WISKUNDE
GRAAD 10
NOG OEFENINGE
  
Vereenvoudig algebraïese breuke : antwoorde.
  
MATHEMATICS
GRADE 10
MORE EXERCISES
  
Simplify algebraic fractions : answers.
  
      Kry die KGV van die teller en die noemer en deel       /  Find the LCM of the numerator and the denominator and
      dan die teller en noemer daarmee.                              /  then divide both by the LCM.
  
  
         
  
                 2a             2a ÷ 2
        1.   ────   =  ────────
                   4             4 ÷ 2
  
  
                                   a
                            =  ───
                                   2
                                                   Vr. / Qu. 1.
  
  
  
  
                 5bc             5bc ÷ 5
        3.    ────   =  ────────
                  25              25 ÷ 5
  
  
                                   bc
                            =  ───
                                   5
                                                   Vr. / Qu. 3.
  
  
  
  
                 3ab            3ab ÷ 3b
        5.   ────   =  ────────
                  27b           27b ÷ 3b
  
  
                                   a
                            =  ───
                                   9
                                                   Vr. / Qu. 5.
  
  
  
  
                 2ab            2ab ÷ 2b
        7.   ────   =  ────────
                  4b           4b ÷ 2b
  
  
                                   a
                            =  ───
                                   2
                                                   Vr. / Qu. 7.
  
  
  
  
                    8a2b            8a2÷ 8ab
        9.   ──────   =  ────────
                  16ab2           16ab2 ÷ 8ab
  
  
                                        a
                                 =  ───
                                       2b
                                                   Vr. / Qu. 9.
  
  
  
  
                  24xy            24xy ÷ 3y
       11.   ──────   =  ────────
                  15y2           15y2 ÷ 3y
  
  
                                       8x
                                 =  ───
                                       5y
                                                   Vr. / Qu. 11.
  
  
  
  
                  6a2b            6a2÷ 3ab
       13.   ──────   =  ────────
                  15y2           9ab2 ÷ 3ab
  
  
                                       2a
                                 =  ───
                                       3b
                                                   Vr. / Qu. 13.
  
  
  
  
                   5(a + b)              5(a + b) ÷ 5
        15.   ───────   =  ────────────
                 15(2a + b)            15(2a + b) ÷ 5
  
  
                                              (a + b)
                                      =  ───────
                                           3(2a + b)
  
                                                                Vr. / Qu. 15.
  
  
  
  
        17.   faktoriseer eers.  /  factorise.
  
  
               3a + 6b             3(a + 2b)
             ───────   =  ────────
              18a + 9b            9(2a + b)
  
  
                                        3(a + 2b) ÷ 3
                                  =  ──────────
                                        9(2a + b) ÷ 3
  
  
                                         (a + 2b)
                                  =  ───────
                                        3(2a + b)
  
                                                                Vr. / Qu. 17.
  
  
  
  
                  4c − 6d              2(2c − 3d)
        19.   ───────   =  ────────
                  2c − 3d              (2c − 3d)
  
  
                                             2(2c − 3d) ÷ (2c − 3d)
                                     =  ───────────────
                                              (2c − 3d) ÷ (2c − 3d)
  
                                            2
                                     =  ───  =  2
                                            1
  
                                                                Vr. / Qu. 19.
  
  
  
  
                  a2 − ab              a(a − b)
        21.   ───────   =  ────────
                  ab − b2              b(a − b)
  
  
                                             a(a − b) ÷ (a − b)
                                     =  ───────────────
                                              b(a − b) ÷ (a − b)
  
                                            a
                                     =  ───  =  2
                                            b
  
                                                                Vr. / Qu. 21.
  
  
  
  
                  2a2 − 4ab            2a(a − 2b)
        23.   ───────   =  ────────
                  3a − 6b               3(a − 2b)
  
  
                                             2a(a − 2b) ÷ (a − 2b)
                                     =  ───────────────
                                              3(a − 2b) ÷ (a − 2b)
  
                                            2a
                                     =  ───
                                            3
  
                                                                Vr. / Qu. 23.
  
  
  
  
                  10a + 5b                5(2a − b)
        25.   ───────   =  ───────────
                  4a2 − b2           (2a − b)(2a + b)
  
  
                                             5(2a − b) ÷ (2a − b)
                                     =  ──────────────────
                                           (2a − b)(2a + b) ÷ (2a − b)
  
                                                5
                                     =  ─────
                                           2a + b
  
                                                                Vr. / Qu. 25.
  
  
  
  
                  a3 − ab2                a(a2 − b2)
        27.   ───────   =  ───────────
                  a2b − b3               b(a2 − b2)
  
  
                                             a(a2 − b2÷ (a2 − b2)
                                     =  ──────────────────
                                             b(a2 − b2÷ (a2 − b2)
  
                                           a
                                     =  ───
                                           b
  
                                                                Vr. / Qu. 27.
  
  
  
  
                  x2 + 3x + 2              (x + 1)(x + 2)
        29.   ─────────   =  ───────────
                  x2 + x − 2               (x − 1)(x + 2)
  
  
                                                   (x + 1)(x + 2) ÷ (x + 2)
                                          =  ────────────────
                                                   (x − 1)(x + 2) ÷ (x + 2)
  
                                                x + 1
                                          =  ─────
                                                x − 1
  
                                                                Vr. / Qu. 29.
  
  
  
  
                  2x2 + 7x + 3            (x + 3)(2x + 1)
        31.   ─────────   =  ───────────
                  2x2 + 5x − 3           (x + 3)(2x − 1)
  
  
                                                (x + 3)(2x + 1) ÷ (x + 3)
                                          =  ────────────────
                                                (x + 3)(2x − 1) ÷ (x + 3)
  
                                                2x + 1
                                          =  ─────
                                                2x − 1
  
                                                                Vr. / Qu. 31.
  
  
  
  
                     32a2 − 18b2                 2(4a − 3b)(4a + 3b)
      33.   ─────────────   =  ──────────────
                64a2 + 96ab − 9b2           4(4a + 3b)(4a + 3b)
  
  
                                 2(4a − 3b)(4a + 3b) ÷ 2(4a + 3b)
                            =  ────────────────────
                                 4(4a + 3b)(4a + 3b) ÷ 2(4a + 3b)
  
                                   4a − 3b
                            =  ────────
                                  2(4a + 3b)
  
                                                                Vr. / Qu. 33.
  
  
  
  
                2a2 + ab − 3b2
      35.   ──────────
                  8a3 + 27b3
  
  
                       (a − b)(2a + 3b)
          =  ──────────────────
                (2a + 3b)(4a2 − 6ab + 9b2)
  
  
                     (a − b)(2a + 3b) ÷ (2a + 3b)
          =  ─────────────────────────
                (2a + 3b)(4a2 − 6ab + 9b2÷ (2a + 3b)
  
  
                        a − b
          =  ───────────
               4a2 − 6ab + 9b2
  
                                                             Vr. / Qu. 35.
  
  
  
  
                  8a             8a ÷ 2
        2.   ────   =  ──────
                 10b           10b ÷ 2
  
  
                                   4a
                            =  ───
                                   5b
                                                   Vr. / Qu. 2.
  
  
  
  
                  2ab          2ab ÷ 2
        4.   ────   =  ──────
                   8c             8c ÷ 2
  
  
                                  ab
                            =  ───
                                   c
                                                   Vr. / Qu. 4.
  
  
  
  
                  16bc       16bc ÷ 4
        6.   ────   =  ──────
                   20ad      20ad ÷ 4
  
  
                                   4bc
                            =  ────
                                   5ad
                                                   Vr. / Qu. 6.
  
  
  
  
               15bc          15bc ÷ 15c
        8.   ────   =  ────────
               30ac          20ad ÷ 15c
  
  
                                    b
                            =  ────
                                   2a
                                                   Vr. / Qu. 8.
  
  
  
  
                   15a2bc          15a2bc ÷ 3abc
        10.   ──────   =  ───────────
                  24ab2c2         24ab2c2 ÷ 3abc
  
  
                                           5a
                                    =  ────
                                           8bc
                                                           Vr. / Qu. 10.
  
  
  
  
                   8a2c                 8a2÷ 8ac
        12.   ──────   =  ───────────
                  24abc              24abc ÷ 8ac
  
  
                                           a
                                    =  ────
                                          3b
                                                           Vr. / Qu. 12.
  
  
  
  
                 27xy2z3           27xy2z3 ÷ 3xy2z
        14.   ──────   =  ────────────
                  6x3y2z            6x3y2÷ 3xy2z
  
  
                                           9zs
                                    =  ────
                                          2x
                                                           Vr. / Qu. 14.
  
  
  
  
                   2(a + b)              2(a + b) ÷ 2
        16.   ───────   =  ────────────
                 6(2a − 3b)            6(2a − 3b) ÷ 2
  
  
                                              (a + b)
                                      =  ───────
                                           3(2a − 3b)
  
                                                                Vr. / Qu. 16.
  
  
  
  
        18.   faktoriseer eers.  /  factorise.
  
  
               2a + 4b             2(a + 2b)
             ───────   =  ────────
              7a + 14b            7(a + 2b)
  
  
                                        2(a + 2b) ÷ (a + 2b)
                                  =  ──────────────
                                        7(a + 2b) ÷ (a + 2b)
  
  
                                         2
                                  =  ───
                                         7
  
                                                                Vr. / Qu. 18.
  
  
  
  
                  3x − 9y              3(x − 3y)
        20.   ───────   =  ────────
                  6x − 18y            6(x − 3y)
  
  
                                            3(x − 3y) ÷ 3(x − 3y)
                                     =  ───────────────
                                             6(x − 3y) ÷ 3(x − 3y)
  
                                            1
                                     =  ───
                                            2
  
                                                                Vr. / Qu. 20.
  
  
  
  
                  x2 − xy              x(x − y)
        22.   ───────   =  ────────
                  xz − zy              z(x − y)
  
  
                                           x(x − y) ÷ (x − y)
                                     =  ────────────
                                           z(x − y) ÷ (x − y)
  
                                            x
                                     =  ───
                                            z
  
                                                                Vr. / Qu. 22.
  
  
  
  
                  a2 − b2              (a + b)(a − b)
        24.   ───────   =  ──────────
                 5a2 − 5ab               5a(a − b)
  
  
                                           (a + b)(a − b) ÷ (a − b)
                                     =  ───────────────
                                           5a(a − b) ÷ (a − b)
  
                                            (a + b)
                                     =  ──────
                                               5a
  
                                                                Vr. / Qu. 24.
  
  
  
  
                  4a2 − 9b2          (2a + 3b)(2a − 3b)
        26.   ───────   =  ─────────────
                   6a + 9b                  3(2a + 3b)
  
  
                                       (2a + 3b)(2a − 3b) ÷ (2a + 3b)
                                 =  ────────────────────
                                            3(2a + 3b) ÷ (2a + 3b)
  
                                       (2a − 3b)
                                 =  ───────
                                            3
  
                                                              Vr. / Qu. 26.
  
  
  
  
                  8a2 − 18b2          2(2a + 3b)(2a − 3b)
        28.   ───────   =  ─────────────
                   8a + 12b                  4(2a + 3b)
  
  
                                     2(2a + 3b)(2a − 3b) ÷ (2a + 3b)
                               =  ────────────────────
                                     4(2a + 3b) ÷ (2a + 3b)
  
                                     (2a − 3b)
                               =  ───────
                                            4
  
                                                                Vr. / Qu. 28.
  
  
  
  
                  x2 − x − 6          (x − 3)(x + 2)
        30.   ───────   =  ─────────────
                 x2 + x − 12         (x − 3)(x + 4)
  
  
                                            (x − 3)(x + 2) ÷ (x − 3)
                                     =  ────────────────
                                            (x − 3)(x + 4) ÷ (x − 3)
  
                                            (x + 2)
                                     =  ───────
                                             x + 4
  
                                                                Vr. / Qu. 30.
  
  
  
  
                  2x2 + 3x − 2          (x + 2)(2x − 1)
        32.   ─────────   =  ─────────────
                      4x2 − 1              (2x − 1)(2x + 1)
  
  
                                           (x + 2)(2x − 1) ÷ (2x − 1)
                                     =  ─────────────────
                                           (2x − 1)(2x + 1) ÷ (2x − 1)
  
                                            (x + 2)
                                     =  ───────
                                            2x + 1
  
                                                                Vr. / Qu. 32.
  
  
  
  
                      a3 − b3               (a − b)(a2 + ab + b2)
        34.   ─────────   =  ─────────────
                      a2 − b2              (a − b)(a + b)
  
  
                                           (a − b)(a2 + ab + b2÷ (a − b)
                                     =  ───────────────────
                                           (a − b)(a + b) ÷ (a − b)
  
                                            a2 + ab + b2
                                     =  ─────────
                                                 a + b
  
                                                                Vr. / Qu. 34.
  
  
  
  
                15a2 − 16ab − 15b2
      36.   ──────────────
                     27a3 − 125b3
  
  
                              (3a − 5b)(5a + 3b)
                    =  ──────────────────
                          (3a − 5b)(9a2 + 15ab + b2)
  
  
                                (3a − 5b)(5a + 3b) ÷ (3a − 5b)
                    =  ───────────────────────
                         (3a − 5b)(9a2 + 15ab + b2÷ (3a − 5b)
  
  
                                 5a + 3b
                    =  ────────────
                           9a2 + 15ab + b2
  
                                                             Vr. / Qu. 36.