Graad 10 Wiskunde - Nog Oefeninge.

Faktore van 'n perfekte vierkant.

Faktoriseer volledig :
1.
a² + 2ab + b²
2.
a² - 2ab + b²
3.
m² + 2mn + n²
4.
p² - 2pq + q²
5.
x² + 2xy + y²
6.
a² - 2am + m²
7.
b² + 2bn + n²
8.
c² - 2cf + f²
9.
m² + 2mz + z²
10.
a² - 2an + n²
11.
a² + 2a + 1
12.
b² - 2b + 1
13.
c² + 4c + 4
14.
d² - 4d + 4
15.
c² + 6c + 9
16.
d² - 10d + 25
17.
m² + 10m + 25
18.
n² + 12n + 36
19.
p² - 16p + 64
20.
q² + 14q + 49
21.
9x² - 6x + 1
22.
4y² + 12y + 9
23.
16y² - 40y + 25
24.
4a² + 4ab + b²
25.
9m² - 6mn + n²
26.
4p² - 12pq + 9q²
27.
16p² + 24pq + 9q²
28.
25x² - 70xy + 49y²
29.
4x² - 36xy + 81y²
30.
9x² - 12xy + 4y²
2
1
1
1
1
31.
c² - ---- c + ----
32.
a² - a + ---
33.
b² + --- b + ----
5
25
2
2
16
3d
9
1
n
1
p
34.
d² + ---- + ------
35.
---- - ---- + n²
36.
----- + ---- + p²
4
64
16
2
64
4
37.
m² - 0,4m + 0,04
38.
0,25 - f + f²
39.
p² - 0,5p + 0,0625
40.
0,01 + 0,2q + q²
41.
0,16 - 0,8x + x²
42.
y² - 1,25y + 0,390625
  
Na bo Antwoorde Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 11 Oefeninge - Graad 12 Tuisblad