WISKUNDIGE GELETTERDHEID
GRAAD 11
NOG OEFENINGE
  
Basiese berekeninge.
  
MATHEMATICAL LITERACY
GRADE 11
MORE EXERCISES
  
Basic calculations.
  
        Bepaal die waarde van die volgende en gee
        antwoorde korrek tot 3 desimale plekke waar nodig :
        Calculate the following and give answers
        correct to 3 decimal places where necessary:
  
  
         1.  2,2 + 3,7 - 1,8 x 0,2                             An. 1.
  
  
  
         3.  (2,2 + 3,7) - 1,8 x 0,2                            [ 3. ]
  
  
  
         5.  8,23 - 4,7 x (0,2 + 3)                             [ 5. ]
  
  
  
         7.  8,23 - (4,7 x 0,2) + 3                             [ 7. ]
  
  
  
         9.  (19,2 x 23,1) + 23,12 x 0,003
                                                                             [ 9. ]
  
  
  
                14,27 × 3,9
       11.  ─────────
                      48,26                                           [ 11. ]
  
  
  
                18,87 − 7,27
       13.  ─────────
                      11,3                                             [ 13. ]
  
  
  
                48,7 + 53,2
       15.  ─────────
                62,6 − 51,9                                       [ 15. ]
  
  
  
                 18,25 − 3,6      28,6
       17.  ─────────  −  ─────────
                62,6 − 48,26         2,3 × 8,07
                                                                          [ 17. ]
  
  
  
                 18,3 × 4,2
               ────────
                 6,3 + 8,5
       19.  ─────────
                3,89 + 7,02
               ────────
                9,25 − 6,91                                       [ 19 ]
  
  
  
       21.  2,26  van / of  18,3                            [ 21 ]
  
  
  
       23.  0,362  van / of  1,543                        [ 23 ]
  
  
  
       25.  3,83  van / of  (1,543                         [ 25 ]
  
  
  
        27.    14,36 × 20,06 × 43,73                   [ 27 ]
  
  
  
        29.    14,36 ÷ 20,06 × 43,73                    [ 29 ]
  
  
  
        31.    (14,36 ÷ 20,06) × 43,73                  [ 31 ]
  
  
  
        33.    14,36 ÷ (20,06 × 43,73)                  [ 33 ]
  
  
  
        35.    18,36 ÷ 0,62 ÷ 4,3                           [ 35 ]
  
  
  
        2.  2,2 + (3,7 - 1,8) x 0,2                                  An. 2.
  
  
  
        4.  2,2 + (3,7 - 1,8 x 0,2)                                    [ 4. ]
  
  
  
        6.  (8,23 - 4,7) x 0,2 + 38                                   [ 6. ]
  
  
  
        8.  (8,23 ÷ 4,7) x 0,2 + 38                                  [ 8. ]
  
  
  
      10.  (23,1 - (3,004 x 0,234)) X 4,005
                                                                                  [ 10. ]
  
  
  
               18,25 + 3,6
      12.  ─────────
                    38,38                                                    [ 12. ]
  
  
  
                  17,32 × 28,3
       14.  ────────────
                1112,3 − 181,9                                        [ 14. ]
  
  
  
                21,3            14,06
       16.  ─────  ─  ─────
                 62,6            51,9                                      [ 16 ]
  
  
  
                 8,02 + 0,32         14,2 × 0,36
       18.  ─────────  −  ─────────
                0,64 − 0,28           5,36 + 2,99
                                                                                  [ 18 ]
  
  
  
                 5,42 × 3,7  +  6,09
               ─────────────
                  28,3 − 5,1 × 6,75
       20.  ───────────────
                14,05 + 18,93 × 0,7
               ──────────────
                35,2 × 0,72 − 8,62                                 [ 20 ]
  
  
  
       22.  23,4  van / of  18,02                                [ 22 ]
  
  
  
       24.  3,83  van / of  5,62  +  8,72                    [ 24 ]
  
  
  
       26.  8,67  van / of  (21,3  −  8,7)                   [ 26 ]
  
  
  
        28.  14,36 × 20,06 ÷ 43,73                           [ 28 ]
  
  
  
        30.  (14,36 × 20,06) ÷ 43,73                         [ 30 ]
  
  
  
        32.  14,36 × (20,06 ÷ 43,73)                         [ 32 ]
  
  
  
        34.  (14,36 × 20,06) ÷ 43,73                         [ 34 ]
  
  
  
        36.    18,36 ÷ (0,62 ÷ 4,3)                              [ 36 ]
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Na bo Graad 12 - oefeninge Graad 11 - oefeninge Graad 10 - oefeninge Tuisblad    To the top Exercises - Grade 12 Exercises - Grade 11 Exercises - Grade 10 Home page