4  = 3 × 1 − 4  = −1
  
                   Y-afsnit is (0 ; −1)
  
   Y-intercept : y = 3 × 20 − 4  = 3 × 1 − 4  = −1
  
                   Y-intercept is (0 ; −1)
  
  
            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   Die horisontale asimptoot : q = 0 en y = 0
  
   The horizontal asymptote : q = 0 and y = 0
  
   a = −2 en dus is die grafiek onderkant die horisontale
  
   asimptoot, y = 0
  
   a = −2 and therefore the graph is below the horizontal
  
   asymptote, y = 0
  
   3 > 1 en dus b > 1 maar a < 0 sodat die grafiek daal.
  
   3 > 1 and thus b > 1 but a < 0 so that the graph
  
   is decreasing.
  
   Y-afsnit : y = −2 × 30   = −2 × 1   = −2
  
                   Y-afsnit is (0 ; −2)
  
   Y-intercept : y = −2 × 30   = −2 × 1   = −2
  
                   Y-intercept is (0 ; −2)
  
  
            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   Die horisontale asimptoot : q = −2 en y = −2
  
   The horizontal asymptote : q = −2 and y = −2
  
   a = −3 en dus is die grafiek onderkant die horisontale
  
   asimptoot, y = −2
  
   a = −3 and therefore the graph is below the horizontal
  
   asymptote, y = −2
  
   2 > 1 en dus b > 1 maar a < 0 sodat die grafiek daal.
  
   2 > 1 and thus b > 1 but a < 0 so that the graph
  
   is decreasing.
  
   Y-afsnit : y = −3 × 20 − 2   = −3 × 1 − 2   = −5
  
                   Y-afsnit is (0 ; −5)
  
   Y-intercept : y = −3 × 20 − 2   = −3 × 1 − 2   = −5
  
                   Y-intercept is (0 ; −5)
  
  
            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   Die horisontale asimptoot : q = 0 en y = 0
  
   The horizontal asymptote : q = 0 and y = 0
  
   a = −3 en dus is die grafiek onderkant die horisontale
  
   asimptoot, y = 0
  
   a = −3 and therefore the graph is below the horizontal
  
   asymptote, y = 0
  
   2 > 1 en dus b > 1 maar a < 0 sodat die grafiek daal.
  
   2 > 1 and thus b > 1 but a < 0 so that the graph
  
   is decreasing.
  
   Y-afsnit : y = −3 × 20   = −3 × 1   = −3
  
                   Y-afsnit is (0 ; −3)
  
   Y-intercept : y = −3 × 20   = −3 × 1   = −3
  
                   Y-intercept is (0 ; −3)
  
  
            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   Die horisontale asimptoot : q = −3 en y = −3
  
   The horizontal asymptote : q = −3 and y = −3
  
   a = −5 en dus is die grafiek onderkant die horisontale
  
   asimptoot, y = −3
  
   a = −5 and therefore the graph is below the horizontal
  
   asymptote, y = −3
  
   2−1 < 1 en dus 0 < b < 1 maar a < 0 sodat die
  
  grafiek styg.
  
   2−1 < 1 and thus 0 < b < 1 but a < 0 so that the graph
  
   is increasing.
  
   Y-afsnit : y = −5 × 20 − 3   = −5 × 1 − 3  = −8
  
                   Y-afsnit is (0 ; −8)
  
   Y-intercept : y = −5 × 20 − 3   = −5 × 1 − 3  = −8
  
                   Y-intercept is (0 ; −8)
  
  
            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      f(x) = 2x
  
  
   Die horisontale asimptoot : q = 0 en dus y = 0
  
   The horizontal asymptote : q = 0 and y = 0
  
   a > 0 en dus is die grafiek bokant die horisontale
  
   asimptoot, y = 0
  
   a > 0 and therefore the graph is above the horizontal
  
   asymptote, y = 0
  
   2 > 1 en dus b > 1 en a > 0 sodat die
  
  grafiek styg.
  
   2 > 1 and thus b > 1 and a > 0 so that the graph
  
   is increasing.
  
   Y-afsnit : y = 20  =  1
  
                   Y-afsnit is (0 ; 1)
  
   Y-intercept : y = 20  =  1
  
                   Y-intercept is (0 ; 1)
  
  
  
                    ╭  1  ╮x
         g(x) = │ — │  
                    ╰  2  ╯
  
   Die horisontale asimptoot : q = 0 en dus y = 0
  
   The horizontal asymptote : q = 0 and y = 0
  
   a > 0 en dus is die grafiek bokant die horisontale
  
   asimptoot, y = 0
  
   a > 0 and therefore the graph is above the horizontal
  
   asymptote, y = 0
  
   2−1 < 1 en dus 0 < b < 1 maar a > 0 sodat die
  
  grafiek daal.
  
   2−1 < 1 and thus 0 < b < 1 but a > 0 so that the graph
  
   is decreasing.
  
   Y-afsnit : y =  20  =  1
  
                   Y-afsnit is (0 ; 1)
  
   Y-intercept : y =  20  =  1
  
                   Y-intercept is (0 ; 1)
  
  
            
  
  
   Let op dat g(x) die refleksie van f(x) in die Y-as is en dat f(x) die refleksie van g(x) in die Y-as is.
  
   Note that g(x) is the reflection of f(x) in the Y-axis and that f(x) is the reflection of g(x) in the Y-axis.
  
  
      f(x) = 3x
  
   Die horisontale asimptoot : q = 0 en dus y = 0
   The horizontal asymptote : q = 0 and y = 0
  
   a > 0 en dus is die grafiek bokant die horisontale
   asimptoot, y = 0
  
   a > 0 and therefore the graph is above the horizontal
   asymptote, y = 0
  
   3 > 1 en dus b > 1 en a > 0 sodat die
  grafiek styg.
  
   3 > 1 and thus b > 1 and a > 0 so that the graph
   is increasing.
  
   Y-afsnit : y = 30  =  1
                  Y-afsnit is (0 ; 1)
  
   Y-intercept : y = 30  =  1
                       Y-intercept is (0 ; 1)
  
  
  
  
      g(x) = 3x
  
   Die horisontale asimptoot : q = 0 en dus y = 0
   The horizontal asymptote : q = 0 and y = 0
  
   a > 0 en dus is die grafiek bokant die horisontale
   asimptoot, y = 0
  
   a > 0 and therefore the graph is above the horizontal
   asymptote, y = 0
  
   3−1 < 1 en dus 0 < b < 1 maar a > 0 sodat die
  grafiek daal.
  
   3−1 < 1 and thus 0 < b < 1 but a > 0 so that the graph
   is decreasing.
  
   Y-afsnit : y =  30  =  1
                  Y-afsnit is (0 ; 1)
  
   Y-intercept : y =  30  =  1
                       Y-intercept is (0 ; 1)
  
  
            
  
  
   Let op dat g(x) die refleksie van f(x) in die Y-as is en dat f(x) die refleksie van g(x) in die Y-as is.
  
   Note that g(x) is the reflection of f(x) in the Y-axis and that f(x) is the reflection of g(x) in the Y-axis.
  
  
      f(x) = 4x
  
   Die horisontale asimptoot : q = 0 en dus y = 0
   The horizontal asymptote : q = 0 and y = 0
  
   a > 0 en dus is die grafiek bokant die horisontale
   asimptoot, y = 0
  
   a > 0 and therefore the graph is above the horizontal
   asymptote, y = 0
  
   4 > 1 en dus b > 1 en a > 0 sodat die
  grafiek styg.
  
   4 > 1 and thus b > 1 and a > 0 so that the graph
   is increasing.
  
   Y-afsnit : y = 40  =  1
                  Y-afsnit is (0 ; 1)
  
   Y-intercept : y = 40  =  1
                       Y-intercept is (0 ; 1)
  
  
  
  
      g(x) = −4x
  
   Die horisontale asimptoot : q = 0 en dus y = 0
   The horizontal asymptote : q = 0 and y = 0
  
   a < 0 en dus is die grafiek onder die horisontale
   asimptoot, y = 0
  
   a < 0 and therefore the graph is below the horizontal
   asymptote, y = 0
  
   4 > 1 en dus b > 1 maar a < 0 sodat die
  grafiek daal.
  
   4 > 1 and thus b > 1 but a < 0 so that the graph
   is decreasing.
  
   Y-afsnit : y =  −1 × 40  =  −1 × 1  =  −1
                  Y-afsnit is (0 ; −1)
  
   Y-intercept : y =  −1 × 40  =  −1 × 1  =  −1
                       Y-intercept is (0 ; −1)
  
  
            
  
  
   Let op dat g(x) die refleksie van f(x) in die X-as is en dat f(x) die refleksie van g(x) in die X-as is.
  
   Note that g(x) is the reflection of f(x) in the X-axis and that f(x) is the reflection of g(x) in the X-axis.
  
  
      f(x) = 2 x
  
   Die horisontale asimptoot : q = 0 en dus y = 0
   The horizontal asymptote : q = 0 and y = 0
  
   a > 0 en dus is die grafiek bokant die horisontale
   asimptoot, y = 0
  
   a > 0 and therefore the graph is above the horizontal
   asymptote, y = 0
  
   2−1 < 1 en dus 0 < b < 1 en a > 0 sodat die
  grafiek daal.
  
   2−1 < 1 and thus 0 < b < 1 and a > 0 so that the graph
   is decreasing.
  
   Y-afsnit : y = 20  =  1
                  Y-afsnit is (0 ; 1)
  
   Y-intercept : y = 20  =  1
                       Y-intercept is (0 ; 1)
  
  
  
  
      g(x) = − 2x
  
   Die horisontale asimptoot : q = 0 en dus y = 0
   The horizontal asymptote : q = 0 and y = 0
  
   a < 0 en dus is die grafiek onder die horisontale
   asimptoot, y = 0
  
   a < 0 and therefore the graph is below the horizontal
   asymptote, y = 0
  
   2 > 1 en dus b > 1 maar a < 0 sodat die
  grafiek daal.
  
   2 > 1 and thus b > 1 but a < 0 so that the graph
   is decreasing.
  
   Y-afsnit : y =  −1 × 20  =  −1 × 1  =  −1
                  Y-afsnit is (0 ; −1)
  
   Y-intercept : y =  −1 × 20  =  −1 × 1  =  −1
                       Y-intercept is (0 ; −1)
  
  
            
  
  
  
  3.1  Y-afsnit / Y-intercept : y = 30  =  1
         Y-afsnit / Yintercept is (0 ; 1) en / and A is (0 ; 1)
  
  
  3.3  h(x) word 2 eenhede na onder geskuif
         sodat y = − 2 en dus is q = − 2
  
         h(x) is moved 2 units downwards so that
         y = − 2 and thus q = − 2
  
         Vergelyking / Equation :  h(x) = 3x − 2
  
  
  3.2  p(p;9) : 9 = 3p
                       32 = 3p
                       2 = p
  
  3.4  Refleksie in die X-as       |
                                                   |  (x ; y)  (x ; y)
          Reflection in the X-axis   |
                                sodat / so that   y = 3x   y = 3x
                       of beter / or more acceptable   y = 3x
  
  
  
  3.5  Refleksie in die Y-as    |
                                                |  (x ; y)  (x ; y)
         Reflection in the Y-axis |
                                sodat / so that   y = 3x   y = 3 x
                                                                                 ╭  1  ╮x
                                                             of / or  : y = │ — │
                                                                                 ╰  3  ╯
  
  
  
  4.1  Horisontale asimptoot / Horizontal asymptote :
            y = 1 en dus / so that  q = 1
  
  
  
  
  
  4.3  Y-afsnit / Y-intercept : y = 20 + 1  =  1 + 1
                                                = 2
         Y-afsnit / Yintercept is (0 ; 2) en / and A is (0 ; 2)
  
  4.2  P(−1;1,5) : 1,5 = b−1 + 1
                            0,5 = b−1
                            2−1 = b−1
                            2 = b
          Vergelyking / Equation :  g(x) = 2x  + 1
  
  4.4  Q(t;5) :   5 = 2t  + 1
                        4 = 2t
                        2 = t

  
  
  4.5  g(x) word 2 eenhede na onder geskuif
         sodat y  y + 2
  
         h(x) is moved 2 units downwards so that
         y  y + 2
  
         Vergelyking / Equation :  y + 2 = 2x + 1
                                                        y  = 2x − 1
                                                   h(x)  = 2x − 1
  
  4.6  Refleksie in die Y-as    |
                                                |  (x ; y)  (x ; y)
         Reflection in the Y-axis |
                       sodat / so that   y = 2x + 1    y = 2 x + 1
                                                                         ╭  1  ╮x
                                                 of / or  : p(x) = ┃ — │   + 1
                                                                         ╰  2  ╯
  
  
  
  
  5.1  By / At P(−2;16)  :  16 = b−2
                                          42 = b−2
                                  (4−1)−2 = b−2
                                        4−1 = b
                                        f(x) = (4−1)x
                                        f(x) = 4−x
  
  5.3  By / At Q(0,5;t)  :  t = 4−0,5   = (22)−0,5
                                        t = 2−1   = 0,5
  
  
  
  
  5.5  Refleksie in die Y-as  :  (x ; y)  (−x ; y)
         Reflection in Y-axis    :  (x ; y)  (−x ; y)
                                        y = 4−x    y = 4−(−x)
                                                           y = 4x
                                                       p(x) = 4x
  
  5.2  By / At A  :  y = 40
                              y = 1
         Y-afsnit / Y-intercept  is (0 ; 1)
  
  
  
  
  
  5.4  f(x) skuif 3 eenhede opwaarts sodat y  y − 3
         f(x) is translated 3 units upwards so that y y − 3
                                            y − 3 = 4−x
                                                   y = 4−x + 3
                                               h(x) = 4−x + 3
  
  5.6  Refleksie in die X-as  :  (x ; y)  (x ; −y)
         Reflection in X-axis    :  (x ; y)  (x ; −y)
                                              y = 4−x    −y = 4−x
                                                                   y = − 4−x
                                                       r(x) = − 4−x
  
  6.1  By / At A(0;−1)  :  −1 = a.b0
                                       −1 = a.1
                                       −1 = a
          By / At P(−2;−16)  :  −16 = − b−2
                                            − 42 = − b−2
                                       (4−1)−2 = b−2
                                             4−1 = b
                                              f(x) = − (4−1)x
                                              f(x) = − 4−x
  
  6.3  f(x) skuif 2 eenhede opwaarts sodat y  y − 2
         f(x) is translated 3 units upwards so that y y − 2
                                            y − 2 = − 4−x
                                                   y = − 4−x + 2
                                               h(x) = − 4−x + 2
  
  6.5  Refleksie in die X-as  :  (x ; y)  (x ; −y)
         Reflection in X-axis    :  (x ; y)  (x ; −y)
                                        y = − 4−x    −y = − 4−x
                                                                 y = 4−x
                                                            p(x) = 4−x
  
  6.2  By / At Q(t;−0,5)  :  −0,5 = − 4−t
                                            2−1 = (22)−t
                                            2−1 = 2−2t
                                             −1 = −2t
                                             0,5 = t
  
  
  
  
  
  
  6.4  Definisieversameling / Domain  :  {x | x ∈ ℜ }
        Waardeversameling / Range  :  {y | y < 0 ; y ∈ ℜ }   
  
  
  
  
  6.6  Refleksie in die Y-as  :  (x ; y)  (−x ; y)
         Reflection in Y-axis    :  (x ; y)  (−x ; y)
                                         y = − 4−x    y = − 4−(−x)
                                                                y = − 4;x
                                                             r(x) = − 4x
  
  7.1  Horisonale asimptoot / 
         Horizontal asymptote   : y = −2
                                                 q = −2
  
  
  
  
  7.3  By / At A  :  y == 20  − 2   = −1
         A is die punt / the point (0 ; −1)
  
  
  
  
  7.5  By / At Q  :  t = 2−2  − 2
                                = ¼  −  2
                                = − 1¾
  
  7.7  Waardeversameling / Range  :
                         { y | y  > − 2;  y ∈ ℜ }   
  
  
  7.2  By / At P(−2 ; 2)  :        2 = b−2  − 2
                                                4 = b−2
                                      (2−1)−2 = b−2
                                             2−1 = b
                                             f(x) = 2−x  − 2
  
  7.4  By / At B  :  0 = 2−x  − 2
                           21 = 2−x
                             1 = −x
                           −1 = x
         B is die punt / the point (−1 ; 0)
  
  7.6  f(x) skuif 2 eenhede opwaarts sodat y  y − 2
         f(x) is translated 3 units upwards so that y  y − 2
                                      y = 2−x  − 2     y −2  =  2−x  − 2
                                                                    y = 2−x − 2 + 2
                                                                    y = 2−x
                                         h(x) = 2−x
  
  8.1  Horisonale asimptoot / 
         Horizontal asymptote   : y = 3
                                                 q = 3
  
  
  
  
  
  
  
  
  8.3  By / At B  :  r = − 21,585  + 3
                                                 = 0
Dus / Thus B(1,585;0) is die X-afsnit / the Xintercept.
  
  
  
  8.2  By / At A(0 ; 2)  :        2 = a . b0  + 3
                                           −1 = a . 1
                                           −1 = a
         By / At P(−1 ; 2,5)  :  2,5 = −1 . b−1  + 3
                                          −0,5 = −1 . b−1
                                            0,5 = b−1
                                            2−1 = b−1
                                               2 = b
                                            f(x) =  − 2x  + 3
  
  8.4  Definisieversameling / Domain  :
                                                 { x | x ∈ ℜ }
  
          Waardeversameling / Range  :
                                                 { y | y  < 3 ;  y ∈ ℜ }
  
  9.1  Horisonale asimptoot / 
         Horizontal asymptote   : y = 3
                                                 q = 3
  
  
  
  
  
  
  
  
  9.3  By / At B  :  r = − 2−(−1,585)  + 3
                               =  (−3)  +  3  = 0
Dus / Thus B(−1,585;0) is die X-afsnit / the Xintercept.
  
  
  
  
  9.5  Definisieversameling / Domain  :
                                                 { x | x ∈ ℜ }
  
          Waardeversameling / Range  :
                                                 { y | y  < 3 ;  y ∈ ℜ }
  
  9.2  By / At A(0 ; 2)  :        2 = a . b0  + 3
                                           −1 = a . 1
                                           −1 = a
         By / At P(−1 ; 1)  :      1 = −1 . b−1  + 3
                                           −2 = − b−1
                                             2 = b−1
                                         2−1 = (b−1)−1
                                         2−1 = b
                                         f(x) =  − 2−x  + 3
  
  9.4  By / At Q  :  2,75 = − 2−t  + 3
                           − 0,25 =  −2−t
                               0,25 =  2−t
                                 2−2 =  2−t
                                 2 =  t