WISKUNDE
GRAAD 10
NOG OEFENINGE
  
Berekening van die trigonometriese funksies m.b.v 'n sakrekenaar.
  
MATHEMATICS
GRADE 10
MORE EXERCISES
  
Calculating the value of the trigonometrc functions using a pocket calculator.
  
 
Vraag / Question 1.
Gebruik jou sakrekenaar om die waarde, korrek tot 2 desimale plekke, te bereken van
Use your pocket calculator to determine the value, correct to 2 decimal places, of
1.1
sin 48,2°
A 1.1
1.2
cos 34,7°
A 1.2
1.3
tan 40,2°
A 1.3
1.4
cosec 80°
A 1.4
1.5
sec 62,6°
A 1.5
1.6
cot 53,9°
A 1.6
1.7
5 sin 18,3°
A 1.7
1.8
8 cos 33,1°
A 1.8
1.9
10 tan 42,7°
A 1.9
1.10
7 cosec 18,6°
A 1.10
1.11
3 sec 78,2°
A 1.11
1.12
8 cot 62,3°
A 1.12
1.13
tan 31,4°  +  cos 88,2°
A 1.13
1.14
sin 71,6° + cos 24,2°
A 1.14
1.15
tan 71,2° + sin 58,7°
A 1.15
 
Vraag / Question 2.
As ∠A = 41,3°  en ∠B = 28,6° , bereken die waarde, korrek tot 2 desimale, van
If ∠A = 41,3°  and ∠B = 28,6° , calculate the value, correct to 2 decimal places, of
2.1
sin (A + B)
A 2.1
2.2
sin A + sin B
A 2.2
2.3
cos (A − B)
A 2.3
2.4
cos A − cos B
A 2.4
2.5
tan 2B
A 2.5
2.6
sin (2A − B)
A 2.6
2.7
cos (3A − 2B)
A 2.7
2.8
cos A X sin B
A 2.8
2.9
3 tan 2A − 5 cos 3B
A 2.9
 
Vraag / Question 3.
Bereken die waarde, korrek tot 2 desimale, van elk
Calculate the value, correct to 2 decimal places, of
van die volgende hoeke as die hoeke skerp is
each of the following angles if the angles are acute,
d.w.s. kleiner as 90° :
i.e. less than 90° :
3.1
sin θ = 0,34
A 3.1
3.2
cos α = 0,851
A 3.2
3.3
tan Φ = 0,651
A 3.3
3.4
sin α = 0,94
A 3.4
3.5
cos θ = 0,977
A 3.5
3.6
tan α = 0,408
A 3.6
3.7
2 sin α = 0,622
A 3.4
3.8
4 cos θ = 3
A 3.5
3.9
2 tan θ = 3,662
A 3.6
3.10
tan 2θ = 1,209
A 3.10
3.11
sin 3Φ = 0,99
A 3.11
3.12
sin 2α = 0,67
A 3.12
3.13
cos (θ + 10°) = 0,66
A 3.13
3.14
sin (Φ + 18°) = 0,63
A 3.14
3.15
tan (θ + 21,3°) = 1,30
A 3.15
3.16
sin (α + 18,7°) = 0,94
A 3.16
3.17
cos (α − 18°) = 0,832
A 3.17
3.18
sin (θ − 21,2°) = 0,21
A 3.18
3.19
4 tan (48,3° − Φ) = 2,812
A 3.19
3.20
2 sin (θ + 17,3°) = 1,306
A 3.20
3.21
3 cos (α + 18,62°) = 0,989
A 3.21
3.22
5 tan (78,6° − Φ) = 5
A 3.22
3.23
2 sin (α + 12,4°) − 1 = 0
A 3.23
3.24
4 cos (88,3° − θ) − 2 = 0
A 3.24
3.25
5 − tan (68,2° − α) = 1
A 3.25
3.26
1,74 − 2 sin (θ + 28,4°) = 0
A 3.26
3.27
2 cos (α + 12°) − 1,74 = 0
A 3.27
  
Na bo Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 11 Oefeninge - Graad 12 Tuisblad To the top Exercises - Grade 10 Exercises - Grade 11 Exercises - Grade 12 Home page