Graad 11 - Nog oefeninge.

Oppervlakte en volume : antwoorde.

3,25 x 6,60
1.
Aantal stene in 'n muur, 1 steen wyd   = -------------------   =   1430
0,3 x 0,05
Totale aantal stene in die muur = 1430 x 2     . . . muur is 2 stene wyd
= 2860
2
2
2
2
2.1
328,5   mm
2.2
495   cm
2.3
5184   cm
2.4
30,975   m
3.1
23,5 m
3.2
6,02 m
3.3
17.6 cm
3.4
65 cm
3.5
12.6 cm
3.6
35 m
4.1
6 936
4.2
10 240
4.3
9 852,035
4.4
3 910,597
4.5
904,779
3
5.1
15   cm
5.2
3375   cm
6.1
5 cm
3
6.2
523,599   cm
2
7.1
18   cm
7.2
4071,504   cm
2
8.1
A   =   (2 x (15 + 2,4)) x 20)   +   2 x 15 x 2,4   -   15 x 20 )   m     . . . tenk lê op die basis
2
   =   468 m
8.2
165 liter
8.3
Koop (8 x 20 + 1 x 5) liter; d.i. 165 liter
Koste = R(8 x 372,00 + 1 x 127,10)
= R3103,10
  
Na bo Oefening Graad 11 - Oefeninge Graad 10 - Oefeninge Graad 12 - Oefeninge Tuisblad