WISKUNDIGE GELETTERDHEID
GRAAD 11
NOG OEFENINGE
  
Basiese berekeninge. : antwoorde
  
MATHEMATICAL LITERACY
GRADE 11
MORE EXERCISES
  
Basic calculations : answers.
  
          Onthou die volgorde waarin berekeninge
          gedoen word :
            1.  hakies    {H/B}
            2.  vermenigvuldigig en deling    {M/D}
            3.  optelling en aftrekking    {OA/AS}
  
          Remember the order in which calaultaions
          are done :
            1.  brackets    {H/B}
            2.  multiplication and division    {M/D}
            3.  addition and subtraction    {OA/AS}
  
  
  
         1.  2,2 + 3,7 ─ 1,8 x 0,2
  
                    =  2,2 + 3,7 ─ 0,36            {M/D}
  
                    =  5,54                                {OA/AS}
  
  
  
  
  
                Natuurlik sleutel jy die hele probleem op
  
                op die sakrekenaar in maar maak seker
  
                dat jy dit reg doen.
  
                                                             Vr / Qu. 1.
  
  
  
  
         3.  (2,2 + 3,7) - 1,8 x 0,2  =  5,54                [ 3 ]
  
  
  
         5.  8,23 - 4,7 x (0,2 + 3)  = −6,81                [ 5 ]
  
  
  
         7.  8,23 - (4,7 x 0,2) + 3  =  10,29               [ 7 ]
  
  
  
         9.  (19,2 x 23,1) + 23,12 x 0,003  =  443,589
  
                                                                              [ 9 ]
  
  
  
                14,27 × 3,9
       11.  ─────────  =  1,153
                      48,26                                            [ 11 ]
  
  
  
                18,87 − 7,27        11,6
       13.  ─────────  =  ────
                     11,3                 11,3
  
                                        =  1,027                     [ 13 ]
  
  
  
                48,7 + 53,2          101,9
       15.  ─────────  =  ─────
                62,6 − 51,9           10,7
  
                                        =  9,523                    [ 15 ]
  
  
  
                 18,25 − 3,6              28,6
       17.  ─────────  −  ─────────
                62,6 − 48,26         2,3 × 8,07
  
  
                          14,65            28,6
                     =  ─────  ─  ─────
                          14,34         18,561
  
                     =  ─ 0,519                                    [ 17 ]
  
  
  
                 18,3 × 4,2             3843
               ────────         ─────
                 6,3 + 8,5                740
       19.  ─────────  =  ─────
                3,89 + 7,02           1091
               ────────          ────
                9,25 − 6,91            234
  
                                        =  1,114                     [ 19 ]
  
  
  
       21.  2,26  van / of  18,3  =  2,26 × 18,3
  
                                                =  41,358           [ 21 ]
  
  
  
       23.  0,362  van / of  1,543  
  
                      =  0,362 × 1,543
  
                      =  0,559                                       [ 23 ]
  
  
  
       25.  3,83  van / of  (5,62 + 8,72)   
  
                      =  3,83 × 14,34
  
                      =  54,922                                    [ 25 ]
  
  
  
        27.    14,36 × 20,06 × 43,73  
  
                      =  12 596,934                             [ 27 ]
  
  
  
        29.    14,36 ÷ 20,06 × 43,73  
  
                      =  31,304                                     [ 29 ]
  
  
  
        31.    (14,36 ÷ 20,06) × 43,73  =  31,304
  
                                                                         [ 31 ]
  
  
  
        33.    14,36 ÷ (20,06 × 43,73)  =  0,016
  
                                                                         [ 33 ]
  
  
  
        35.    18,36 ÷ 0,62 ÷ 4,3  =  6,887
  
                                                                          [ 35 ]
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
         2.  2,2 + (3,7 - 1,8) x 0,2
  
                     =  2,2 + 1,9 × 0,2                  {H/B}
  
                     =  2,2 + 3,8                            {M/D}
  
                     =  6                                         {OA/AS}
  
  
  
                Naturally you key in the complete
  
                problem but make very sure that
  
                you do it correctly.
  
                                                                 Vr / Qu. 2.
  
  
  
  
        4.  2,2 + (3,7 - 1,8 x 0,2)  =  5,54                        [ 4. ]
  
  
  
        6.  (8,23 - 4,7) x 0,2 + 38  =  5,52564                 [ 6. ]
  
  
  
        8.  (8,23 ÷ 4,7) x 0,2 + 38  =  5,32554                [ 8. ]
  
  
  
      10.  (23,1 - (3,004 x 0,234)) X 4,005  
  
                           =  5,1454                                         [ 10. ]
  
  
  
               18,25 + 3,6
      12.  ─────────  =  5,58974
                    38,38                                                      [ 12 ]
  
  
  
                  17,32 × 28,3             490,156
       14.  ────────────  =  ──────
                1112,3 − 181,9             930,4
  
                                                =  0,527                      [ 14 ]
  
  
  
                21,3            14,06          213          142
       16.  ─────  ─  ─────  =  ────  ─  ────
                 62,6            51,9           626          519
  
                                                 =  0,069                     [ 16 ]
  
  
  
                 8,02 + 0,32         14,2 × 0,36
       18.  ─────────  −  ─────────
                0,64 − 0,28           5,36 + 2,99
  
  
                               8,34           5,112
                        =  ─────  −  ─────  =  22,554
                               0,36            8,35
  
                                                                                   [ 18 ]
  
  
  
                 5,42 × 3,7  +  6,09              26,144
               ─────────────           ───────
                  28,3 − 5,1 × 6,75              ─ 6,125
       20.  ───────────────  =  ────────
                14,05 + 18,93 × 0,7             27,301
               ──────────────         ───────
                35,2 × 0,72 − 8,62                16,724
  
                                                        =  ─ 2,615         [ 20 ]
  
  
  
       22.  23,4  van / of  18,02  =  23,4 × 18,02
  
                                                  = 421,668                [ 22 ]
  
  
  
       24.  3,83  van / of  5,62  +  8,72
  
                          =  3,83 × 5,62  +  8,72
  
                          =  30,245                                         [ 24 ]
  
  
  
       26.  8,67  van / of  (21,3  −  8,7)  
  
                           =  8,67 × 12,6
  
                            =  109,242                                     [ 26 ]
  
  
  
        28.  14,36 × 20,06 ÷ 43,73  =  6,587
  
                                                                                   [ 28 ]
  
  
  
        30.  (14,36 × 20,06) ÷ 43,73  =  6,587
  
                                                                                   [ 30 ]
  
  
  
        32.  14,36 × (20,06 ÷ 43,73)  =  6,587
  
                                                                                   [ 32 ]
  
  
  
        34.  (14,36 × 20,06) ÷ 43,73  =  6,587
  
                                                                                    [ 34 ]
  
  
  
        36.    18,36 ÷ (0,62 ÷ 4,3)  =  127,335
  
                                                                                   [ 36 ]