Graad 10 - Nog Oefeninge.

Oplos van kwadratiese vergelykings - Antwoorde

  1.   x = 1     of     x = -1                          2.   y = 2     of     y = -2                          3.   a = 3     of     a = -3

  4.   b = 4     of     b = -4                         5.   c = 5     of     c = -5                          6.   d = 8     of     d = -8

  7.   m = 11   of   b = -11                        8.   n = 17   of   n = -17                          9.   a = 28   of   a = -28

10.   p = 6     of     p = -6                        11.   q = 7      of     q = -7                      12.   s = 9      of     s = -9

13.   t = 25   of   t = -25                          14.   v = 13   of   v = -13                        15.   b = 18   of   b = -18

16.   x = 3     of     x = -3                        17.   y = 5     of     y = -5                        18.   x = 9     of     x = -9

19.   y = 1,5   of   y = -1,5                      20.   a = 3,4   of   a = -3,4                      21.   b = 2,8   of   b = -2,8

22.   x = 2     of     x = -2                        23.   a = 5     of     a = -5                        24.   b = 2     of     b = -2

25.   m = 18   of   m = -18                     26.   n = 6     of     n = -6                        27.   v = 2     of     v = -2

28.   x = 0   of   x = 1                             29.   a = 0     of     n = -1                        30.   b = 0     of     b = 13

31.   x = 0   of   x = 2                             32.   y = 0     of     y = -3                         33.   a = 0     of     a = 5

34.   b = 0   of   b = -17                         35.   c = 0     of     c = 18                        36.   p = 0     of     p = 21

37.   q = 0   of   q = -25                         38.   s = 0     of     s = 33                        39.   x = 0     of     x = -4

40.   x = 1   of   x = 2                            41.   y = -2     of     y = -3                        42.   a = 3     of     a = -4

43.   x = -1   of   x = -2                          44.   y = 2     of     y = 3                          45.   a = 2     of     a = 5

46.   b = 3   of   b = 4                            47.   c = 5     of     c = 7                          48.   m = -2     of     m = -3

49.   n = -4   of   n = -6                         50.   p = 6     of     p = 8                           51.   q = -3     of     q = -5

52.   x = -8   of   x = -10                        53.   y = 11     of     y = 12                      54.   z = 13     of     z = 17

     
  
Na bo Oefening Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 11 Oefeninge - Graad 12 Tuisblad