WISKUNDE
GRAAD 12
NOG OEFENINGE
  
Identiteite : saamgestelde hoeke.
  
MATHEMATICS
GRADE 12
MORE EXERCISES
  
Identities : compound angles.
  
Bewys die volgende identiteite, sonder die
Prove the following identities, without
gebruik van sakrekenaars :
using pocket calculators :
1.
(sin θ + cos θ)2  =  1 + sin 2θ
Ant/Ans 1.
2.
tan 225° − sin 2θ  =  (sin θ − cos θ)2
Ant/Ans 2.
√3
3.
cos 79° ⋅ cos 311°  +  sin 101° ⋅ sin 49°  =  ──
Ant/Ans 3.
2
√3
4.
sin 175° . cos 65°  +  sin 95° . sin 115°  =  − ──
Ant/Ans 4.
2
1
5.
cos (90° + A) . tan (180° − A)  =  ──────────  +  cos (180° + A)
cos (360° − A)
Ant/Ans 5.
6.
√3 sin (x + 60°)  −  sin (x + 30°)  =  cos x
Ant/Ans 6.
7.
cos (A + B)  ×  cos (A − B)  =  cos2 A . cos2 B  −  sin2 A . sin2 B
Ant/Ans 7.
8.
(tan x − 1)(sin 2x − 2 cos2 x)  =  2(1 −2 sin x . cos x)
Ant/Ans 8.
1  −  sin 2x
9.
──────────  =  sin x  −  cos x
Ant/Ans 9.
sin x  −  cos x
2 sin x  +  sin 2x
2 sin x
10.
───────────────  =  ─────────
Ant/Ans 10.
4 + 3 cos x  −  cos 2x
5 − 2 cos x
4 sin θ . cos θ . cos 2θ . sin 15°
√6  −  √2
11.
─────────────────────  =  ───────
Ant/Ans 11.
sin 2θ (tan 225°  −  sin2 θ)
2
1 − sin 2θ
1 − tan θ
12.
────────  =  ───────
Ant/Ans 12.
cos 2θ
1 + tan θ
cos A
1
13.
────────  −  tan A  =  ─────
Ant/Ans 13.
1 − sin A
cos A
2 sin2 α
1
14.
────────────   =   ─────
Ant/Ans 14.
2 tan α  −  sin 2α
tan α
sin 2x − tan x
15.
──────────   =  tan x
Ant/Ans 15.
cos 2x
2 sin2 x − sin 2x
2 tan x
16.
────────────   =  ───────
Ant/Ans 16.
1 − 2 sin x cos x
tan x − 1
sin 2θ − cos 2θ + 1
17.
───────────────   =  tan θ
Ant/Ans 17.
sin 2θ + cos 2θ + 1
sin 3α         cos 3α
18.
─────  +  ─────   =  4 cos 2 α
Ant/Ans 18.
sin α            cos α
cos θ  −  sin θ
1
19.
──────────   =  ─────────
Ant/Ans 19.
cos θ  +  sin θ
tan (45° + θ)
1 − cos 2A
20.
──────────   =  tan A
Ant/Ans 20.
sin 2A
sin A
1 + cos A
2
21.
──────────   +  ────────   =  ─────
Ant/Ans 21.
1 + cos A
sin A
sin A
cos x + cos 2x + 1
1
22.
─────────────   =  ─────
Ant/Ans 22.
sin x + sin 2x
tan x
1
sin x + cos x
23.
──────  +  tan 2x   =   ─────────
Ant/Ans 23.
cos 2x
cos x − sin x
sin x . cos x
tan x
24.
────────────  =  ────────
Ant/Ans 24.
cos2 x  −  sin2 x
1  −  tan2 x
25.
cos 4x  =  8 cos4 x  −  8 cos2 x  +  1
Ant/Ans 25.
26.
2 cos 5A cos 3A  −  cos 8A  +  2 sin2 A  =  1
Ant/Ans 26.
  
Na bo Oefeninge - Graad 12 Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 11 Tuisblad
  
To the top Exercises - Grade 12 Exercises - Grade 10 Exercises - Grade 11 Home page