Graad 12 - Nog oefeninges.

Oppervlakte en volume.

1.
Bereken die oppervlakte van die volgende 2D figure:
1.1
'n reghoek met lengte = 20 cm en breedte = 120 mm.
1.2
'n reghoekige driehoek met die reghoeksye 45 cm en 31 cm respektiwelik.
1.3
'n driehoek met basis 30 m en hoogte 5,5 m.
1.4
'n parallelogram met lengte 18 mm en hoogte 8 mm.
1.5
'n gelykbenige driehoek met basis 38 cm en hoogte 18 cm.
1.6
'n gelyksydige met sye = 56 m en hoogte 46,4 m.
1.7
'n sirkel met 'n straal van 23,4 cm.
1.8
'n sirkel met middellyn 4,65 m.
2.
Bereken die volume en oppervlakte van elk van die volgende reŽlmatige liggame:
2.1
'n reghoekige prisma met lengte 0,85 m, breedte 21 cm en hoogte 185 mm.
2.2
'n kubus met sye 67 cm lank.
2.3
'n prisma, 34 cm lank en met 'n reghoekige driehoek waarvan die reghoeksye 15 cm
en 18 cm lank is, as basis.
2.4
'n sfeer met straal 3,14 cm.
2.5
'n keŽl met middellyn van 45 mm en hoogte = 50 mm.
3.
Bereken die oppervlakte van elke figuur in die diagramme en die omtrek van figure 3.2, 3.4 en 3.5.
fig. 3.1
fig. 3.2
fig. 3.3
fig. 3.4
fig. 3.5
In 3.3 : H = 14 m ;
d = 20 m
h = 5,5 m
In fig. 3.5 is hoek CAB 'n regte hoek
In fig. 3.4 is albei driehoeke
en BC = 13
reghoekig met ABC en DAC
die regte hoeke
4.
Die driehoeke is reghoekige driehoeke
met een reghoeksy gelyk aan 1. Die ander reghoeksy is gelyk aan
die skuinssy van die voorafgaande driehoek.
a is die skuinssy van die eerste driehoek, b van die
tweede driehoek en c van die derde driehoek.
4.1
Bereken die waardes van a, b en c. Wat merk jy op?
4.2
Skryf neer die waardes van die skuinssy van die volgende 3 driehoeke.
4.3
Bereken die omtrek van die figuur.
4.4
Bereken die oppervlakte van elke driehoek en die oppervlakte van die figuur.
5.
Laat fig. 3.3 'n rondawel met H = 2,8 m, d = 3,5 m en h = 2 m, voorstel. Die dak is 'n grasdak.
5.1
Bereken die oppervlakte van die dak.
5.2
Bereken die volume lug in die rondawel.
5.3
Bereken die oppervlakte van die muur.
6.
Die skets stel 'n tenk voor. Die middelste gedeelte is 'n silinder.
Die boonste en onderste dele is keŽls.
6.1
Bereken die maksimum kapasiteit (volme) van die tenk.
6.2
Bereken die oppervlakte van die metaal wat nodig is om
die tenk te maak.
7.
'n Groentetonnel bestaan uit 'n metaalraam in die vorm van 'n halwe silinder wat met plastiek
oortrek is.
7.1
Hoe groot is die oppervlakte van die grond wat in die tonnel is?
7.2
Kan die hele oppervlakte gebruik word om groente te plant? Verduidelik.
7.3
Bereken die volume lug in die tonnel.
8.
Jy vervaardig tenks, Die vorm is of 'n reghoekige prisma, of 'n kubus of 'n silinder. Elke tenk het
'n kapasiteit van 5 000 liter. Bereken die afmetings van elke tenk en die oppervlakte van die
metaal wat benodig word om 'n tenk te maak.
  
Na bo Antwoorde Graad 12 - oefeninge Graad 10 - oefeninge Graad 11 - oefeninge Tuisblad