Graad 10 - Nog Oefeninge.

Reguit lyn grafieke

1. Bereken die afsnitte op die asse en skets dan elke grafiek:
1.1 y = x - 4                1.2   y = 2x + 3                1.3   8y = 5x - 40
1.4 2y = 5x - 4            1.5   5y = 4x + 40            1.6   4y = 24 - 6x
     
2. Bereken die vergelyking van elkeen van die volgende grafieke:
                          2.1                                                                   2.2
  
     
                          2.3                                                                   2.4
  
     
3. Bereken die vergelyking van die reguitlyn wat deur die volgende punte loop:
3.1 (0;4)      en   (-4;0)        3.2    (0;-5)     en   (5;0)          3.3     (0;2)     en   (1;0)           3.4   (0;-12) en   (-3;0)
3.5 (0;-2)    en   (5;0)          3.6    (0;3)     en   (4;0)           3.7     (0;-4)     en   (-8;0)          3.8   (0;5)   en   (20;0)
3.9 (1;6)      en   (8;13)       3.10   (1;-1)   en   (4;5)         3.11   (-4;-26)   en   (-1;-11)      3.12   (1;8)   en   (5;4)
3.13 (-5;15)   en   (-2;9)        3.14   (-8;25) en   (-3;5)        3.15   (-9;16)   en   (8;-35)        3.16   (5;6)   en   (-20;-4)
     

4. Die grafiek toon die lyne f en g.
4.1    Bereken die vergelyking van elke lyn.
4.2    Bereken die ko÷rdinate van P.
4.3    Vir watter waarde(s) van x sal
4.3.1    0,5x + 2 = 0?
4.3.2    0,5x + 2 < 0?
4.3.3    6 - 0,75x = 0?
4.3.4    6 - 0,75x > 0?
4.3.5    0,5x + 2 = 6 - 0,75x?
4.3.6    0,5x + 2 < 6 - 0,75x?
4.3.7    0,5x + 2 > 6 - 0,75x?
4.3.8    0,5x + 2 < 0 EN 6 - 0,75x < 0?
4.3.9    0,5x + 2 > 0 EN 6 - 0,75x > 0?

5. Die grafiek toon die lyne f en g.
5.1    Bereken die vergelyking van elke lyn.
5.2    Bereken die ko÷rdinate van P.
5.3    Vir watter waarde(s) van x sal
5.3.1    f = 0?
5.3.2    f < 0?
5.3.3    g = 0?
5.3.4    g > 0?
5.3.5    f = g?
5.3.6    f < g?
5.3.7    f > g?
5.3.8    f en g gelyktydig groter as nul wees?
5.3.9    f en g gelyktydig kleiner as nul wees?

6. Die grafiek toon die lyne f en g.
6.1    Bereken die vergelyking van elke lyn.
6.2    Bereken die ko÷rdinate van P.
6.3    Vir watter waarde(s) van x sal
6.3.1    f = 0?
6.3.2    f < 0?
6.3.3    g = 0?
6.3.4    g > 0?
6.3.5    f = g?
6.3.6    f < g?
6.3.7    f > g?
6.3.8    f.g > 0?
6.3.9    f.g < 0?

7.    Gegee dat f: 4y = 5x + 20 en g:2x + 5y = 10.
7.1    Skets die grafieke van f en g op dieselfde assestelsel.
7.2    Bereken die ko÷rdinate van P, die snypunt van f en g.
7.3    Vir watter waarde(s) van x sal
7.3.1    f > 0?                7.3.2    g < 0?                    7.3.3    f = g?
7.3.4    f > g?                7.3.5    f.g > 0?                  7.3.6    f.g < 0?

8.    Gegee dat f: 5x - 2y - 8 = 0 en g:x + 2y + 2 = 0.
8.1    Skets die grafieke van f en g op dieselfde assestelsel.
8.2    Bereken die ko÷rdinate van P, die snypunt van f en g.
8.3    Vir watter waarde(s) van x sal
8.3.1    f > 0?                8.3.2    g < 0?                    8.3.3    f = g?
8.3.4    f > g?                8.3.5    f.g > 0?                  8.3.6    f.g < 0?

9.    Gegee dat die lyn f:y = x - 4 deur die punte C en D loop.
9.1    Bereken die ko÷rdinate van C en D.
9.2    Die lyn g loop deur die punte A(-0,5; 0) en B(0;-1).
         Bereken die vergelyking van g.
9.3    Bereken die ko÷rdinate van P, die snypunt van f en g.
9.4    Vir watter waarde(s) van x sal
9.4.1    f = 0?                           9.4.2    f > 0?
9.4.3    f < 0?                           9.4.4    -2x - 1 = 0?
9.4.5    -2x - 1 < 0?                  9.4.6    -2x - 1 > 0?
9.4.7    x - 4 > -2x - 1               9.4.8    (x-4)(-2x - 1) > 0?
9.4.9    (x-4)(-2x - 1) < 0?      9.4.10    (x-4)(-2x - 1) = 0?

10.    Gegee dat die lyn f deur die punte A(-1;-2) en C(0;-1) loop
         terwyl g deur die punte A(-1;-2) en B(0;-3) loop.
10.1    Bereken die vergelykings van f en g.
10.2    Bereken die ko÷rdinate van punte D en E.
10.3    Lyn h loop deur punte D en B. Bereken die vergelyking
           van h.
10.4    Vir watter waarde(s) van x sal
10.4.1    f = 0?            10.4.2    f < 0?           10.4.3    f > 0?
10.4.4    h = 0?           10.4.5    h < 0?          10.4.6    h > 0?
10.4.7    f = h?            10.4.8    g = h?          10.4.9    f > h?
10.4.10    g < h?         10.4.11    f.g < 0?      10.4.12    g.h < 0?
10.4.13    f.g.h < 0?    10.4.14    f.h < 0?      10.4.15    f.h > 0?
10.5    Skryf die lengte van elk van die volgende lynstukke neer:
10.5.1    OE       10.5.2    OD       10.5.3    OC       10.5.4    OB
10.6    Bereken die lengte van elk van die volgende lynstukke:
10.6.1    EB       10.6.2    DB       10.6.3    DC       10.6.4    EC

     
  
Na bo Antwoorde Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 11 Oefeninge - Graad 12 Tuisblad