WISKUNDE
GRAAD 12
NOG OEFENINGE
  
Vergelykings : gemene faktor.
  
MATHEMATICS
GRADE 12
MORE EXERCISES
  
Equations : common factor.
  
Bepaal die algemene oplossing vir die
Determine the general solution of the following equations :
volgende vergelykings :
1.
sin α . cos α  =  cos α
Ant/Ans 1
2.
sin2 θ  =  2 sin θ . cos θ
Ant/Ans 2
3.
√2 sin θ . cos θ  +  sin θ  =  0
Ant/Ans 3
4.
2 cos2 x  +  sin x . cos x  =  0
Ant/Ans 4
5.
3 cos2 α  +  4 sin α . cos α  =  0
Ant/Ans 5
6.
3 sin x . cos x  −  sin x  =  0
Ant/Ans 6
1
7.
2 sin x  +  tan x  =  0
Ant/Ans 7
8.
3 cos x  +  ────  =  0
Ant/Ans 8
tan x
9.
sin x . cos x  +  0,5 sin x  +  2 cos x  +  1  =  0
Ant/Ans 9
10.
sin2 θ  −  sin θ . cos θ  +  0,2 sin θ  −  0,2 cos θ  =  0
Ant/Ans 10
11.
5 sin α . cos α  +  3 cos α  +  20 sin α  +  12  =  0
Ant/Ans 11
12.
sin x . tan x  +  cos x . tan x   −  2 sin x  −  2 cos x  =  0
Ant/Ans 12
13.
12 sin x . tan x  −  9 tan x  −  16 sin x  +  20  =  0
Ant/Ans 13
14.
2 sin3 x  −  sin x  +  2 sin2 x  −  cos x  =  0
Ant/Ans 14
  
Na bo Oefeninge - Graad 12 Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 11 Tuisblad
  
To the top Exercises - Grade 12 Exercises - Grade 10 Exercises - Grade 11 Home page