WISKUNDE
GRAAD 12
NOG OEFENINGE
  
Identiteite : herleidingsformules.
  
MATHEMATICS
GRADE 12
MORE EXERCISES
  
Identities : reduction formulae.
  
Bewys die volgende identiteite, sonder die
Prove the following identities, without
gebruik van sakrekenaars :
using pocket calculators :
cos 175° ⋅ sin 78°
sin 33° ⋅ tan 115°
1.
───────────────  = 1
Ant/Ans 1.
2.
─────────────   = −1
cos 348° ⋅ cos 185°
Ant/Ans 2.
cos 123° ⋅ tan 295°
3 tan 65° ⋅ sin 200° ⋅ cos 335°
3
3.
──────────────────────  = − ──────
4 sin 160° ⋅ cos 25° ⋅ sin 115°
Ant/Ans 3.
4 sin 25°
tan 480° ⋅ sin 300° ⋅ cos 14° ⋅ sin (−135°)
3
4.
────────────────────────────  = ──
Ant/Ans 4.
sin 104° ⋅ cos 225°
2
cos (270° + α) ⋅ tan (180° + α)
5.
─────────────────────  = tan2 α
Ant/Ans 5.
sin (90° − α)
sin (180° − θ) ⋅ sin (90° − θ) ⋅ tan (180° − θ) ⋅ cos (− θ)
6.
────────────────────────────────────  = cos θ
Ant/Ans 6.
cos (90° + θ) ⋅ cos (θ − 360°) ⋅ tan (−θ)
1
1
2
7.
─────────────      ────────────    =    ──────
Ant/Ans 7.
sin (180° − θ) − 1
cos (90° − θ) + 1
cos2 θ
tan (180° + x) ⋅ cos (360° − x)
8.
─────────────────────────────────────  =   sin x
Ant/Ans 8.
sin (180° − x) ⋅ cos (90° + x)  +  cos (540° + x) ⋅ cos (− x)
sin 190° ⋅ cos 225° ⋅ tan 390°
1
9.
─────────────────────  =  − ──
Ant/Ans 9.
cos 100° ⋅ sin 135°
√3
  
Na bo Oefeninge - Graad 12 Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 11 Tuisblad
  
To the top Exercises - Grade 12 Exercises - Grade 10 Exercises - Grade 11 Home page