Graad 10 - Nog Oefeninge.

Die som en verskil van twee derdemagte.

Bepaal die volgende produkte :
1.
(a + b)(a² - ab + b²)
2.
(a - b)(a² + ab + b²)
3.
(c + d)(c² - cd + d²)
4.
(m - n)(m² + mn + n²)
5.
(p - q)(p² + pq + q²)
6.
(x + y)(x² - xy + y²)
7.
(a + 1)(a² - a + 1)
8.
(b - 2)(b² + 2b + 4)
9.
(c + 3)(c² - 3c + 9)
10.
(f - 4)(f² + 4f + 16)
11.
(m - 5)(m² + 5m + 25)
12.
(n + 9)(n² - 9n + 81)
1
1
1
1
1
1
2
2
4
13.
(x − ---)(x² + --- x + ----)
14.
(y − ----)(y² + ---- y + ----)
15.
(a − ----)(a² + ---- a + ----)
2
2
4
3
3
9
3
3
9
1
b
1
3
3d
9
2
2c
4
16.
(b − ---)(b² + ----- + ----)
17.
(d + ---)(d² − ------ + ----)
18.
(c + ---)(c² − ------ + ----)
5
5
2
2
8
8
3
4
25
19.
(m - 0,1)(m² + 0,1m + 0,01)
20.
(n + 0,2)(n² - 0,2n + 0,04)
21.
(n + 0,15)(n² - 0,15n + 0,0225)
22.
(p + 0,6)(p² - 0,6p + 0,36)
23.
(q - 0,3)(q² + 0,3q + 0,09)
24.
(2p + 1)(4p² - 2p + 1)
25.
(3q + 2)(9q² - 6q + 4)
26.
(3a - 2)(9a² + 6a + 4)
27.
(5b + 4)(25b² - 20b + 16)
  
Na bo Antwoorde Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 11 Oefeninge - Graad 12 Tuisblad