WISKUNDE
GRAAD 10
NOG OEFENINGE
  
Berekening van die waarde van die trigonometriese funksies - spesiale hoeke : antwoorde
  
MATHEMATICS
GRADE 10
MORE EXERCISES
  
Calculating the value of the trigonometrc functions - special angles : answers.
  
 
Antwoord / Answer 1.
 
 
 
1
1
1
1.1
sin 30° = —— 
1.2
cos 60° = —— 
1.3
 tan 45° = ——
2
2
1
=  0,5
Vr / Qu 1.
=  0,5
Vr / Qu 1.
=  1
Vr / Qu 1.
 
 
 
2
√2
1
1.4
cosec 60° = ——
1.5
sec 45° = —— = √2
1.6
cot 60° = ——
√3
1
√3
Vr / Qu 1.
Vr / Qu 1.
Vr / Qu 1.
 
 
1
1
√3
1
1.7
sin 45° + cos 45° = —— + ——
1.8
cos 30° + cos 60° = —— + ——
√2
√2
2
2
2
√3 + 1
= ——
= ————
√2
2
1
= ——
√2
Vr / Qu 1.
Vr / Qu 1.
 
 
√3
√2
1
1
1.9
tan 60° + sec 45° = —— + ——
1.10
sin 30° + cos 0° = —— + ——
1
1
2
1
3
=  √3 + √2
= ——
Vr / Qu 1.
2
Vr / Qu 1.
 
 
1
1
√3
1
1.11
tan 45° − sin 90° = —— − ——
1.12
sin 60° + cos 60° = —— + ——
1
1
2
2
√3 + 1
= 1 − 1   = 0
Vr / Qu 1.
=  ————
Vr / Qu 1.
2
 
 
1
1
√3
√2
1.13
cos 0° + cot 45° = —— + —— = 2
1.14
tan 60° − sec 45° = —— − ——  = √3 −√2
1
1
1
1
Vr / Qu 1.
Vr / Qu 1.
 
 
1
1
2
√3
1.15
cos 0° + cos 60° = —— + ——
1.16
cosec 60° x tan 60° = —— x ——
1
2
√3
1
=  1½    =  1,5
Vr / Qu 1.
=  2
Vr / Qu 1.
 
 
√3
√3
1
1
1.17
sin 60° x cos 30° = —— x ——
1.18
cos 45° + sin 30° = —— + ——
2
2
√2
2
3
2 + √2
=  ——
=  ————
4
Vr / Qu 1.
2√2
Vr / Qu 1.
 
 
√3
√3
2
1
1.19
cos 30°  ×  tan 60° = ——  ×  ——
1.20
cosec 60°  ×  tan 30° = ——  ×  ——
2
1
√3
√3
3
2
=  ——
=  ——
2
Vr / Qu 1.
3
Vr / Qu 1.
 
1
1
√3
1
1.21
cos 45° . sin 45°  +  sin 60° . tan 30°  = ——  ×  ——   +   ——  ×  ——
√2
√2
2
√3
1
1
=  ——  +  ——
2
2
=  1
Vr / Qu 1.
 
Antwoord / Answer 2.
 
 
 
2.1
cos α = 0,5
2.2
tan θ = √3
2.3
sin Φ = 0,5
α = 60°
Vr / Qu 2.
θ = 60°
Vr / Qu 2.
Φ = 30°
Vr / Qu 2.
 
 
 
2
1
2.4
tan θ = 1
2.5
cosec α = ——
2.6
tan θ = ——
√3
√3
α = 45°
Vr / Qu 2.
α = 60°
Vr / Qu 2.
Φ = 30°
Vr / Qu 2.
 
 
 
1
1
√3
2.7
cos θ = ——
2.8
sin α = ——
2.9
sin Φ = ——
2
√2
2
α = 60°
Vr / Qu 2.
α = 45°
Vr / Qu 2.
Φ = 60°
Vr / Qu 2.
 
 
 
1
2
√2
2.10
cot θ = ——
2.11
cosec α = ——
2.12
sec Φ = ——
√3
√3
1
θ = 60°
Vr / Qu 2.
α = 60°
Vr / Qu 2.
Φ = 45°
Vr / Qu 2.
 
 
 
1
√3
1
2.13
sin (α + 14°)  = ——
2.14
cos (θ − 22°) = ——
2.15
tan (Φ − 40°)  = ——
2
2
√3
α + 14°  = 30°
θ − 22° = 30°
Φ − 40° = 30°
α  = 30° − 14°
θ  =  30° + 22°
Φ  =  30° + 40°
α = 16°
Vr / Qu 2.
α = 52°
Vr / Qu 2.
Φ = 70°
Vr / Qu 2.
  
Na bo Oefening To the top Exercise