Graad 10 - Nog Oefeninge.

Produk van 'n tweeterm met 'n tweeterm.

Bepaal die produk :
1.
(a + b)(c + d)
2.
(a - b)(c - d)
3.
(m + n)(p - q)
4.
(p - q)(x + y)
5.
(a - b)(x + y)
6.
(a - b)(x - y)
7.
(2a - 3b)(x + y)
8.
(3a + 4b)(m - n)
9.
(a + 2b)(3p - q)
10.
(p - 3q)(2x + y)
11.
(2a - 3b)(5p - q)
12.
(p - 3q)(4x - 5y)
13.
(2a - 5b)(x + 3y)
14.
(3a - 2b)(5y - 7z)
15.
(2a - 3b)(ax + 4c)
16.
(2x - y)(p + 3q)
17.
(3a + 4b)(2am - 5n)
18.
(4p - 3q)(2x + 5pq)
19.
(5m - 3n)(2mp - 7nq)
20.
(2ab + 3c)(5a + 8bd)
21.
(a + b)(m - n + p)
22.
(a - b)(p - q + y)
23.
(x + 3)(a + b - c)
24.
(y - 3)(a + 2b - 4)
25.
(x - 2a)(a - m - n)
26.
(m - 2n)(3p - 4q + 5)
27.
(2x + 3)(x - 3y + 5z)
28.
(a + 2b)(2a + 3c - 4)
29.
(3m - 2n)(2m + 7n - 5q)
30.
(5x - 2y)(2x + 3y - 4)
  
Na bo Antwoorde Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 11 Oefeninge - Graad 12 Tuisblad