Graad 10 - Nog Oefeninge.

Gelyktydige lineÍre vergelykings

        Los die volgende gelyktydige vergelykings op:

   1.      x   +     y   =     4               2.    3x   +   2y   =   21               3.    2x   +   3y   =   1
         2x    -      y   =   -1                         x   +     y   =     8                        x   -     y   =   3

   4.    5x   +   3y   =   24               5.    7x   -   5y   =   31               6.    8x   +   3y   =   -14
            x   +     y   =     6                        x   -     y   =     5                        x   +   2y   =      8

   7.    3x   -   4y   =   13                8.    5x   +   6y   =   -26             9.    8x   -   3y   =   17
          2x   +   3y   =    3                       6x   -   5y   =   -19                     5x   +   2y   =    -1

10.   14x   +   3y   =   -16            11.    8x   -   3y   =   18            12.    9x   -   5y   =   -24
          5x   -    4y   =   -26                     2x   -   7y   =    -8                     4x   +   7y   =   17

13.   18x   +   5y   =   26             14.    4x   -   5y   =    -7             15.    7x   +   3y   =    1
        13x   -    3y   =   32                      6x   +   4y   =   24                     3x   +   2y   =    4

16.   14x   +   5y   =     2             17.   12x   -   7y   =    64           18.    2x   +   3y   =    9
          6x   -    2y   =   -24                      5x   +   4y   =    -1                    4x   -   7y   =    -8

19.     2x   -   3y   =    -0,5           20.     5x   -   4y   =    -2            21.    3x   +   2y   =    -1
          3x   +   2y   =   22                       7x   +   2y   =   31,4                  7x   +   8y   =    -21


     
  
Na bo Antwoorde Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 11 Oefeninge - Graad 12 Tuisblad