WISKUNDE
GRAAD 12
NOG OEFENINGE
  
Vergelykings : sin = sin, ens.
  
MATHEMATICS
GRADE 12
MORE EXERCISES
  
Equations : sin = sin, etc.
  
NB :        As / If               dan is al die moontlike oplossings / then all possible solutions are
sin A = sin B
A = B + k . 360°   OF/OR A = 180° − B + k . 360°
cos A = cos B
A = B + k . 360°   OF/OR A = − B + k . 360°
tan A = tan B
A = B + k . 360°   OF/OR A = 180° − B + k . 360°
1.  Bepaal die algemene oplossing van die
1.  Determine the general solution of the
      volgende vergelykings :
      following equations :
1.1
sin (6θ − 10°)  =  sin (5θ − 2°)
Ant/Ans 1.1
1.2
sin (2x − 3°)  =  sin (x + 19°)
Ant/Ans 1.2
1.3
sin (4θ − 6°)  =  sin (3θ + 11°)
Ant/Ans 1.3
1.4
cos (2x − 7°)  =  cos (x + 24°)
Ant/Ans 1.4
1.5
cos (5α − 21°)  =  cos (4α + 3°)
Ant/Ans 1.5
1.6
cos (4x + 29°)  =  cos (x − 16°)
Ant/Ans 1.6
1.7
tan (α − 6°)  =  tan (3α − 44°)
Ant/Ans 1.7
1.8
tan (5θ − 18°)  =  tan (3θ + 8°)
Ant/Ans 1.8
1.9
cos (2x + 20°)  =  − cos (x − 11°)
Ant/Ans 1.9
1.10
sin (5x − 10°)  =  sin (x − 50°)
Ant/Ans 1.10
1.11
tan (7α + 20°)  =  − tan (3α − 40°)
Ant/Ans 1.11
1.12
sin (3θ − 54°)  =  − sin (θ + 18°)
Ant/Ans 1.12
  
Na bo Oefeninge - Graad 12 Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 11 Tuisblad
  
To the top Exercises - Grade 12 Exercises - Grade 10 Exercises - Grade 11 Home page