Graad 10 - Nog Oefeninge.

Produk van twee tweeterme om 'n drieterm te vorm.

Bepaal elk van die volgende produkte :
1.
(x + 1)(x + 2)
2.
(x + 2)(x + 3)
3.
(x + 4)(x + 5)
4.
(x - 1)(x - 2)
5.
(x - 2)(x - 3)
6.
(x - 4)(x - 5)
7.
(a + 1)(a + 6)
8.
(a + 2)(a + 3)
9.
(a - 1)(a - 6)
10.
(a - 2)(a - 3)
11.
(x + 1)(x - 2)
12.
(x - 1)(x + 2)
13.
(a - 2)(a + 3)
14.
(a + 2)(a - 3)
15.
(b - 3)(b + 5)
16.
(b + 3)(b - 2)
17.
(c - 2)(c + 5)
18.
(c + 2)(c - 5)
19.
(p - 3)(p + 7)
20.
(p + 3)(p - 7)
21.
(q - 2)(q - 5)
22.
(q + 2)(q + 5)
23.
(q - 2)(q + 5)
24.
(q + 2)(q - 5)
25.
(x - 3)(x - 5)
26.
(x + 3)(x + 5)
27.
(x - 3)(x + 5)
28.
(x + 3)(x - 5)
29.
(y - 2)(y + 4)
30.
(y + 2)(y - 4)
  
Na bo Antwoorde Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 11 Oefeninge - Graad 12 Tuisblad