WISKUNDE
GRAAD 12
NOG OEFENINGE
  
Rekenkundige reekse.
  
  
MATHEMATICS
GRADE 12
MORE EXERCISES
  
Arithmetic series.
  
  
1. Beskou die reeks :
       8 + 13 + 18 + 23 + . . .(tot 64 terme)
1.1  Skryf die volgende twee terme neer.
1.2  Bepaal die algemene term van die ry.
  
1.3  Bepaal die waarde van T18
1.4  Watter term se waarde is 108?
1.5  Druk die reeks in sigma-notasie uit.
1.6  Bepaal die som van die reeks.
  
  
1. Consider the series :
       8 + 13 + 18 + 23 + . . .(to 64 terms)
1.1  Write down the next two terms.
1.2  Determine the general term for
       the sequence.
1.3  Determine the value of T18
1.4  Which term has a value of 108?
1.5  Express the series in sigma notation.
1.6  Calculate the sum of the series.
  
  
2. Beskou die reeks :
       21 + 27 + 33 + 39 + . . . (tot 114 terme)
2.1  Skryf die volgende twee terme neer.
2.2  Bepaal die nde term van die reeks.
2.3  Bepaal die waarde van T21
2.4  Watter term se waarde is 81?
2.5  Druk die reeks in sigma-notasie uit.
2.6  Bepaal die som van die reeks.
  
  
2. Consider the series :
       21 + 27 + 33 + 39 + . . . (to 114 terms)
2.1  Write down the next two terms.
2.2  Determine the nth term of the series.
2.3  Determine the value of T21
2.4  Which term has a value of 81?
2.5  Express the series in sigma notation.
2.6  Calculate the sum of the series.
  
  
3. Beskou die reeks :
       62 + 57 + 52 + 47 + . . . (tot 87 terme)
3.1  Skryf die volgende twee terme neer.
3.2  Bepaal die nde term van die reeks.
3.3  Bepaal die waarde van T8
3.4  Watter term het 'n waarde van −38?
3.5  Druk die reeks in sigma-notasie uit.
3.6  Bepaal die som van die reeks.
  
  
3. Consider the series :
       62 + 57 + 52 + 47 + . . . (to 87 terms)
3.1  Write down the next two terms.
3.2  Determine the nth term of the series.
3.3  Evaluate T8
3.4  Which term has a value of −38?
3.5  Express the series in sigma notation.
3.6  Calculate the sum of the series.
  
  
4. Beskou die reeks :
       63 + 57 + 51 + 45 + . . . (tot 93 terme)
4.1  Skryf die volgende twee terme neer.
4.2  Bepaal die nde term van die reeks.
4.3  Bepaal die waarde van T23
4.4  Watter term se waarde is −117?
4.5  Druk die reeks in sigma-notasie uit.
4.6  Bepaal die som van die reeks.
4.7  Hoeveel terme van die reeks moet
       bymekaar getel word sodat die som 315 is?
4.8  Hoeveel terme van die reeks moet
       bymekaar getel word sodat die som 0 is?
  
  
4. Consider the series :
       63 + 57 + 51 + 45 + . . . (to 93 terms)
4.1  Write down the next two terms.
4.2  Determine the nth term of the series.
4.3  Determine the value of T23
4.4  Which term has a value of −117?
4.5  Express the series in sigma notation.
4.6  Calculate the sum of the series.
4.7  How many terms must be added for
       the sum of the series to be 315?
4.8  How many terms must be added for
       the sum of the series te be 0?
  
  
5.    Die eerste term van 'n rekenkundige reeks
       is 3 en die negende term is 75.
       Bepaal die som van die eerste 10 terme.
  
  
5.    The first term of an arithmetic series
       is 3 and the ninth term is 75.
       Determine the sum of the first 10 terms.
  
  
6.    In 'n rekenkundige reeks is T4 = 19 en
       T11 = 54. Bepaal die som van die
        eerste 21 terme.
  
  
6.    In an arithmetic series T4 = 19 and
       T11 = 54. Determine the sum of
       the first 21 terms.
  
  
7.    Die som van die eerste n terme van 'n
        rekenkundige reeks word gegee deur
       Sn = 37n − 2n2. Bereken die waarde
       van die agtste term.
  
7.    The sum of the first n terms of an arithmetic
       series is given by Sn = 37n − 2n2.
       Calculate the value of the eigth term.
  
  
8.    Die som van die eerste n terme van 'n
        rekenkundige reeks word gegee deur
       Sn = 2n2 + 6n.
8.1  Bepaal die 11de term.
8.2  Hoeveel terme van die reeks moet
       bymekaar getel word sodat die som 476 is?
  
8.    The sum of the first n terms of an arithmetic
       series is given by Sn = 3n2 + 4n.
  
8.1  Calculate the 11th term.
8.2  How many terms must be added for
       the sum of the series to be 476?
  
9.    Die som van die eerste n terme van 'n
        rekenkundige reeks word gegee deur
       Sn = 3n2 + 4n.
9.1  Bepaal die twaalfde term.
9.2  Hoeveel terme van die reeks moet
       bymekaar getel word sodat die som 480 is?
  
9.    The sum of the first n terms of an arithmetic
       series is given by Sn = 3n2 + 4n.
  
9.1  Calculate the twelth term.
9.2  How many terms must be added for
       the sum of the series to be 480?
  
10.   Die som van die sesde term en die dertiende
        term van 'n rekenkundige reeks is 0.
       Die som van die eerste agt terme is 80.
       Bepaal die vierde term.
  
10.   The sum of the sixth term and the thirteenth
       term of an arithmetic series is 0.
       The sum of the first eight terms is 80.
       Determine the fourth term.
  
11.   Beskou die rekenkundige reeks
        17 + 21 + 25 + . . .  + 97
11.1  Bepaal die aantal terme in die reeks.
11.2  Bepaal 'n formule vir die algemene term, Tn.
11.3  Bereken die som van die reeks.
  
11.   Consider the arithmetic series
        17 + 21 + 25 + . . .  + 97
11.1  Determine the number of terms in the series.
11.2  Determine a formule for the general term, Tn.
11.3  Calculate the sum of the series.
  
Bereken die waarde van / Calculate :  
25
14
18
12.
Σ  (45 − 8n)
13.
Σ  (6k + 12)
14.
Σ  (3k − 11)
n=1
k=1
k=1
  
Na bo Antwoorde Oefeninge - Graad 12 Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 11 Tuisblad
  
To the top Answers Exercises - Grade 12 Exercises - Grade 10 Exercises - Grade 11 Home page