Graad 10 - Nog Oefeninge.

Die verskil van twee vierkante.

Bepaal die volgende produkte :
1.
(a + b)(a - b)
2.
(m + n)(m - n)
3.
(p + q)(p - q)
4.
(x - y)(x + y)
5.
(a + 1)(a - 1)
6.
(b + 2)(b - 2)
7.
(c - 3)(c + 3)
8.
(d - 5)(d + 5)
9.
(f - 9)(f + 9)
10.
(h - 13)(h + 13)
11.
(m - 14)(m + 14)
12.
(n - 15)(n + 15)
1
1
1
1
1
1
13.
(p - ---- )(p + ---- )
14.
(q + ---- )(q - ---- )
15.
(x - --- )(x + --- )
2
2
3
3
4
4
2
2
3
3
7
7
16.
(y - --- )(y + --- )
17.
(z - --- )(z + --- )
18.
(a - --- )(a + --- )
5
5
2
2
8
8
19.
(x - 0,1 )(x + 0,1 )
20.
(y - 0,2)(y + 0,2)
21.
(z - 0,625 )(z + 0,625 )
22.
(n + 0,75)(n - 0,75)
23.
(2b - 1)(2b + 1)
24.
(5c - 3)(5c + 3)
25.
(4m - 7)(4m + 7)
26.
(3n - 2p)(3n + 2p)
27.
(a - 1,1)(a + 1,1)
28.
(2a - 0,3)(2a + 0,3)
29.
(3b + 0,2)(3b - 0,2)
30.
(2c - 0,5f)(2c + 0,5f)
31.
(0,4m - 1,5n)(0,4m + 1,5n)
32.
(2,5 - 1,5n)(2,5 + 1,5n)
33.
(13m - 17n)(13m + 17n)
  
Na bo Antwoorde Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 11 Oefeninge - Graad 12 Tuisblad