WISKUNDE
GRAAD 10
NOG OEFENINGE
  
Vereenvoudig algebraïese breuke.
  
MATHEMATICS
GRADE 10
MORE EXERCISES
  
Simplify algebraic fractions.
  
       Vereenvoudig die volgende breuke : /
       Skryf die breuke in hulle eenvoudigste vorm :
       Simplify the following fractions : /
       Write the following fractions in their simlest form :
  
  
  
                2a
        1.   ────                             Ant. / Ans. 1.
                 4
  
  
  
  
                5bc
        3.   ────                             Ant. / Ans. 3.
                25
  
  
  
  
                3ab
        5.   ────                             Ant. / Ans. 5.
                27b
  
  
  
  
                 2ab
        7.   ────                             Ant. / Ans. 7.
                  4b
  
  
  
  
                8a2b
        9.   ─────                         Ant. / Ans. 9.
               16ab2
  
  
  
  
                   24xy
        11.   ─────                         Ant. / Ans. 11.
                   15y2
  
  
  
  
                   6a2b
        13.   ─────                         Ant. / Ans. 13.
                   9ab2
  
  
  
  
                    5(a + b)
      15.     ────────                          Ant. / Ans. 15.
                   15(2a + b)
  
  
  
  
                    3a + 6b
      17.     ────────                          Ant. / Ans. 17.
                   18a + 9b
  
  
  
  
                    4c − 6d
      19.     ────────                          Ant. / Ans. 19.
                    2c − 3d
  
  
  
  
                    a2 − ab
      21.     ────────                          Ant. / Ans. 21.
                    ab − b2
  
  
  
  
                    2a2 − 4ad
      23.     ────────                          Ant. / Ans. 23.
                    3a − 6b
  
  
  
  
                    10a + 5b
      25.     ────────                          Ant. / Ans. 25.
                    4a2 − b2
  
  
  
  
                    a3 − ab2
      27.     ────────                          Ant. / Ans. 27.
                    a2b − b3
  
  
  
  
                  x2 + 3x + 2
      29.     ────────                          Ant. / Ans. 29.
                  x2 + x − 2
  
  
  
  
                  2x2 + 7x + 3
      31.     ────────                          Ant. / Ans. 31.
                  2x2 + 5x − 3
  
  
  
  
                        32a2 − 18b2
      33.     ──────────────                 Ant. / Ans. 33.
                  64a2 + 96ab + 36b2
  
  
  
  
                   2a2 + ab − 3b2
      35.     ───────────                 Ant. / Ans. 35.
                     8a3 − 27b3
  
  
  
  
                8a
        2.   ────                                    Ant. / Ans. 2.
               10b
  
  
  
  
               2ab
       4.   ────                                     Ant. / Ans. 4.
                8c
  
  
  
  
               16bc
        6.   ────                                    Ant. / Ans. 6.
               20ad
  
  
  
  
                 15bc
        8.   ─────                                    Ant. / Ans. 8.
                  30ac
  
  
  
  
                    15a2bc
      10.     ────────                          Ant. / Ans. 10.
                   24ab2c2
  
  
  
  
                    8a2c
      12.     ────────                          Ant. / Ans. 12.
                   24abc
  
  
  
  
                    27xy2z3
      14.     ────────                          Ant. / Ans. 14.
                   6x3y2z
  
  
  
  
                    2(a + b)
      16.     ────────                          Ant. / Ans. 16.
                   6(2a − 3b)
  
  
  
  
                    2a + 4b
      18.     ────────                          Ant. / Ans. 18.
                   18a + 9b
  
  
  
  
                    3x − 9y
      20.     ────────                          Ant. / Ans. 20.
                   6x − 18y
  
  
  
  
                    x2 − xy
      22.     ────────                          Ant. / Ans. 22.
                   xz − yz
  
  
  
  
                    a2 − b2
      24.     ────────                          Ant. / Ans. 24.
                   5a2 − 5ab
  
  
  
  
                   4a2 − 9b2
      26.     ────────                          Ant. / Ans. 26.
                     6a + 3b
  
  
  
  
                   8a2 − 18b2
      28.     ────────                          Ant. / Ans. 28.
                     8a + 12b
  
  
  
  
                   x2 − x − 6
      30.     ────────                          Ant. / Ans. 30.
                  x2 + x − 12
  
  
  
  
                  2x2 + 3x − 2
      32.     ─────────                          Ant. / Ans. 32.
                      4x2 − 1
  
  
  
  
                  a3 − b3
      34.     ─────────                          Ant. / Ans. 34.
                  a2 − b2
  
  
  
  
                  15a2 − 16ab − 15b2
      36.     ─────────────               Ant. / Ans. 36.
                    27a3 − 125b3