Graad 10 - Nog Oefeninge - antwoorde.

Produk van 'n tweeterm met 'n tweeterm.

1.
ac + ad + bc + bd
2.
ac - ad - bc + ad
3.
mp - mq + np - nq
4.
px + py -qx - qy
5.
ax + ay - bx - by
6.
ax - ay - bx + by
7.
2ax + 2ay - 3bx - 3by
8.
3am - 3an + 4bm - 4bn
9.
3ap - aq + 6bp - 2bq
10.
2px + py - 6qx - 3qy
11.
10ap - 2aq - 15bp + 3bq
12.
4px - 5py - 12qx + 15qy
13.
2ax + 6ay - 5bx - 15by
14.
15ay - 21az - 10by + 14bz
15.
2ax + 8ac - 3abx - 12bc
16.
2px + 6qx -py - 3qy
17.
6am - 15an + 8abm - 20bn
18.
8px + 20pq = 6qx - 15pq
19.
10mp - 35mnq - 6mnp + 21nq
20.
10ab + 16abd + 15ac + 24bcd
21.
am - an + ap + bm - bn + bp
22.
ap - aq + ay - bp + bq - by
23.
ax + bx - cx + 3a + 3b - 3c
24.
ay + 2by - 8y - 3a - 6b + 12
25.
ax - mx + nx - 2a² + 2am + 2an
26.
3mp - 4mq + 5m - 6np + 8nq - 10n
27.
2x² - 6xy + 10xz + 3x - 9y + 15z
28.
2a² + 3ac - 4a + 4ab + 6bc - 8b
29.
6m² + 21mn - 15mq - 4mn - 14n² + 10nq
30.
10x² + 15xy - 20x - 4xy - 6y² + 8y
  
= 6m² + 17mn - 15mq - 14n² + 10nq
  
= 10x² + 11xy - 20x - 6y² + 8y
  
Na bo Oefening Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 11 Oefeninge - Graad 12 Tuisblad