Graad 10 - Nog Oefeninge.

Groepering om 'n gemeenskaplike faktor te kry.

Faktoriseer volledig :
1.
ac + ad + bc + bd
2.
ac + ad - bc - bd
3.
mp - mq- np + nq
4.
ac + ad + c + d
5.
mx + nx - 2m - 2n
6.
mx - 3m + 2nx - 6n
7.
3ac + 6bc + ad + 2bd
8.
2ac - bc - 6ad + 3bd
9.
3x² - 4xz + 6xy - 8yz
10.
2xzy - y² + 10xz - 5yz
11.
ab + 3a + 2b + 6
12.
cd - 7c - 4d + 28
13.
mn - 3m + b - 3
14.
pq + 2p - 5q - 10
15.
14x - 6xy + 21 - 9y
16.
20 + 8y - 15x - 6xy
17.
2ab - 6a + 4b - 12
18.
6pq - 15p + 18q - 45
19.
6ac - 8ad + 12bc - 16bd
20.
6p² + 3pr + 12pq + 6qr
21.
2a²c + abc - 6a²d - 3abd
22.
m²p - 2mnp + 5m²q - 10mnq
23.
12a²c + 4abc - 30a²d - 10abd
24.
6x²y - 9xy² + 12x²z - 18xyz
25.
2a + 2b + ax + bx + ay + by
26.
ap + bp + aq + bq + ar + br
27.
px - qx - py - qy + pz - qz
28.
ap - aq - bp + bq - cp + cq
29.
6mx - 2my - 3nx + ny - 5px + 5py
30.
6ax + 9bx - 12ay - 18by + 24az + 36bz
  
Na bo Antwoorde Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 11 Oefeninge - Graad 12 Tuisblad