Graad 12 - Nog oefeninge.

Basiese berekeninge.

Bereken elk van die volgende en gee die antwoorde korrek tot 3 desimale plekke waar nodig:
1.
2,34 + 3,07 - 7,08 x 0,12
2.
1,5 + (2,7 - 0,8) x 0,02
3.
(8,3 + 73,6) - 1,98 x 0,4
4.
7,2 + (1,6 - 8,4 x 0,25)
5.
9,03 - 7,5 x (0,7 + 5)
6.
(9,03 - 7,5) x 0,7 + 5
7.
9,03 - (7,5 x 0,7) + 5
8.
31,4 - 12,004 x 0,123
9.
(9,52 x 83,1) + 73,92 x 0,002
11,27 x 6,9
50,28 + 9,6
50,28 - 9,6
10.
----------------------
11.
---------------------
12.
---------------------
88,65
18,08
56,3
18,34
9,742
32,95
13.
---------------------
14.
---------------------
15.
---------------------
32,1 x 18,1
87,4 + 35,7
91,05 - 88,3
18,3
6,09
2,62
5,99
21,3
4,16
16.
--------   +   --------
17.
--------   -   --------
18.
--------   X   --------
32,1
18,1
0,85
7,02
9,05
2,19
19.
3,8 van 36,4
20.
25 van 279,36
21.
0,026 van 3,16
22.
12,8 van 18,4 + 3,6
23.
12,8 van (18,4 + 3,6)
24.
(12,8 van 18,4) + 3,6
  
Na bo Antwoorde Graad 12 - oefeninge Graad 10 - oefeninge Graad 11 - oefeninge Tuisblad