Graad 11 - Nog Oefeninge.

Basiese bewerkings.

      Bereken die volgende en gee antwoorde korrek tot 3 desimale plekke waar nodig:

  1.   2,2 + 3,7 - 1,8 x 0,2                        2.   2,2 + (3,7 - 1,8) x 0,2                      3.   (2,2 + 3,7) - 1,8 x 0,2

  4.   2,2 + (3,7 - 1,8 x 0,2)                      5.   8,23 - 4,7 x (0,2 + 3)                       6.   (8,23 - 4,7) x 0,2 + 3

  7.   8,23 - (4,7 x 0,2) + 3                       8.   23,1 - 3,004 x 0,234                        9. (19,2 x 23,1) + 23,12 x 0,003


        14,27 x 3,9                                          18,25 + 3,6                                              18,87 - 7,27
10. -----------------                              11.   --------------------                              12.   ------------------------
           48,26                                                     38,38                                                      11,3


          17,32 x 28,3                                      48,7 + 53,2                                              21,3           14,06
13. ----------------------                        14.   -----------------------                           15.   ----------   -   ----------
       1112,3 - 181,9                                      62,6 - 51,9                                               8,02            9,83


         18,25 - 3,6                 28,6                      8,02 + 0,32           14,2 x 0,36                      0,273 x 18,067 x 3,98
16. ------------------   -   ----------------       17.   -----------------   +   ----------------         18.   ---------------------------------
         14,2 x 0,3             2,3 x 8,07                   0,64 - 0,28            5,36 + 2,99                      21,36 - 45,2 x 0,37


          21,3                                      18,3 x 4,2                              5,42 x 3,7 + 6,09
        ----------                                 ----------------                        -------------------------
          24,6                                        6,3 + 8,5                            28,3 - 5,1 x 6,75
19. ---------------                 20.   ---------------------         21.   ---------------------------------
           8,3                                       3,89 + 7,02                        14,05 + 18,93 x 0,7
        ----------                                 ----------------                      ---------------------------
          1,12                                    9,25 - 6,91                            35,2 x 0,72 - 8,62


22.   2,26 van 18,3                    23.   23,4 van 128,02                       24.   0,362 van 1,543

25.   3,83 van 5,62 + 8,72         26.   3,83 van (5,62 + 8,72)             27.   8,67 van (21,3 - 8,7)

     
  
Na bo Antwoorde Oefeninge - Graad 11 Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 12 Tuisblad