WISKUNDIGE GELETTERDHEID
GRAAD 12
NOG OEFENINGE
  
Basiese berekeninge.
  
MATHEMATICAL LITERACY
GRADE 12
MORE EXERCISES
  
Basic calculations.
  
Bepaal die waarde van die volgende en gee antwoorde
korrek tot 3 desimale plekke waar nodig :
Calculate the following and give answers correct
to 3 decimal places where necessary:
  
  
        1.  2,34 + 3,07 - 7,08 x 0,12               An. 1.
  
  
  
        3.  (8,3 + 73,6) - 1,98 x 0,4               An. 3.
  
  
  
        5.  9,03 - 7,5 x (0,7 + 5)                    An. 5.
  
  
  
        7.  9,03 - (7,5 x 0,7) + 5                    An. 7.
  
  
  
        9.  (9,52 x 83,1) + 73,92 x 0,002                    An. 9.
  
  
  
  
                 11,27 x 6,9
      11.   ────────────
                       88,65                                               An. 11.
  
  
  
  
                 1,39 x 0,9 X 4,88
      13.   ────────────
                          8,62                                             An. 13.
  
  
  
  
                       67,9
      15.   ──────────
                4,65 X 25,95                                         An. 15.
  
  
  
  
                       51,79
      17.   ──────────
                58,62 x 7,024                                         An. 17.
  
  
  
  
                 18,2 ÷ 7,3
      19.   ────────────
                       2,6                                                   An. 19.
  
  
  
  
                        33,4
      21.   ────────────
                53,02 ÷ 28,7                                          An. 21.
  
  
  
  
                 21               18
      23.   ────   X   ─────
                 37               45                                      An. 23.
  
  
  
  
                3,27            0,02
      25.   ────   X   ─────
                5,68            1,67                                   An. 25.
  
  
  
  
                 28               49
      27.   ────   ÷   ─────
                 45              125                                    An. 27.
  
  
  
  
               3,24          0,02
      29.   ────   ÷   ─────
               1,06          38,4                                     An. 29.
  
  
  
  
                        32,95
      31.   ────────────
                91,05 ─ 88,3                                        An. 31.
  
  
  
  
               18,3          6,09
      33.   ────   ┼   ─────
               32,1         18,75                                     An. 33.
  
  
  
  
                71,2             33,6
      35.   ────   ─   ─────
                18,4            38,4                                  An. 35.
  
  
  
  
               5
      37.  ──  van / of  36,4
               8                                                          An. 37.
  
  
  
  
              12
      39.  ──  van / of  816,2
              29                                                          An. 39.
  
  
  
  
      41.  8%  van  21,06                                        An. 41.
  
  
  
  
      43.  15%  van  829,36                                    An. 43.
  
  
  
  
        2.  1,5 + (2,7 - 0,8) x 0,02               An. 2.
  
  
  
        4.  7,2 + (1,6 - 8,4 x 0,25)               An. 4.
  
  
  
        6.  (9,03 - 7,5) x 0,7 + 5                  An. 6.
  
  
  
        8.  31,4 - 12,004 x 0,123                 An. 8.
  
  
  
      10.  (6,02 x 87,9) + 33,45 x 0,0012               An. 10.
  
  
  
  
                 37,74 x 8,03
      12.   ────────────
                       92,36                                             An. 12.
  
  
  
  
                28,91 x 0,003 X 17,3
      14.   ──────────────
                          21,03                                           An. 14.
  
  
  
  
                       34,06
      16.   ──────────
                0,02 X 1,003                                         An. 16.
  
  
  
  
                       1,065
      18.   ──────────
                11,02 x 37,46                                       An. 18.
  
  
  
  
                 87,03 ÷ 51,78
      20.   ────────────
                       0,02                                               An. 20.
  
  
  
  
                        98,7
      22.   ────────────
                99,23 ÷ 3,06                                          An. 22.
  
  
  
  
                 33              36,02
      24.   ────   X   ─────
                 14               42,5                                   An. 24.
  
  
  
  
               78,94           413,3
      26.   ────   X   ─────
               111,2            26,2                                   An. 26.
  
  
  
  
               3,02            14,21
      28.   ────   ÷   ─────
               8,67            35,62                                   An. 28.
  
  
  
  
               13,24          39,06
      30.   ────   ÷   ─────
               21,71          31,02                                   An. 30.
  
  
  
  
                       97,42
      32.   ────────────
                  87,4 + 35,7                                          An. 32.
  
  
  
  
               74,28          28,24
      34.   ────   ┼   ─────
               102,36         3,67                                   An. 34.
  
  
  
  
               13,02          18,27
      36.   ────   ─   ─────
               27,06         39,03                                   An. 36.
  
  
  
  
               7
      38.  ──  van / of  33,6
               9                                                          An. 38.
  
  
  
  
              21
      40.  ──  van / of  279,36
              38                                                          An. 40.
  
  
  
  
      42.  13,4%  van / of  316,07                          An. 42.
  
  
  
  
      44.  33,33%  van / of  R719,36                     An. 44.