WISKUNDE
GRAAD 10
NOG OEFENINGE
  
Optelling en aftrekking van algebraïese breuke : notas en voorbeelde.
  
MATHEMATICS
GRADE 10
MORE EXERCISES
  
addition and subtraction of algebraic fractions : notes and examples.
  
Notas.
  
       Optelling of aftrekking van breuke : verander elke
       noemer na die kleinste gemene noemer, (die KGV
       van al die noemers), verander al die tellers
       en vind dan die algebraïse som van al
       die nuwe tellers en behou die gemene noemer.
       Antwoorde moet altyd in die eenvoudigste vorm
       gegee word. As geen noemer gegee word nie,
       mag die noemer 1 gebruik word.
  
  
Notes.
  
       To add or subtract fractions : change all the
       denominators to the lowest common denominator,
       (the LCM of all the denominators), change all the
       numerators and then find the algebraical sum of the
       new numerators and retain the common denominator.
       Answers should always be given in the lowest terms.
       When no denominator is expressed (shown), the
       denominator 1 may be understood.
  
  
Voorbeelde  /  Examples
  
  
             2          3
      1.  ──  ┼  ──  =  ?
             5          7
  
          Bereken die KGV van al die noemers / Calculate the LCM of all the denominators.
  
           KGV / LCM  = 5 X 7 = 35
  
          kleinste gemene noemer / lowest common denominator  =  35
  
          Verander elke noemer na die kleinste gemene noemer (35) en verander ook die teller. / 
  
          Change each numerator to the lowest common denominator (35) and also change the numerator.
  
            2         2 X 7          14               3         3 X 5         15
          ──  =  ─────  =  ──             ──  =  ────  =  ───    
            5         5 X 7          35               7         7 X 5         35
  
  
                                   14          15          29
          Tel op / Add :  ───  ┼  ───  =  ───
                                   35          35          35
  
  
                                                                                               2            3           2 X 7  +  3 X 5
          Skryf die antwoord neer / Write down the answer :  ───  ┼  ───  =  ──────────  
                                                                                               5            7                  5 X 7
  
                                                                                                                           14  +  15
                                                                                                                     =  ───────
                                                                                                                                35
  
                                                                                                                           29
                                                                                                                     =  ───
                                                                                                                           35
  
  
             ae            3c
      2.  ───  ┼  ────  =  ?
             2b          10d
  
          Bereken die KGV van al die noemers / Calculate the LCM of all the denominators.
  
           KGV / LCM  = 2 X b X 5 X d  =  10bd
  
          kleinste gemene noemer / lowest common denominator  =  10bd
  
          Verander elke noemer na die kleinste gemene noemer (10bd) en verander ook die teller. / 
  
          Change each numerator to the lowest common denominator (10bd) and also change the numerator.
  
            ae          ae X 5d          5ade                 3c             3c X b            3bc
          ───  =  ──────  =  ─────             ───  =    ──────  =  ────
            2b         2b X 5d           10bd                10d           10d X b         10bd
  
  
                                   5ade             3bc          5ade + 3bc
          Tel op / Add :  ─────  ┼  ────  =  ─────────
                                   10bd           10bd               10bd
  
  
                                                                                              ae          3bc          ae X 5d  +  3c X b
          Skryf die antwoord neer / Write down the answer :  ───  ┼  ────  =  ──────────────  
                                                                                              2b          10d                   2b X 5d
  
                                                                                                                           5ade  +  3bc
                                                                                                                       =  ───────
                                                                                                                                10bd
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Na bo Vrae Antwoorde Oefeninge - Graad 10 Tuisblad        To the top Questions Answers Exercises - Grade 10 Home page