Graad 11 - Nog oefeninge : Antwoorde.

Kosprys, verkoopprys en wins.

1.   Die tabel hieronder toon kosprys, verkoopprys, winsgrens en wins vir 'n aantal artikels.
      Bereken die waarde van elke letter in die tabel.

                             1.1            1.2             1.3              1.4              1.5              1.6              1.7              1.8
Kosprys              23,10      871,20         1 186          43,6               k                 n                 q                 s  
Verkoopprys           a              c                e                 g             63,18         515,21        171,82         61,07  
Winsgrens (%)      45            40                f                 h                m                 p              38,5            14,2  
Wins                       b              d           395,29         10,90           34,46         202,96            r                  t  

                             1.9            1.10           1.11            1.12            1.13            1.14            1.15            1.16
Kosprys               2,75           8,36             y                aa               cc            22,39             hh             27.08  
Verkoopprys           u              w        14 424,74        39,89         524,20           ee             65,24             kk  
Winsgrens (%)      33             x                z                40               320              65              gg              250  
Wins                      v             2,76        1 881,49         bb               dd                ff               21,16            mm  

2.
Die tabel hieronder toon die kosprys, verkoopprys, winsgrens, wins en afslag gegee vir
'n aantal artikels. Bereken die waarde van elke letter in die tabel:
Nommer
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Kosprys
58,23
123,65
2,08
13,45
86
Verkoopprys
78,61
173,11
2,77
24,88
139,32
Winsgrens
35
40
33,33
t
y
Wins
a
f
n
11,43
53,32
Afslag
b
g
p
2,49
16,72
Afslag persentasie
10
12
15
u
z
Nuwe verkoopprys
c
h
q
v
aa
Nuwe wins
d
k
r
w
bb
Nuwe winsgrens
e
m
s
x
cc
Nommer
2.6
2.7
2.8
2.9
Kosprys
207
832,42
906,88
8,64
Verkoopprys
869,40
kk
rr
ww
Winsgrens
dd
150
280
55
Wins
662,40
1 248,63
2 539,26
4,75
Afslag
130,41
mm
ss
xx
Afslag persentasie
ee
25
32
5
Nuwe verkoopprys
ff
nn
tt
yy
Nuwe wins
gg
pp
uu
zz
Nuwe winsgrens
hh
qq
vv
ab
3. 'n Winkelier maak 'n wins van 10% op 'n sekere item. Die kos-prys van die item is R18,52.
3.1.1 Bereken die verkoopprys.
3.1.2 Bereken die wins.
3.2 Die kosprys van die item styg nou met 70%.
3.2.1 Bereken die nuwe kosprys.
3.2.2 Bereken die nuwe verkoopprys.
3.2.3 Bereken die nuwe wins.
     
4. Die prys van petrol is R5,40 per liter. Die prys word verhoog tot R5,75.
4.1 Bereken die toename in prys.
4.2 Bereken die persentasie toename in die petrol-prys.
4.3 Die petrol-prys word nou weer met 12,2% verhoog. Bereken die nuwe prys.
     
5. Die koste per eenheid elektrisiteit in 'n sekere area is 28 sent. 'n Huishouding gebruik 850 eenhede
   per maand. Die koste van elektrisiteit styg met 8,75%. Bereken
5.1 die nuwe prys per eenheid.
5.2 die nuwe koste vir die huishouding.
     
6. Die prys van elektrisiteit is 26 sent per eenheid. Die prys word nou met 13,5% verhoog.
6.1 Bereken die nuwe prys per eenheid.
6.2 Die volgende jaar word twee opsies aan die verbruiker gebied. Toon jou berekeninge om te bepaal
   watter opsie die voordeligste vir die verbruiker is.
   Opsie 1: 'n Prysverhoging van 30% hierdie jaar gevolg deur 'n 20% verhoging die volgende jaar.
   Opsie 2: 'n Prysverhoging van 50% hierdie jaar gevolg deur geen prysverhoging die volgende jaar nie.
     
7. 'n Vervoermaatskappy gebruik 8 000 liter diesel per maand. Die koste van diesel is R6,80 per liter.
7.1 Bereken die maandelikse koste van die diesel.
   Die koste van diesel styg nou met 45 sent per liter.
7.2 Bereken die nuwe prys van diesel.
7.3 Bereken die nuwe maandelikse brandstofkoste.
7.4 Bereken die persentasie verhoging in die prys van diesel en van die maandelikse brandstofkoste.
     
  
Na bo Antwoorde Oefeninge - Graad 11 Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 12 Tuisblad