Graad 10 - Nog Oefeninge.

Oplos van lineÍre vergelykings

       Los die volgende lineÍre vergelykings op:

  1.   x - 2 = 0                                2.   y + 3 = 0                               3.   a + 2 = 3

  4.   b - 6 = 4                                5.   c + 8 = 3                               6.   d - 11 = 4

  7.   e + 17 = 5                             8.   2f - 4 = 0                               9.   3g + 6 = 0

10.   5h - 8 = 7                            11.   7k + 3 = 17                         12.   9m - 1 = 17

13.   2n + 2 = n + 4                     14.   10p - 2 = 3p + 5                  15.   18q - 7 = 14q + 2

16.   3a - 2 = a + 12                    17.   5b + 6 = b + 50                   18.   23c - 5 = 51 - 5c

19.   116p + 58 = 87p                 20.   38r + 6 = 27r + 39               21.   20 - 19s = 13s - 4

22.   r -5 = 3r - 11                       23.   2s + 3 = 5s + 9                    24.   4t - 5 = 7t + 10

25.   v - 3 + 2v = 9 - v                 26.   17w +6 = 2w - 24                27.   3x + 2 = 10x -4 - 8x

28.   18a + 3 = 23a - 7                29.   4b + 6 = 26 + 8b                 30.   5c - 13 = 8c + 23

31.   14d - 8 = 25d + 91              32.   5e - 22 = 26 - 11e               33.   116 - 8f = 3f + 6

34.   3(x + 2) = 9                         35.   4(y - 3) = 8                          36.   -2(a + 4) = 8

37.   5(2b + 3) = 35                     38.   7(3c - 8) = 63                      39.   9(2d - 4) = 6d

40.   2(5e - 8) = 11e - 13             41.   3(5 - 2f) = 4f - 25                42.   2(7 - 3q) = 5(3 - q) + 1

     
  
Na bo Antwoorde Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 11 Oefeninge - Graad 12 Tuisblad