Graad 11 - Nog oefeninge : antwoorde.

Koers, verhouding en eweredigheid.

          2                        2                        4                        8                      13
1.1   ----            1.2   ------            1.3   ----           1.4   ------           1.5   ------
          3                        5                        7                      13                      23

2.1   Piet kry 15 en Jan 20.                                            2.2   A kry R424 en B kry R954.
2.3   A kry R9 107, B kry R6 505 en C kry R2 602.       2.4   C kry R69,36 en D kry R254,32
2.5   P kry 40 en Q kry 56 osse.                                    2.6   R kry 196, S kry 112 en T kry 56 skape.

3.1   A : B : C = 6 : 5 : 3                                     3.2   A kry R20 829, B kry R17 357,5 en C kry R10 414,5
3.3.1   A : B : C = 24 : 20 : 13                            3.3.2   A kry R30 702 , B kry R25 585 en C kry R16 630,25.

4.1   Jan : Martiens = 9 : 15                               4.2   A : B : C = 8 : 5 : 3

5.1   102,5 kg                   5.2   R1 323                   5.3   34,1 m
5.4   21,3 kg                     5.5   R202,5                   5.6   19 liter.

6. 24 seuns en 21 dogters.

7.1   s : d = 23 : 22                                    7.2   s : d = 10 : 13
7.3   Daar is nou 24 seuns en 20 dogters. Een seun is toegelaat en 2 dogters het skool verlaat.

8.   Daar is 18 groen, 20 geel en 48 lekkers in totaal.

9.1   N : P : K = 3 : 2 : 1 en 22% van die totale massa is die massa van die voedingstowwe.
9.2   Totale massa van die voedingstowwe in die sak = 2,2 kg.
9.3   Massa N = 1,1 kg , massa P = 0,73 kg en massa K = 0,37 kg.

10.1   90 km/h = 25 m/s                         10.2 100 m
10.3   Die motor ry teen 'n laer spoed omdat dit langer neem om dieselfde afstand te ry.
10.4   400 m in 12 s, i.e. 120 km/h.
10.5   150 m

11.   4 liter.                                                           12.   36,5 m

13.   Nee, dit sal net 19,32 m bedek.                 14.   50,879 liter

15.1   36 minute = 36/60 uur = 0,6 uur.                   15.2   370,5 km                             15.3   4,26 uur.

16.1   4,29 dae              16.2   2,5 dae              16.3   4,28 mans, d.i. 4 mans          16.4   15 mans

17.1   4 lekkers              17.2   20 lekkers         17.3   10 kinders                               17.4   40 kinders.

     
  
Na bo Oefening Oefeninge - Graad 11 Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 12 Tuisblad