WISKUNDIGE GELETTERDHEID
GRAAD 11
NOG OEFENINGE
  
Basiese berekeninge moeiliker formules.
  
MATHEMATICAL LITERACY
GRADE 11
MORE EXERCISES
  
Basic calculations more complex formulae.
  
Vraag 1 / Question 1
  
        Gebruik formule 3 om die wortels van die volgende
        vergelykings korrek tot 2 desimale plekke te bepaal
        (los die vergelykings op) :
  
  
        Use formula 3 to determine the roots of the
        following equations correct to 2 decimal places
        (solve the equations) :
  
  
  
  
  
  
           1.1  x2  +  3x  +  2  =  0                          [ 1.1 ]
  
  
  
           1.3  x2  +  4x  ─  21  =  0                        [ 1.3 ]
  
  
  
           1.5  x2  +  8x  +  15  =  0                         [ 1.5 ]
  
  
  
           1.7  x2  +  6x  −  2  =  0                           [ 1.7 ]
  
  
  
           1.9  2x2  +  9x  −  24  =  0                       [ 1.9 ]
  
  
  
         1.11  7y2  +  3y  −  6  =  0                      [ 1.11 ]
  
  
  
         1.13  3y2  −  2y  −  4  =  0                      [ 1.13 ]
  
  
  
         1.15  3y2  +  5y  +  1  =  0                       [ 1.15 ]
  
  
  
         1.17  24  −  10y  −  y2  =  0                     [ 1.17 ]
  
  
  
         1.19  7  −  5a  −  4a2  =  0                       [ 1.19 ]
  
  
  
           1.2  x2  ─  3x  +  2  =  0                        [ 1.2 ]
  
  
  
           1.4  x2  ─  10x  +  24  =  0                    [ 1.4 ]
  
  
  
           1.6  x2  ─  2x  −  4  =  0                         [ 1.6 ]
  
  
  
           1.8  x2  +  22x  −  15  =  0                     [ 1.8 ]
  
  
  
         1.10  5x2  ─  8x  +  2  =  0                    [ 1.10 ]
  
  
  
         1.12  y2  +  5y  −  7  =  0                       [ 1.12 ]
  
  
  
         1.14  2y2  +  y  −  5  =  0                       [ 1.14 ]
  
  
  
         1.16  2  −  3x  −  x2    =  0                     [ 1.16 ]
  
  
  
         1.18  15  +  2y  −  y2    =  0                   [ 1.18 ]
  
  
  
         1.20  7  −  3a  −  4a2    =  0                  [ 1.20 ]
  
  
  
Vraag 2 / Question 2
  

        Gebruik formules 4 en 5 en bereken die waarde van
        elke letter in die tabel :
        Use formulae 4 and 5 and calculate the value of
        each letter in the table :
  
      Nommer       Bedrag, A, R       Kapitaal, P, R      Rentekoers, r, %      Tydperk, n     Antwoord
      Number       Amount, A, R       Principal, R     Interest rate, r, %     Period, n     Answer
             2.1                         a              24 500               12,5             4 jaar / years          A 2.1
              2.2                         b            123 650               18,5   60  maande / months          A 2.2
              2.3                         c                4 000               22,5   23  maande / months          A 2.3
              2.4                         d                6 500               6,75     6 maande / months          A 2.4
              2.5         28 638,05              18 200               e     4 jaar / years          A 2.5
              2.6    1 785 361,21            216 300               f   10 jaar / years          A 2.6
              2.7         67 857,94              57 000               g   24 maande / months          A 2.7
              2.8         41 839,39              31 300               h   33 maande / months          A 2.8
  
  
  

        Gebruik formule 6 en maak dan s, a en u
        agtereenvolgens die onderwerp van die formule.
             3.1    s                                A 3.1   
             3.2    a                                A 3.2   
             3.3    u                                A 3.3   
        Use formulae 6 and then make s, a and u
        consedutively the subject of the formula.
             3.1    s                                A 3.1   
             3.2    a                                A 3.2   
             3.3    u                                A 3.3   
        Gebruik formules 6 tot 9 en bereken die waarde van
        elke letter in die tabel :
        Use formulae 6 to 9 and calculate the value of
        each letter in the table :
  
      Nommer / Number      
v
     
u
    
a
    
s
    Antwoord / Answer
4.1.1
a
10
5
130
A 4.1.1
 4.1.2
b
30
─3
50
A 4.1.2
 4.1.3 
c
25
─10
15
A 4.1.3
 4.2.1
30
d
6
40
A 4.2.1
 4.2.2 
35
e
10
50
A 4.2.2
 4.2.3 
15
f
─5
45
A 4.2.3
 4.3.1 
32
10
g
125
A 4.3.1
 4.3.2 
45
23
h
80
A 4.3.2
 4.3.3 
20
10
k
96
A 4.3.3
 4.4.1 
52
34
5
m
A 4.4.1
 4.4.2 
20
4
6
p
A 4.4.2
 4.4.3 
120
30
12
q
A 4.4.3
  
  
  

        Gebruik formule 10 en maak dan u, a en t
        agtereenvolgens die onderwerp van die
        formule.
             5.1   u                                A 5.1   
             5.2   a                                A 5.2   
             5.3   t                                 A 5.3   
        Use formulae 10 and then make u, a and t
        consedutively the subject of the formula.
  
             5.1    u                                A 5.1   
             5.2    a                                A 5.2   
             5.3    t                                 A 5.3   
        Gebruik formules 10 tot 13 om die waarde te
        bereken van elke letter in die tabel :
        Use formulae 10 to 13 and calculate the value of
        each letter in the table :
  
      Nommer / Number      
s
     
u
    
a
    
t
    Antwoord / Answer
 6.1.1 
a
10
4,5
9
A 6.1.1
6.1.2
b
20
−5
8
A 6.1.2
6.1.3
c
125
−4
25
A 6.1.3
6.2.1
227,5
d
3
7
A 6.2.1
6.2.2
576
e
5
12
A 6.2.2
6.2.3
0
f
10
12
A 6.2.3
6.3.1
162
15
p
6
A 6.3.1
6.3.2
1 134
25
q
14
A 6.3.2
6.3.3
147,5
5
r
5
A 6.3.3
6.4.1
1 200
30
3
x
A 6.4.1
6.4.2
90
24
─3
y
A 6.4.2
6.4.3
─ 232
─ 5
─ 6
z
A 6.4.3
  
  
  

        Gebruik formule formule 14 en maak dan a en d
        agtereenvolgens die onderwerp van die formule.
            7.1  a                                A 7.1   
            7.2  d                                A 7.2   
        Use formula 14 and then make a and d consedutively
        the subject of the formula.
            7.1  a                                A 7.1   
            7.2  d                                A 7.2   
        Gebruik formules 14 tot 16 om die waarde te
        bereken van elke letter in die tabel :
        Use formulae 14 to 16 and calculate the value of
        each letter in the table :
  
      Nommer / Number      
S
     
n
    
a
    
d
    Antwoord / Answer
8.1.1
a
22
5
3
A 8.1.1
8.1.2
b
121
6
2
A 8.1.2
8.1.3
c
53
─ 28
4
A 8.1.3
8.1.4
d
36
14
─ 6
A 8.1.4
8.2.1
2 550
25
e
7
A 8.2.1
8.2.2
6 944
64
f
3
A 8.2.2
8.2.3
657
18
g
5
A 8.2.3
8.2.4
2 079
27
h
− 4
A 8.2.4
8.3.1
16 113
41
33
n
A 8.3.1
8.3.2
702
9
18
p
A 8.3.2
8.3.3
104
16
44
q
A 8.3.3
8.3.4
416
8
− 24
r
A 8.3.4
  
  
  

        Gebruik formule 17 en maak dan l en g
        agtereenvolgens die onderwerp van die
        aformule.
            9.1  l                                A 9.1   
            9.2  g                              A 9.2   
        Use formula 17 and then make l and g consedutively
        the subject of the formula.
  
            9.1  l                                A 9.1   
            9.2  g                              A 9.2   
        Gebruik formules 17 tot 19 om die waarde te
        bereken van elke letter in die tabel :
        Use formulae 17 to 19 and calculate the value of
        each letter in the table :
  
      Nommer / Number      
T
     
l
    
g
    Antwoord / Answer
10.1.1
a
1,3
9,8
A 10.1.1
10.1.2
b
4,2
10
A 10.1.2
10.1.3
c
4,2
9,8
A 10.1.3
10.2.1
1,6
d
9,8
A 10.2.1
10.2.2
3,8
e
10
A 10.2.2
10.2.3
1
f
9,8
A 10.2.3
10.3.1
2,288
1,3
p
A 10.3.1
10.3.2
3,8
3,658
q
A 10.3.2
10.3.3
7,5
14,3
r
A 10.3.3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Na bo Graad 12 - oefeninge Graad 11 - oefeninge Graad 10 - oefeninge Tuisblad    To the top Exercises - Grade 12 Exercises - Grade 11 Exercises - Grade 10 Home page