Graad 10 Wiskunde - Nog Oefeninge.

Faktore van die verskil van twee vierkante.

Faktoriseer volledig :
1.
a² - b²
2.
c² - d²
3.
m² - n²
4.
p² - q²
5.
x² - y²
6.
a² - 4
7.
b² - 16
8.
c² - 36
9.
d² - 100
10.
h² - 225
11.
m² - 144
12.
n² - 289
1
1
1
13.
p² - ----
14.
q² - ----
15.
x² - ------
4
25
36
16
49
4b²
16.
y² - ------
17.
z² - -------
18.
a² - ----
25
36
81
19.
x² - 0,01
20.
y² - 0,09
21.
z² - 0,0256
22.
a² - 0,16
23.
9b² - 16
24.
25c² - 49
25.
16m² - 49n²
26.
25n² - 81p²
27.
121p²q² - 225x²y²
28.
a4 − b4
29.
p6 − q6
30.
x8 − y8
  
Na bo Antwoorde Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 11 Oefeninge - Graad 12 Tuisblad