Graad 10 - Nog Oefeninge : Antwoorde.

Reguit lyn grafieke

1.1 Y-afsnit: (0;-4)   en   X-afsnit: (4;0)                     1.2    Y-afsnit: (0;3)   en   X-afsnit: (-1,5;0)
  
     
1.3 Y-afsnit: (0;-5)   en   X-afsnit: (8;0)                     1.4    Y-afsnit: (0;-2)   en   X-afsnit: (0,8;0)
  
     
1.5 Y-afsnit: (0;-8)   en   X-afsnit: (-10;0)                  1.6    Y-afsnit: (0;6)   en   X-afsnit: (4;0)
     
  
     

2.1 Y-afsnit is (0;-2)   en   X-afsnit is (1;0)                     2.2 Y-afsnit is (0;3)   en   X-afsnit is (-2;0)
                      Stel in y = mx + c                                                    Stel in y = mx + c
      Y-afsnit (0;-2) : -2 = m(0) + c                                     Y-afsnit (0;3) : 3 = m(0) + c
                               -2 = c                                                                         3 = c
                                y = mx - 2                                                                 y = mx + 3
                      (1;0): 0 = m(1) - 2                                                    (-2;0): 0 = m(-2) + 3
                               2 = m                                                                        m = 1,5
                               y = 2x - 2                                                                    y = 1,5x + 3


2.3                          y = -2x + 4                                   2.4                          y = -0,8x - 4


  3.1    y = x + 4                3.2    y = x - 5                   3.3    y = -2x + 2               3.4    y = -4x - 12
  3.5    y = 0,4x - 2            3.6    y = -0,75x + 3          3.7    y = 0,5x - 4              3.8    y = -0,25x - 12
  3.9    y = 0,4x - 2          3.10    y = 2x - 3               3.11    y = 5x - 6               3.12    y = -x + 9
3.13    y = -2x + 5           3.14    y = -4x - 7             3.15    y = -3x - 11            3.16    y = 0,4x + 4


4.1    f: y = 0,5x + 2            g: y = 6 - 0,75x   of   y = -0,75x + 6
4.2    P(3,2 ; 3,6)
4.3.1    0,5x + 2 = 0   as   x = -4           
4.3.2    0,5x + 2 < 0   as   x < -4           
4.3.3    6 - 0,75x = 0   as   x = 8           
4.3.4    6 - 0,75x > 0   as   x < 8           
4.3.5    0,5x + 2 = 6 - 0,75x   as   x = 3,2           
4.3.6    0,5x + 2 < 6 - 0,75x   as   x < 3,2           
4.3.7    0,5x + 2 > 6 - 0,75x   as   x > 3,2           
4.3.8    0,5x + 2 < 0   EN   6 - 0,75x < 0 : geen waarde van x nie
           want f en g kan nie albei gelyktydig kleiner as nul wees nie.
4.3.9    0,5x + 2 > 0   EN   6 - 0,75x > 0 as -4 < x < 8   OF   x kan enige waarde tussen -4 en 8 hê.

5.1    f: y = x - 3            g: y = 0,5x - 1
5.2    P(4 ; 1)
5.3.1    x = 3            5.3.2    x < 3            5.3.3    x = 2            5.3.4    x > 2            5.3.5    x = 4
5.3.6    x < 4            5.3.7    x > 4            5.3.8    x > 3            5.3.9    x < 2

6.1    f: y = 3 - 2x           g: y = 5 - 4x
6.2    P(1 ; 1)
6.3.1    x = 1,5         6.3.2    x < 1,5         6.3.3    x = 1,25                      6.3.4    x < 1,25            6.3.5    x = 1
6.3.6    x < 1            6.3.7    x > 1            6.3.8    x < 1,25   of   x > 2       6.3.9    1,25 < x < 2

7.1    Sien meegaande grafiek.
7.2    P(1,818 ; 7,273)
7.3.1    x > -4
7.3.2    x > 5
7.3.3    x = 1,818
7.3.4    x > 1,818
7.3.5    -4 < x < 5
7.3.6    x < -4   of   x > 5
8.1    Sien meegaande grafiek.
8.2    P(1 ; -1,5)
8.3.1    x > 1,6
8.3.2    x > -2
8.3.3    x = 1
8.3.4    x > 1
8.3.5    -2 < x < 1,6
8.3.6    x < -2 of x > 1,6


9.1    C(0;-4)   en   D(4;0)
9.2    y = -2x - 1
9.3    P(1;-3)
9.4.1    x = 4            9.4.2    x > 4                 9.4.3    x < 4
9.4.4    x = -0,5        9.4.5    x > -0,5             9.4.6    x < -0,5
9.4.7    x > 1            9.4.8    -0,5 < x < 4       9.4.9    x < -0,5   of   x > 4
9.4.10    x = -0,5   of   x = 4

10.1    f: y = x - 1      en      g: y = -x - 3
10.2    D(1;0)            en      E(-3;0)
10.3    h: y = 3x - 3   
10.4.1    x = 1             10.4.2    x < 1                        10.4.3    x > 1
10.4.4    x = 1             10.4.5    x < 1                        10.4.6    x > 1
10.4.7    x = 1             10.4.8    x = 0                        10.4.9    x < 1
10.4.10    x > 0           10.4.11    x < -3   of   x > 1        10.4.12    x < -3   of   x > 1
10.4.13    -3 < x < 1
10.4.14    geen waardes nie
10.4.15    enige waarde van x behalwe 1
10.5.1    OE   =   3       10.5.2    OD   =   1      10.5.3    OC   =   1       10.5.4    OB   =   3  
10.6.1    EB = 4,243    10.6.2    DB = 3,162    10.6.3    DC = 1,414    10.6.4    EC = 3,162

     
  
Na bo Oefeninge Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 11 Oefeninge - Graad 12 Tuisblad