Graad 11 - Nog Oefeninge.

Oplos van kwadratiese vergelykings : antwoorde.

1.
x 2 + 4x + 3 = 0
2.
x 2 + 7x + 10 = 0
(x + 1)(x + 3) = 0
(x + 2)(x + 5) = 0
(x + 1) = 0    OF    (x + 3) = 0
(x + 2) = 0    OF    (x + 5) = 0
x = -1    OF    x = - 3
x = - 2    OF    x = - 5
3.
y = 1    OF    y = 2
4.
y = 3    OF    y = 7
5.
a = - 2    OF    a = 1
6.
b = - 2    OF    b = 3
7.
p = - 1    OF    p = 4
8.
q = - 5    OF    q = 3
1
5
9.
x = - 3    OF    x = 7
10.
x = - 1    OF    x = - ---
11.
q = - 5    OF    q = ---
2
3
3
2
1
6
4
5
12.
z = - ---    OF   z = - ---
13.
z = ---    OF    z = - ---
14.
a = - ---    OF    a = ---
2
3
3
5
3
2
4
6
15.
b = - ---    OF   b = ---
16.
y = 1    OF    y = 2
17.
p = - 5    OF    p = 1
7
5
5
18.
y = ---    OF   y = 2
3
B.
Gebruik die formule en gee jou antwoord korrek tot 2 desimale :
19.
x = - 2,30    OF    x = 1,30
20.
y = - 1,79    OF    y = 2,79
21.
z = - 3,73    OF    z = - 0,27
22.
a = 0,44    OF    a = 4,56
23.
b = - 7,53    OF    b = 0,53
24.
a = 0,50    OF    a = 1
25.
b = - 0,79    OF    b = 2,12
26.
p = - 1,20    OF    p = 1,45
27.
x = - 0,40    OF    x = 1
28.
y = 1,29    OF    y = 2,71
29.
z = - 2,52    OF    z = 1,19
30.
a = -1    OF    y = 0,25
C.
Voltooi die vierkant en los dan op en gee jou antwoord korrek tot 2 desimale waar nodig :
32.
x = - 4    OF    x = 1
33.
y = -2    OF    y = 4
34.
z = - 1    OF    z = 0,67
35.
a = - 0,85    OF    a = 2,35
36.
b = - 1,2    OF    b = 1
37.
p = - 4,54    OF    p = 1,54
38.
q = - 0,89    OF    q = 3,39
39.
x = - 1    OF    x = 2,33
  
Na bo Oefening Oefeninge - Graad 11 Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 12 Tuisblad