MATHEMATICS WISKUNDE
GRADE 11 GRAAD 11
MORE EXERCISES NOG OEFENINGE
Solving trigonometric equations. Oplossing van trigonometriese
: : answers. vergelykings : antwoorde.
  Use the positive value of the function to   Gebruik die positiewe funksie-waarde om die
  calculate the reference angle ("ref. ∠").   verwysingshoek ("verw. ∠") te bereken.
  Now use this angle to calculate the size   Gebruik nou hierdie hoek om die groottes
  of the required angles.   van die gevraagde hoeke te bereken.
1.1
sin θ = 0,819
1.2
cos α = 0,337
ref. ∠ / verw. ∠ = 54,98°
ref. ∠ / verw. ∠ = 70,31°
┃ ∴ θ in quadrants 1 and 2
┃ ∴ α in quadrants 1 and 4
sin θ > 0 ┃
cos α > 0 ┃
┃ ∴ θ in kwadrante 1 en 2
┃ ∴ α in kwadrante 1 en 4
θ = 54,98° + k .360° ; k ∈ Z
α = 70,31° + k .360° ; k ∈ Z
OR / OF
OR / OF
θ = (180° − 54,98°) + k .360° ; k ∈ Z
α = (360° − 70,31°) + k .360° ; k ∈ Z
= 125,02° + k .360° ; k ∈ Z
= 289,69° + k .360° ; k ∈ Z
1.3
tan θ = 2,605
1.4
sin α = − 0,468
ref. ∠ / verw. ∠ = 68,999..°
ref. ∠ / verw. ∠ = 27,9045..°
┃ ∴ θ in quadrants 1 and 3
┃ ∴ α in quadrants 3 and 4
tan θ > 0 ┃
sin α < 0 ┃
┃ ∴ θ in kwadrante 1 en 3
┃ ∴ α in kwadrante 3 en 4
θ = 68,999..° + k .180°
α = (180° + 27,9045..°) + k .360°
θ = 69,00° + k .180° ; k ∈ Z
α = 152,10° + k .360° ; k ∈ Z
OR / OF
α = (360° − 27,9045..°) + k .360° ; k ∈ Z
= 332,10° + k .360° ; k ∈ Z
1.5
cos Φ = − 0,888
1.6
tan α = − 0,43
ref. ∠ / verw. ∠ = 27,3770..°
ref. ∠ / verw. ∠ = 23,2677...°
┃ ∴ θ in quadrants 2 and 3
┃ ∴ α in quadrants 1 and 3
cos Φ < 0 ┃
tan α > 0 ┃
┃ ∴ θ in kwadrante 2 en 3
┃ ∴ α in kwadrante 1 en 3
Φ = (180° − 27,3770..°) + k .360°
α = 23,2677..° + k .180°
Φ = 152,62° + k .360° ; k ∈ Z
α = 23,27° + k .180° ; k ∈ Z
OR / OF
Φ = (180° + 27,3770..°) + k .360° ; k ∈ Z
Φ = 207,38° + k .360° ; k ∈ Z
1
1
1.7
cosec α = 2,103   ∴  sin α = ———
1.8
sec Φ = 1,257   ∴  cos Φ = ———
2,103
1,257
= 0,47551...
= 0,79554..
ref. ∠ / verw. ∠ = 28,3925..°
ref. ∠ / verw. ∠ = 37,2937..°
α = 28,3925..° + k .360°
Φ = 37,2937..° + k .360°
α = 28,39° + k .360° ; k ∈ Z
Φ = 37,29° + k .360° ; k ∈ Z
OR / OF
OR / OF
α = (180° − 28,3925..°) + k .360°
Φ = (360° − 37,2937..°) + k .360°
α = 151,61° + k .360° ; k ∈ Z
Φ = 322,71° + k .360° ; k ∈ Z
1
3
3
1.9
cot θ = − 0,315   ∴  tan α = ————
1.10
— tan α = 1,077   ∴  tan α = 1,077  x  ——
−0,315
2
2
= − 3,17460...
= 1,6155
ref. ∠ / verw. ∠ = 72,5155..°
ref. ∠ / verw. ∠ = 58,24235..°
θ = (180° − 72,5155..°) + k .180° ; k ∈ Z
α = 58,24235..° + k .180° ; k ∈ Z
θ = 107,48° + k .180° ; k ∈ Z
α = 58,24° + k .180° ; k ∈ Z
1
3
2
1.11
— cos θ = − 0,468   ∴  cos θ = 2 x (− 0,4682)
1.12
— sin θ = 0,544   ∴  sin θ = 0,544 x ——
2
2
3
= − 0,9364
= 0,816
ref. ∠ / verw. ∠ = 20,5444..°
ref. ∠ / verw. ∠ = 54,68635..°
θ = (180° − 20,5444..°) + k .360°
θ = 54,68635..° + k .360°
θ = 159,46° + k .360° ; k ∈ Z
θ = 54,69° + k .360° ; k ∈ Z
OR / OF
OR / OF
θ = (180° + 20,5444..°) + k .360°
θ = (180° − 54,68635..°) + k .360°
θ = 200,54° + k .360° ; k ∈ Z
θ = 125,31° + k .360° ; k ∈ Z
1.13
sin (α + 12,5°) = 0,819
1.14
cos (θ − 22,3°) = − 0,273
ref. ∠ / verw. ∠ = 54,9848..°
ref. ∠ / verw. ∠ = 74,15713..°
α + 12,5° = 54,9848..° + k .360°
θ − 22,3° = (180° − 74,15713..°) + k .360°
α = 54,9848..° − 12,5° + k .360°
θ = 105,84287° + 22,3° + k .360°
α = 42,48° + k .360° ; k ∈ Z
θ = 128,14° + k .360° ; k ∈ Z
OR / OF
OR / OF
α + 12,5° = (180° − 54,9848..°) + k .360°
θ − 22,3° = (180° + 74,15713..°) + k .360°
α = 125,0152° − 12,5° + k .360°
θ = 254,15713° + 22,3° + k .360°
α = 112,52° + k .360° ; k ∈ Z
θ = 276,46° + k .360° ; k ∈ Z
1.15
tan (θ − 32,6°) = 2,836
1.16
cot (α + 34,5°) + 1,664 = 0
1,664
1
tan (θ − 32,6°) = − ———
1,664
ref. ∠ / verw. ∠ = 70,57687..°
ref. ∠ / verw. ∠ = 31,0042..°
θ − 32,6° = 70,57687..° + k .180° ; k ∈ Z
α + 34,5° = (180° − 31,0042..°) + k .180° ; k ∈ Z
θ = 103,18° + k .180° ; k ∈ Z
α= 114,50° + k .180° ; k ∈ Z
1.17
2 cosec (θ − 18,3°) = 4,822
1.18
tan (2θ − 28,4°) = − 0,430
1
sin (θ − 18,3°) = ———
2,411
ref. ∠ / verw. ∠ = 24,50455..°
ref. ∠ / verw. ∠ = 23,2677..°
θ − 18,3° = 24,50455..°  + k .360°
2θ − 28,4° = (180° − 23,2677..°) + k .180°
θ = 42,80° + k .360° ; k ∈ Z
2θ = 185,1322952...° + k .180° ; k ∈ Z
OR / OF
θ = 92,57° + k .90° ; k ∈ Z
θ − 18,3° = (180° − 24,50455..°) + k .360°
θ = 173,80° + k .360° ; k ∈ Z
2.  Find the general solution and then use it to 2.  Bepaal die algemene oplossing en gebruik dit
  calculate the required sizes of the angles.   om die gevraagde hoekegroottes te bereken.
2.1
1,5 tan (θ − 10°) + 1,077 = 0
2.2
cos 2α = sin 12°
tan (θ − 10°) = − 0,718
cos 2α = 0,20791...
ref. ∠ / verw. ∠ = 35,6789..°
ref. ∠ / verw. ∠ = 78,00°
θ − 10° = (180°− 35,6783..°) + k .180°
2α = 78° + k .360°
θ = 154,32° + k .180° ; k ∈ Z
α = 39° + k .180° ; k ∈ Z
∴ θ = 154,32°
∴ α = 39°
2.3
4 sin (θ − 15°) + 2 = 0
2.4
sec (2 Φ + 24,3°) − 2,5 = 0
1
sin (θ − 15°) = −0,5
cos (2 Φ + 24,3°) = ———
2,5
ref. ∠ / verw. ∠ = 30°
ref. ∠ / verw. ∠ = 66,42182..°
θ − 15° = (180°+ 30°) + k .360°
2 Φ + 24,3° = 66,42182..° + k .360°
θ = 225° + k .360°
Φ = 21,06° + k .180°
OR / OF
OR / OF
θ − 15° = (360°− 30°) + k .360°
2 Φ + 24,3° = (360°− 66,42182..°) + k .360°
θ = 345° + k .360°
Φ = 134,64° + k .180°
∴ θ = 225°
∴ Φ = 21,06°
2.5
tan θ − 1 = − 6   and // en θ ∈ [− 180° ; 180°]
2.6
cot (Φ − 11,8°) = − 1,664   and // en θ ∈ [− 90° ; 270°]
1
tan θ = − 5
tan (Φ − 11,8°) = − ————
1,664
ref. ∠ / verw. ∠ = 78,69006..°
ref. ∠ / verw. ∠ = 31,004248..°
θ = (180° − 78,69006..°) + k .180°
Φ − 11,8° = (180° − 31,004248..°) + k .180°
θ = 101,31° + k .180°
Φ = 160,80° + k .180°
∴ θ = − 78,69°  or/of  101,31°
∴ Φ = −19,20°  or/of  160,80°
3.1
sin (2θ − 40°) + 0,5 = 0
3.2
√2 cos (α + 34°) = 1
1
sin (2θ − 40°) = − 0,5
cos (α + 34°) = ——
√2
ref. ∠ / verw. ∠ = 30°
ref. ∠ / verw. ∠ = 45°
2θ − 40° = (180° + 30°)
α + 34° = 45°
θ = 125°
α = 11°
OR / OF
OR / OF
2θ − 40° = (360° − 30°)
α + 34° = (360° − 45°)
θ = 185°
α = 281°
θ = 125° OR/OF θ = 185°
α = 11° OR/OF α = 281°
√3
1
3.3
sin (θ − 14°) = ——
3.4
tan (2α − 18°) = ——
2
√3
ref. ∠ / verw. ∠ = 60°
ref. ∠ / verw. ∠ = 30°
θ − 14° = 60°
2α − 18° = 30°
θ = 74°
α = 24°
OR / OF
OR / OF
θ − 14° = 180° − 60°
2α − 18° = 180° + 30°
θ = 134°
α = 114°
θ = 74° OR/OF θ = 134°
α = 24° OR/OF α = 114°
3.5
2 sec (5 θ + 15°) + 1 = 5
3.6
2 cos (2α − 15°) = tan 45°
1
1
cos (5 θ + 15°) = —
cos (2α − 15°) = ——
2
2
ref. ∠ / verw. ∠ = 60°
ref. ∠ / verw. ∠ = 60°
5 θ + 15° = 60°
2α − 15° = 60°
θ = 9°
α = 37,5°
OR / OF
OR / OF
5 θ + 15° = 360° − 60°
2α − 15° = 360° − 60°
θ = 57°
α = 157,5°
4.1
sin x . (2 cos x − 1) = 0
sin x  = 0
OR / OF
2 cos x − 1 = 0    i.e. cos x = 0,5
ref. ∠ / verw. ∠ = 0°
ref. ∠ / verw. ∠ = 60°
x  = 0° , 180° , 360°
x = 60°  OR / OF   x = 360° − 60°
x = 60°  OR / OF   x = 300°
4.2
sin x = cos 48°
= cos (90° − 42°)
. . .    change cos to sin  /   verander cos na sin
= sin 42°
x  = 42°  
OR / OF
x = 180° − 42°
= 138°
x  = 42°
OR / OF
x = 138°
4.3
cos2 x + sin x = 1
sin x = 1 − cos2 x
sin x = sin2 x
sin2 x − sin x = 0
sin x(sin x − 1) = 0
sin x  = 0
OR / OF
sin x − 1 = 0    ⇒ sin x = 1
ref. ∠ / verw. ∠ = 0°
ref. ∠ / verw. ∠ = 90°
x  = 0° , 180° , 360°
x = 90°
4.4
3 cos2 x − 5 sin x = 1
3 (1 − sin2 x )− 5 sin x = 1
. . .    sin2 x + cos2 x = 1
3 sin2 x + 5 sin x − 2 = 0
(3 sin x − 1)(sin x + 2) = 0
3 sin x − 1 = 0
OR / OF
sin x + 2 = 0
1
sin x = —
sin x = − 2
3
ref. ∠ / verw. ∠ = 19,47122...°
no solution / geen oplossing   − 1 ≤ sin x ≤ 1
x  = 19,47°  OR/OF  x = 180° −19,47122...°
x  = 19,47°  OR/OF  x = 160,53
  
To the top Exercise Exercises - Grade 11 Exercises - Grade 10 Exercises - Grade 12 Home page
  
Na bo Oefening Oefeninge - Graad 11 Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 12 Tuisblad