WISKUNDE
GRAAD 12
NOG OEFENINGE
  
Vergelykings : funksiewaarde gegee.
  
MATHEMATICS
GRADE 12
MORE EXERCISES
  
Equations : function value given.
  
1.  Los die vergelykings op vir waardes
1.  Solve the following equations for values
      tussen 0° en 360° :
      between 0° and 360° :
1.1
sin (θ + 15°)  =  0,588
Ant/Ans 1.1
1.2
cos 2x  =  − 0,616
Ant/Ans 1.2
1.3
tan 3θ   =  1
Ant/Ans 1.3
1.4
sin (2x + 10°)  =  − 0,74
Ant/Ans 1.4
1.5
2 cos (3x + 16°)  =  0,68
Ant/Ans 1.5
1.6
2 sin (3x + 1°)  =  1,846
Ant/Ans 1.6
2.  Bepaal die algemene oplossing van die
2.  Determine the general solution of the
      volgende vergelykings :
      following equations :
2.1
2 sin (2x − 21°)  =  1,1
Ant/Ans 2.1
2.2
2 tan (3x + 18°)  =  7
Ant/Ans 2.2
2.3
3 cos (2x + 34°) + 0,966  =  0
Ant/Ans 2.3
2.4
4 sin (5x − 33°) + 0,832  =  0
Ant/Ans 2.4
2.5
sin (2α − 40°) . cos (α + 15°)  +  cos (2α − 40°) . sin (α + 15°)  =  0,78
Ant/Ans 2.5
2.6
sin (3θ + 10°) . cos (2θ − 31°)  +  cos (3θ + 10°) . sin (2θ − 31°)  =  0,86
Ant/Ans 2.6
2.7
sin (5α + 28°) . cos (3α + 41°)  −  cos (5α + 28°) . sin (3α + 41°)  =  0,6
Ant/Ans 2.7
2.8
sin (7x + 33°) . cos (3x + 21°) − 0,951  =  cos (7x + 33°) . sin (3x + 21°)
Ant/Ans 2.8
2.9
cos (2α − 19°) . cos (3α − 61°)  −  sin (2α − 19°) . sin (3α − 61°)  =  0.766
Ant/Ans 2.9
2.10
cos (3x − 41°) . cos (x + 7°)  −  sin (3x − 41°) . sin (x + 7°)  =  0.743
Ant/Ans 2.10
2.11
cos (5x + 18°) . cos (3x + 67°)  +  sin (5x + 18°) . sin (3x + 67°)  =  tan 16,3°
Ant/Ans 2.11
2.12
cos (7α + 36°) . cos (4α − 9°)  −  sin (α + 18°) . sin (α + 67°)  =  tan 16,3°
Ant/Ans 2.12
2.13
2 sin (2x + 15°) . cos (2x + 15°)  =  0,956
Ant/Ans 2.13
2.14
2 sin (3θ − 38°) . cos (3θ − 38°)  =  0,618
Ant/Ans 2.14
2.15
2 cos2 (5α + 18°)  −  1  =  0,208
Ant/Ans 2.15
2.16
2 cos2 (3x − 28°)  =  1,371
Ant/Ans 2.16
  
Na bo Oefeninge - Graad 12 Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 11 Tuisblad
  
To the top Exercises - Grade 12 Exercises - Grade 10 Exercises - Grade 11 Home page