WISKUNDE
GRAAD 11
NOG OEFENINGE
  
Vierkantsvoltooiïng, kwadraatvoltooiïng.
  
MATHEMATICS
GRADE 11
MORE EXERCISES
  
Completing the square.
  
  
              A.   Skryf onderstaande uitdrukkings in die
                     vorm (x + p) 2 + q deur die vierkant te
                     voltooi / die kwadraat te voltooi en skryf
                     dan die maksimum of minimum waarde
                     van die uitdrukking neer :
  
  
        1.  x 2  + 2x + 3                                                [ 1 ]
  
        3.  x2 + 4x ─ 3                                                 [ 3 ]
  
        5.  a2 ─ 3a + 1                                                 [ 5 ]
  
        7.  3p2 ─ 4p ─ 2                                              [ 7 ]
  
        9.  7x2 ─ 2x ─ 5                                               [ 9 ]
  
      11.  − y2 + 5y ─ 6                                            [ 11 ]
  
      13.  − y2 ─ 5y ─ 8                                            [ 13 ]
  
      15.  2a2 ─ 3a + 2                                             [ 15 ]
  
      17.   ─ 3q2 + 2q ─ 8                                        [ 17 ]
  
  
              B.   Wat moet by elke uitdrukking getel word,
                     sodat die som 'n volkome vierkant sal
                     wees?
  
      19.  x2 + 2x                                                      [ 19 ]
  
      21.  a2 + 2a + 4                                               [ 21 ]
  
      23.  q2 ─ 3q ─ 5                                              [ 23 ]
  
      25.  2p2 + p ─ 1                                              [ 25 ]
  
      27.  5x2 ─ 3x + 2                                             [ 27 ]
  
      29.  7y2 + 5y + 4                                              [ 29 ]
  
  
              A.   Write the following expressions in the
                     form (x + p) 2 + q by completing the
                     square and then write down the
                     maximum or minimum value of
                     the expression :
  
  
        2.  x2 − 3x + 2                                               [ 2 ]
  
        4.  x2 ─ 5x + 6                                              [ 4 ]
  
        6.  2a2 ─ 3a + 8                                            [ 6 ]
  
        8.  8q2 + 3q ─ 5                                            [ 8 ]
  
      10.  x2 ─ 2x + 3                                            [ 10 ]
  
      12.  x2 + 3x + 1                                            [ 12 ]
  
      14.  ─ 3a2 ─ 2a ─ 1                                     [ 14 ]
  
      16.  ─ 4p2 + p ─ 1                                       [ 16 ]
  
      18.   ─ 5x2 ─ 3x ─ 7                                   [ 18 ]
  
  
              B.   What must be added to each
                     expression so that the sum is
                     a complete square?
  
      20.  y2 ─ y                                                    [ 20 ]
  
      22.  p2 + 2p ─ 3                                           [ 22 ]
  
      24.  a2 + 2a ─ 5                                           [ 24 ]
  
      26.  3q2 + 2q + 4                                          [ 26 ]
  
      28.  6x2 ─ 5x + 9                                          [ 28 ]
  
      30.  8z2 ─ 3z ─ 7                                          [ 30 ]
  
  
  
  
  
  
  
  
Na bo Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 11 Oefeninge - Graad 12 Tuisblad To the top Exercises - Grade 10 Exercises - Grade 11 Exercises - Grade 12 Home page