Graad 10 - Nog Oefeninge.

Die verskil van twee vierkante - antwoorde.

1.
a² - b²
2.
m² - n²
3.
p² - q²
4.
x² - y²
5.
a² - 1
6.
b² - 4
7.
c² - 9
8.
d² - 25
9.
f² - 81
10.
h² - 169
11.
m² - 196
12.
n² - 225
1
1
1
13.
p² - ----
14.
q² - ----
15.
x² - ---
4
9
16
4
9
49
16.
y² - ---
17.
z² - ---
18.
a² - -----
25
4
64
19.
x² - 0,01
20.
y² - 0,04
21.
z² - 0,390625
22.
n² - 0,5625
23.
4b² - 1
24.
25c² - 9
25.
16m² - 49
26.
9n² - 4p²
27.
a² - 1,21
28.
4a² - 0,09
29.
9b² - 0,04
30.
4c² - 0,25f²
31.
0,16m² - 2,25n²
32.
6,25 - 2,25n²
33.
169m² - 289n²
  
Na bo Oefening Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 11 Oefeninge - Graad 12 Tuisblad