Graad 10 - Nog Oefeninge.

Die produk van 'n tweeterm met 'n drieterm .

Bepaal die volgende produkte :
1.
(a + b)(a² + 2ab + b²)
2.
(a + b)(a² - 3ab - b²)
3.
(c - d)(c² + 2cd - d²)
4.
(p + 2q)(p² - 5pq - q²)
5.
(x - y)(x² - xy - y²)
6.
(a + b)(a² + ab + b²)
7.
(c + d)(c² - 4cd + 3d²)
8.
(m - n)(m² - 5mn + 6n²)
9.
(p + q)(p² - pq - 6q²)
10.
(x - y)(x² + xy + 6y²)
11.
(a - b)(2a² + 3ab + 5b²)
12.
(p + q)(3p² - 4pq - 6q²)
13.
(a + 2)(a² + 5a - 7)
14.
(b - 5)(b² - 3b + 8)
15.
(2c + 3)(3c² + c - 7)
16.
(m - 3)(m² + m - 8)
17.
(n + 6)(2n² - 3n + 4)
18.
(2p - 5)(3p² + 4p - 7)
19.
(3q - 7)(2q² - 5q + 3)
20.
(2x + 3)(3x² - x - 4)
21.
(5y - 9)(y² + 2y + 3)
22.
(1 - a)(1 - 3a - 2a²)
23.
(3 - 2b)(4 - b - 5b²)
24.
(5 - p)(2 + 3p - 4p²)
  
Na bo Antwoorde Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 11 Oefeninge - Graad 12 Tuisblad