Graad 11 - Nog Oefeninge.

Oplos van kwadratiese vergelykings.

 
Los onderstaande vergelykings op deur die faktore te gebruik :
1.
x 2 + 4x + 3 = 0
2.
x 2 + 7x + 10 = 0
3.
y 2 - 3y + 2 = 0
4.
y 2 - 10y + 21 = 0
5.
a 2 + a - 2 = 0
6.
b 2 - b - 6 = 0
7.
3p 2 - 3p - 4 = 0
8.
q 2 + 2q - 15 = 0
9.
x 2 - 4x - 21 = 0
10.
2x 2 + 3x + 1 = 0
11.
3y 2 - 11y + 10 = 0
12.
6z 2 + 13z + 6 = 0
13.
15z 2 + 3z - 6 = 0
14.
6a 2 - 7a - 20 = 0
15.
35b 2 - 22b - 24 = 0
16.
−y 2 + 3y - 2 = 0
17.
−p 2 - 2p + 5 = 0
18.
-3y 2 + 11y - 10 = 0
B.
Los die volgende vergelykings op deur die formule te gebruik en gee jou antwoord korrek tot 2 desimale :
19.
x 2 + x - 3 = 0
20.
y 2 - y - 5 = 0
21.
z 2 + 4z + 1 = 0
22.
a 2 - 5a + 2 = 0
23.
b 2 + 7b - 4 = 0
24.
2a 2 - 3a + 1 = 0
25.
3b 2 -4b - 5 = 0
26.
4p 2 - p - 7 = 0
27.
5x 2 - 3x - 2 = 0
28.
-2y 2 + 8y = 7
29.
-3z 2 - 4z = - 9
30.
-4a 2 + 1 = 3a
C.
Los die volgende vergelykings op deur die vierkant te voltooi en gee jou antwoord korrek tot 2 desimale, indien nodig :
31.
q 2 - 2q - 3 = 0
32.
x 2 + 3x - 4 = 0
33.
y 2 - 2y - 8 = 0
34.
3z 2 + z - 2 = 0
35.
2a 2 - 3a + 4 = 0
36.
5b 2 + b + 6 = 0
37.
-p 2 - 3p + 7 = 0
38.
-2q 2 + 5q = 6
39.
-3x 2 + 4x = 7
  
Na bo Antwoorde Oefeninge - Graad 11 Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 12 Tuisblad