WISKUNDE
GRAAD 10
NOG OEFENINGE
  
Berekening van die waarde van die trigonometriese funksies - spesiale hoeke.
  
MATHEMATICS
GRADE 10
MORE EXERCISES
  
Calculating the value of the trigonometrc functions - special angles.
  
 
Vraag / Question 1.
Bereken, sonder die gebruik van 'n sakrekenaar, die waarde van elk van die volgende. Antwoorde mag in wortelvorm gegee word, indien nodig.
Calculate, without using a pocket calculator, the value of each of the following : Answers may be given in surd form, if necessary.
1.1
sin 30°
A 1.1
1.2
cos 60°
A 1.2
1.3
tan 45°
A 1.3
1.4
cosec 60°
A 1.4
1.5
sec 45°
A 1.5
1.6
cot 60°
A 1.6
1.7
sin 45° + cos 45°
A 1.7
1.8
cos 30° + cos 60°
A 1.8
1.9
tan 60° + sec 45°
A 1.9
1.10
sin 30° + cos 0°
A 1.10
1.11
tan 45° − sin 90°
A 1.11
1.12
sin 60° + cos 60°
A 1.12
1.13
cos 0° + cot 45°
A 1.13
1.14
tan 60° − sec 45°
A 1.14
1.15
cos 0° + cos 60°
A 1.15
1.16
cos 30° x tan 60°
A 1.16
1.17
cosec 60° x tan 30°
A 1.17
1.18
cos 45° sin 45°+ sin 60° tan 30°
A 1.18
 
Vraag / Question 2.
Bereken, sonder die gebruik van 'n sakrekenaar, die grootte van elke hoek as die hoeke skerp hoeke is :
Calculate, without using a pocket calculator, the size of each angle if the angles are acute :
2.1
cos α = 0,5
A 2.1
2.2
tan θ = √3
A 2.2
2.3
sin Φ = 0,5
A 2.3
2.4
tan θ = 1
A 2.4
2
1
2.5
cosec α = ——
A 2.5
2.6
tan θ = ——
A 2.6
√3
√3
2.7
2 cos θ − 1 = 0
A 2.7
2.8
√2 sin α − 1 = 0
A 2.8
2.9
2 sin Φ = √3
A 2.9
2.10
√3 cot θ − 1 = 0
A 2.10
2.11
√3 cosec α = 2
A 211
2.12
sec Φ − √2 = 0
A 2.12
2.13
sin (α + 14°) = 0,5
A 2.13
2.14
2 cos (θ − 22°) = √3
A 2.14
2.15
√3 tan (Φ − 40°) = 1
A 2.15
2.16
2 tan (α − 22°) = √3
A 2.16
  
Na bo Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 11 Oefeninge - Graad 12 Tuisblad To the top Exercises - Grade 10 Exercises - Grade 11 Exercises - Grade 12 Home page