WISKUNDE
GRAAD 12
NOG OEFENINGE
  
Vergelykings : sin x = cos x.
  
MATHEMATICS
GRADE 12
MORE EXERCISES
  
Equations : sin x = cos x.
  
  Die vergelyking is sin x = cos x. Let op dat dieselfde hoek by
  sin en cos voorkom. Deel albei kante met cos x om
  tan x = 'n getal te kry en los dan op.
  
  The equation is sin x = cos x. Note that the same angle appears at
  sin and cos. Put sin x = cos x and then divide by cos x to get
  tan x = a number and then solve.
      
  Bepaal die algemene oplossing vir :
1.   sin (2x + 8°)  −  cos  (2x + 8°)  =  0                  Ant/Ans 1
3.   4 sin (4x − 18°)  −  3 cos  (4x − 18°)  =  0       Ant/Ans 3
5.   3 sin α  +  2 cos α  =  0                                     Ant/Ans 5
  
       
  Determine the general equation of :
2.   sin (3x − 17°)  +  cos  (3x − 17°)  =  0             Ant/Ans 2
4.   5 sin (6x − 68°)  −  4 cos  (6x − 68°)  =  0       Ant/Ans 4
6.   2 sin x  −  cos x  =  0                                         Ant/Ans 6
  
     
  
Na bo Oefeninge - Graad 12 Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 11 Tuisblad
  
To the top Exercises - Grade 12 Exercises - Grade 10 Exercises - Grade 11 Home page