Graad 11 - Nog oefeninge : Antwoorde.

Parabole

1.1.
a = 0
b = 1,8
c = 1
d = 1,2
e = 1,6
f = 28,8
g = 2,6
h = 3
1.2.1.1
1,4 s
1.2.1.2
2,83 s
1.2.2.1
20 m
1.2.2.2
28,8 m
1.3
34 m   ;   33,8 m     - die antwoorde vergelyk goed.
1.4
Dit het 'n paraboliese vorm.
afstand
1.5
Nee. Die koers     ---------------     bly nie konstant nie    -    Die grafiek is nie 'n reguit lyn nie.
tyd
2.1.
Die klip wat gegooi word omdat dit 'n groter spoed het en dus verder in dieselfde tyd
sal beweeg.
2.2
ff - dit het die kleinste afstand in dieselfe tyd beweeg.
2.3
1,2 sekonde vir die klip wat gegooi word; by punt B
en 1,4 sekonde vir die klip wat laat val word : by punt A
2.4
16,2 m vir die klip wat laat val word, by punt C en 19,8 m vir die klip wat gegooi word,
by punt D.
2.5
Die klip wat gegooi word - 2,6 sekonde.
afstand
2.6
Nee. Die koers     ---------------     bly nie konstant nie    -    Die grafiek is nie 'n reguit lyn nie.
tyd
3.1
a = 0,75
b = 3
c = 2,4
d = 3
e = 9,72
f = 4
3.2
Nee. Oppervlakte is direk eweredig
aan die middellyn kwadraat.
3.3
Die grafiek sal 'n paraboliese vorm hê
omdat
oppervlakte = kons X middellyn kwadraat
en kons = konstante = pi/4 = 0,785398....
3.4
Sien meegaande grafiek.
3.5
Ja
3.6.1
12 ; A
3.6.2
1,8 ; B
3.6.3
7,68 ; C
3.6.4
2,4 ; Q
3.6.5
1,69 ; P
3.7
Die lesings vergelyk goed met die berekende waardes
4.1.1
0,75
4.1.2
0,31
4.1.3
3,2
4.2
Gebruik formule
4.3
Sien meegaande grafiek.
4.4.1
0,8
4.4.2
1,6
4.4.3
0,6 en 1,0
4.4.4
0,4
4.4.5
0,1 en 1,5
5.1.1
C(-2 ; -5)    en    D(2 ; -5)
5.2.1.1
A(-3 ; 0)    en    B(3 ; 0)
5.2.1.2
C(-2 ; -5)    en    D(2 ; -5)
5.3.1
AO = 3
5.3.2
OM = 5
5.3.3
AB = 6
5.3.4
PQ = 8,72
5.3.5
MN = 15
5.3.6
NQ = 4,36
5.4
y = 10
6.1
(-2 ; 0) en (2 ; 0)
6.2
x = -2 en x = 2
6.3
x = -2 en x = 2
6.4.1
x = -2 en x = 2
6.4.2
x < -2   of   x > 2
6.4.3
x = -2   en   x = 2
6.5
-2   <   x   <   2
6.6.1
x = -2   en   x = 2
6.6.2
-2   <   x   <   2
6.6.3
x < -2   of   x > 2
7.1
A(0 ; 2)      B(-2 ; 6)      C(4 ; 18)
7.2
BS = 2      PT = 3      PQ = 6
7.3
PTS    y = 11
7.4
V(0 ; 18)      T(0 ; 11)      S(0 ; 6)
7.5
AS = 4      TS = 5      VA = 16
7.6
PS = 5,831      QA = 9,487
7.7
geen oplossing nie want die grafiek sny nie die x-as nie, d.w.s y kan nie 0 wees nie.
8.1
A(-5 ; 0)      B(5 ; 0)      C(0 ; 25)
8.2
L(0 ; 8,19)      LD = 4,1
8.3
G(2,828 ; 17)      MG = 2,828
8.4
E(-6,5 ; -17,25)      F(6,5 ; -17,25)      LD = 4,1
8.5
CO = 25    ML = 8,81    CN = 42,25    MN = 34,25
8.6
AN = 17,960      LG = 9,253
8.7
x = -5    en    x = 5
8.8.1
x = -5   en   x = 5
8.8.2
x = -6,5   en x = 6,5
8.8.3
x = -6,5   en x = 6,5
8.9.1
-5   <   x   <   5
8.9.2
-6,5  <   x   <   6,5
8.9.3
x < -4,1   of   x > 4,1
  
Na bo Oefening Graad 11 - Oefeninge Graad 10 - Oefeninge Graad 12 - Oefeninge Tuisblad